Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 feb 2020 15:55 

AVP: Kazakhstan heft zijn embargo op Belgisch varkensvlees op


Nadat in september 2018 een haard van Afrikaanse varkenspest (AVP) werd vastgesteld in het zuiden van de provincie Luxemburg, hadden 28 landen een embargo ingesteld op Belgisch varkensvlees, en dit ondanks het feit dat onze varkenssector volledig AVP-vrij is gebleven. Zeven landen, waaronder Singapore en Vietnam, hebben vervolgens beslist om hun embargo op te heffen voor alle Belgische zones die niet door het virus getroffen waren (zoneringsprincipe). Kazakhstan heeft net een analoge beslissing genomen.

Minister van Landbouw Denis DUCARME : “Ik verheug me over deze beslissing. Zij toont aan dat de inspanningen op het vlak van sensibilisering die sinds meer dan een jaar worden geleverd door onze diplomatieke diensten en het FAVV, hun vruchten afwerpen. De situatie blijft natuurlijk zeer moeilijk voor de sector. Wij zullen ons dus moeten blijven inspannen en er blijven aan herinneren dat onze varkenssector volledig gezond blijft dankzij met name de soms moeilijke, maar noodzakelijke beslissingen die wij hebben moeten nemen!”
 
De Belgische varkenssector is een exportgerichte sector (zelfbevoorradingsgraad van meer dan 252%). Hij vertegenwoordigt niet minder dan 15.000 jobs en onze varkensstapel telt meer dan 6 miljoen varkens. Nadat een haard van AVP opdook bij everzwijnen in het zuiden van de provincie Luxemburg in september 2018, hadden 28 landen van buiten de EU hun import opgeschort van Belgisch varkensvlees, en dit ondanks het feit dat onze varkenssector volledig gezond blijft.
 
Er werden de laatste maanden meerdere maatregelen genomen op initiatief van federaal minister van Landbouw Denis DUCARME om deze landen te overtuigen de embargo’s op te heffen op de Belgische producten uit de varkenssector. De dienst internationale betrekkingen van het FAVV heeft bijvoorbeeld bij deze landen herhaaldelijk het feit benadrukt dat de Belgische varkenssector volledig gezond en AVP-vrij blijft. Op datum van 13 januari 2020 waren alle monsters van Belgische varkens geanalyseerd voor de controle op het virus immers nog steeds negatief. Er werden door onze diplomatieke kanalen ook berichten verzonden om de derde landen gerust te stellen wat betreft de versterkte bioveiligheidsmaatregelen die werden ingevoerd door België om te proberen onze export zo snel mogelijk opnieuw op te starten. De nadruk wordt ook gelegd op het feit dat, sinds augustus jongstleden, geen enkel everzwijn besmet met AVP meer werd gevonden in België.
 
Naar aanleiding van dit proactieve optreden, heeft Kazakhstan aangekondigd dat het zijn embargo op varkensvlees opgeheven heeft door het zoneringsprincipe toe te passen. 
 
Ter herinnering, dit zoneringsprincipe, erkend door de OIE (de wereldorganisatie voor diergezondheid), laat België toe de export van varkens uit zones die niet besmet zijn met AVP voort te zetten. Onder de 28 landen die tot dusver een sanitair embargo hadden opgelegd, is Kazakhstan het 8ste land dat dit principe erkent voor onze varkensvleesexport.
   Nieuwsflash
 
Virusremmer voor runderen Lees meer
 
 
Nertsen besmet met het coronavirus Lees meer
 
 
Klimaatverandering zal weinig impact hebben op wat op ons bord komt: ggo's op tafelLees meer
 
 
Siertelers en aardappelboeren krijgen 35 miljoen uit Vlaams noodfonds Lees meer
 
 
Brengt grondwaterput soelaas?Lees meer
 
 
Droogte index België: een ramp vooral aan de kustpoldersLees meer
 
 
Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economieLees meer
 
 
Bemesting en ziektebestrijding via bodembacteriën? Lees meer
 
 
Jaarverslag VCMLees meer
 
 
Landbouwers lijden onder de corona crisisLees meer
 
 
ABS benadrukt belang van voedselproductie dichtbij huis bij bezoek minister Crevits Lees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Groei gras valt stil door droogte Lees meer
 
 
De extra ondersteuning van 23,4 miljoen euro aan de landbouwers Lees meer
 
 
Vorstschade bij Haspengouwse wijnboeren Lees meer
 
 
Impact van de Farm-to-Forkstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie op de landbouwLees meer
 
 
Over de winderosieLees meer
 
 
De evaluatie van het mestbeleid Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de precaire droogteproblematiekLees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer