Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2020 15:40 

Leden van de raad van bestuur VLM


Benoeming van de voorzitter, sommige leden van de raad van bestuur en regeringscommissarissen van de Vlaamse Landmaatschappij en tot opheffing van bepaalde besluiten met betrekking tot de benoeming van de leden van de raad van bestuur

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2020 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. Het totaal aantal leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij, waaronder de voorzitter en de vice-voorzitter, wordt vastgesteld op 17.
Art. 2. De volgende personen worden aangesteld of hernieuwd als lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering:
1° de heer Huub Broers, als voorzitter van de raad van bestuur;
2° de heer Bart Nayaert, als vice-voorzitter van de raad van bestuur;
3° de heer Steven Van Passel;
4° mevrouw Saartje Degelin;
5° mevrouw Isabel Jacobs;
6° de heer Dirk Otte.
De mandaten, vermeld in het eerste lid, gaan in op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 3. De volgende personen worden aangesteld tot of hernieuwd als lid van de raad van bestuur als vertegenwoordiger van de voordragende Vlaamse provincie:
1° mevrouw Mien Van Olmen als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen;
2° mevrouw Monique Swinnen als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant;
3° de heer Luc Wouters als vertegenwoordiger van de provincie Limburg;
4° de heer Hans Mestdagh als vertegenwoordiger van de provincie Oost-
Vlaanderen;
5° de heer Simon Bekaert als vertegenwoordiger van de provincie West-
Vlaanderen.
De mandaten, vermeld in het eerste lid, gaan in op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 4. Op voordracht van de minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, wordt mevrouw Gaëtane Maes, met ingang van de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, aangesteld als regeringscommissaris bij de Vlaamse Landmaatschappij.
Op voordracht van de minister, bevoegd voor het budgettair beleid, blijft de heer Ingo Luypaert, met ingang van de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, aangesteld als regeringscommissaris bij de Vlaamse Landmaatschappij.
Art. 5. Aan de volgende leden van de raad van bestuur wordt, met ingang van de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, ontslag verleend uit hun mandaat:
1° de heer Raf Truyens, vertegenwoordiger van de provincie Limburg;
2° de heer Peter Roose, vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen;
3° de heer Dirk Otte, vertegenwoordiger van de provincie Oost-Vlaanderen;
4° de heer Georges Hofman, onafhankelijk bestuurder;
5° mevrouw Sylvie Van Damme, onafhankelijk bestuurder;
6° de heer Peter Gysbrechts, onafhankelijk bestuurder;
7° de heer Bart Dewitte, onafhankelijk bestuurder;
8° mevrouw Greet De Roo, onafhankelijk bestuurder;
9° mevrouw Rein Dessers, onafhankelijk bestuurder;
10° de heer Maarten Hens, vertegenwoordiger Vlaamse Regering;
11° de heer Rudy Gotzen, vertegenwoordiger Vlaamse Regering;
12° mevrouw Gaëtane Maes, vertegenwoordiger Vlaamse Regering;
13° mevrouw Danielle Raspoet, vertegenwoordiger Vlaamse Regering;
14° de heer Jan Strynckx, vertegenwoordiger Vlaamse Regering.
Aan de heer Frans Cornelis wordt, met ingang van de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, ontslag verleend uit zijn mandaat van regeringsafgevaardigde.
Art. 6. De volgende besluiten van de Vlaamse Regering worden opgeheven:
1° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende benoeming van de voorzitter, leden van de raad van bestuur en een regeringsafgevaardigde van de Vlaamse Landmaatschappij, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015;
2° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende aanstelling van een regeringsafgevaardigde van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting bij het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Vlaamse Landmaatschappij;
3° het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2016 houdende benoeming van de voorzitter, leden van de raad van bestuur en een regeringsafgevaardigde van de Vlaamse Landmaatschappij, wat betreft de vervanging van een door de Vlaamse Regering voorgedragen lid;
4° het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende benoeming van zes onafhankelijke bestuurders bij de Vlaamse Landmaatschappij.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking op de datum van de raad van bestuur die volgt op de algemene vergadering van de aandeelhouders van 2020.
Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.  Nieuwsflash
 
2019 was een stabiel jaar voor de Europese tractorverkoop Lees meer
 
 
COVID-19: tegemoetkoming VLIF aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemenLees meer
 
 
200.000 kandidaten om Franse landbouwers handje te helpen Lees meer
 
 
Europees voorzitter Ursula von der Leyen steekt de landbouw een hart onder de riemLees meer
 
 
Corona crisis in de aardappelsector hakt diep in op seizoen 2019 Ún 2020Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag en meststoffenbeleidLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Nieuwe onlinecampagne verse aardappelen van VLAM naar millennialsLees meer
 
 
Waakzaamheid eventuele vroege gele roest in wintertarwe - Update bladluisdruk wintergranen Lees meer
 
 
Versoepeling van de regels voor seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Corona: Benefriet helpt Nederlandse akkerbouwersLees meer
 
 
Voedingsindustrie is broodnodig in tijden van coronacrisis Lees meer
 
 
1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank Lees meer
 
 
Corona crisis: voedselprijzen dalen wereldwijdLees meer
 
 
Coronavirus: de economische verliezen voor ondernemingen beperken Lees meer
 
 
Evolutie landbouwoppervlakten Lees meer
 
 
Voorbereiding droogteaanpak gaat doorLees meer
 
 
Kwekers uit sierteeltsector lanceren eigen bestel- en leverdienst Lees meer