Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 31 mei 2020 07:39 

België koploper voor duurzaam gebruik van gewasbescherming


Na een paar vertragingen als gevolg van de COVID-19-crisis, publiceerde de Europese Commissie eerder deze week een aantal documenten die belangrijk zijn voor de landbouwsector: de strategie "Van boer tot bord” en de strategie "Biodiversiteit 2030". Phytofar, de Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, wil graag wijzen op de grote inspanning die ze de laatste tientallen jaren al geleverd heeft, en wil natuurlijk meewerken aan een wetenschappelijk onderbouwd proces om de uitdagingen van de nabije en verre toekomst aan te gaan: voedselveiligheid, klimaat en biodiversiteit.

Biodiversiteit en “Van boer tot bord”
De Europese Commissie heeft in haar “strategie Biodiversiteit 2030” een reeks engagementen vastgelegd om tegen 2030 een herstel van het klimaat en de biodiversiteit op gang te brengen. Phytofar neemt de maatschappelijke bezorgdheid over de gewasbeschermingsmiddelen zeer ernstig. Onze sector zal een sleutelrol blijven spelen door landbouwers te ondersteunen als producenten van onze dagelijkse voeding.
België heeft sinds de jaren ’90 al veel inspanningen geleverd en is koploper op gebied van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Enkele voorbeelden? Naarmate de producten evolueerden, verminderde de toe te passen dosis van een product per hectare aanzienlijk (tot 95%!). De spuittoestellen worden verplicht regelmatig gekeurd. Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is de norm. De markt voor de professionele producten en de producten voor de tuinliefhebber werd gesplitst. En ook het Belgische ophalings- en recyclagesysteem van lege verpakkingen door AgriRecover is een voorbeeld voor vele landen!

De toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen in de EU en de omkadering voor goed gebruik is een van de strengste ter wereld. Het biedt de burgers van de EU levensmiddelen van de hoogste kwaliteit. Toch erkennen we de maatschappelijke bezorgdheid over de voedselproductie en de bereidheid van de Commissie om zowel het risico als het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Wij staan open voor een discussie over een reductiedoelstelling, mits die wetenschappelijk onderbouwd en realistisch is. Een vermindering met 50% lijkt ons echter niet realistisch en zal niet het gewenste effect hebben dat het voedselproductiemodel in Europa duurzamer wordt.

Blijvend innoveren
Phytofar zal de plannen van de Commissie zorgvuldig bestuderen en is er vast van overtuigd dat innovatie een essentieel onderdeel van de oplossing vormt. Onze bedrijven zullen blijven investeren in gewasbeschermingsmiddelen met een milieuvriendelijker profiel, in oplossingen voor biologische gewasbeschermingsmiddelen en precisietechnologieën voor een duurzame landbouw.
Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, vindt het belangrijk mee te werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie van gewasbescherming.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer