Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 mei 2020 15:16 

Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)!


Het zijn uitdagende tijden. 2020 was door FAO uitgeroepen tot het Internationale jaar van de Plantengezondheid, met extra aandacht voor het beschermen van de gezondheid van planten, om zo honger uit de wereld te helpen, armoede te verminderen, het milieu te beschermen en economische groei te bevorderen. Het is nu vooral het jaar van de mensengezondheid geworden, maar de uitdagingen voor de planten blijven bestaan. Phytofar, de vereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie wil, samen met haar nieuwe voorzitter Martin Van Gheluwe, blijven investeren in het bouwen van vertrouwen in veilige en duurzame oplossingen voor gewasbescherming.
Door COVID-19 werd het publieke deel van de Algemene Vergadering van Phytofar geannuleerd, maar het officiële deel vond wel op 26 mei plaats (ieder vanuit zijn of haar eigen kot). Martin Van Gheluwe (Syngenta), sinds 17 maart de nieuwe voorzitter van Phytofar, heeft een aantal belangrijke aandachtspunten voor de toekomst voorgesteld.

Martin Van Gheluwe: “Eerst en vooral willen we inzetten op communicatie naar de buitenwereld. Tijdens de vele uiteenzettingen die onze leden geven, leggen ze uit waarom het zo belangrijk is dat planten beschermd en verzorgd worden en op welke manieren telers dat kunnen doen. Door open te communiceren begrijpen ook mensen die niet in de landbouwsector zitten, al snel dat dat gewasbescherming, in al haar vormen (natuurlijk, mensgemaakt, biologisch, chemisch, microbiologisch….) noodzakelijk is voor veilig, gezond en betaalbaar voedsel.”
Natuurlijk doet de sector er alles aan om ervoor te zorgen dat de ecologische voetafdruk van de middelen minimaal is en dat de middelen duurzaam gebruikt worden met respect voor mens, dier en milieu. Beschermende kledij en technieken om het toepassen van producten te beperken, zijn belangrijk voor de gebruiker. Ook de omwonenden moeten zich veilig voelen door de kennis en professionaliteit van de telers. Het gewasbeschermingsmiddel moet terecht komen daar waar het hoort: op het veld en in de juiste hoeveelheid; niet in het oppervlaktewater of de omgeving. Telers, gewasbeschermingssector en overheid moeten blijven samenwerken om tal van technologische, innovatieve toepassingen te ontwikkelen en wetgevende kaders te scheppen die er voor zorgen dat gewasbescherming op een correcte en duurzame manier wordt toegepast.
Secretaris-generaal Peter Jaeken van zijn kant, is blij dat Phytofar vandaag een nieuw lid kan verwelkomen: Kreglinger Europe n.v.. “Dit Antwerpse bedrijf werd opgericht in 1797! We kunnen dus spreken van een gevestigde waarde die zich onder andere gespecialiseerd heeft in gewasbescherming. Als Belgisch familiaal bedrijf en kmo zal Kreglinger alvast een waardevolle inbreng hebben in Phytofar!”  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer