Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 13 feb 2020 15:55 

AVP: Kazakhstan heft zijn embargo op Belgisch varkensvlees op


Nadat in september 2018 een haard van Afrikaanse varkenspest (AVP) werd vastgesteld in het zuiden van de provincie Luxemburg, hadden 28 landen een embargo ingesteld op Belgisch varkensvlees, en dit ondanks het feit dat onze varkenssector volledig AVP-vrij is gebleven. Zeven landen, waaronder Singapore en Vietnam, hebben vervolgens beslist om hun embargo op te heffen voor alle Belgische zones die niet door het virus getroffen waren (zoneringsprincipe). Kazakhstan heeft net een analoge beslissing genomen.

Minister van Landbouw Denis DUCARME : “Ik verheug me over deze beslissing. Zij toont aan dat de inspanningen op het vlak van sensibilisering die sinds meer dan een jaar worden geleverd door onze diplomatieke diensten en het FAVV, hun vruchten afwerpen. De situatie blijft natuurlijk zeer moeilijk voor de sector. Wij zullen ons dus moeten blijven inspannen en er blijven aan herinneren dat onze varkenssector volledig gezond blijft dankzij met name de soms moeilijke, maar noodzakelijke beslissingen die wij hebben moeten nemen!”
 
De Belgische varkenssector is een exportgerichte sector (zelfbevoorradingsgraad van meer dan 252%). Hij vertegenwoordigt niet minder dan 15.000 jobs en onze varkensstapel telt meer dan 6 miljoen varkens. Nadat een haard van AVP opdook bij everzwijnen in het zuiden van de provincie Luxemburg in september 2018, hadden 28 landen van buiten de EU hun import opgeschort van Belgisch varkensvlees, en dit ondanks het feit dat onze varkenssector volledig gezond blijft.
 
Er werden de laatste maanden meerdere maatregelen genomen op initiatief van federaal minister van Landbouw Denis DUCARME om deze landen te overtuigen de embargo’s op te heffen op de Belgische producten uit de varkenssector. De dienst internationale betrekkingen van het FAVV heeft bijvoorbeeld bij deze landen herhaaldelijk het feit benadrukt dat de Belgische varkenssector volledig gezond en AVP-vrij blijft. Op datum van 13 januari 2020 waren alle monsters van Belgische varkens geanalyseerd voor de controle op het virus immers nog steeds negatief. Er werden door onze diplomatieke kanalen ook berichten verzonden om de derde landen gerust te stellen wat betreft de versterkte bioveiligheidsmaatregelen die werden ingevoerd door België om te proberen onze export zo snel mogelijk opnieuw op te starten. De nadruk wordt ook gelegd op het feit dat, sinds augustus jongstleden, geen enkel everzwijn besmet met AVP meer werd gevonden in België.
 
Naar aanleiding van dit proactieve optreden, heeft Kazakhstan aangekondigd dat het zijn embargo op varkensvlees opgeheven heeft door het zoneringsprincipe toe te passen. 
 
Ter herinnering, dit zoneringsprincipe, erkend door de OIE (de wereldorganisatie voor diergezondheid), laat België toe de export van varkens uit zones die niet besmet zijn met AVP voort te zetten. Onder de 28 landen die tot dusver een sanitair embargo hadden opgelegd, is Kazakhstan het 8ste land dat dit principe erkent voor onze varkensvleesexport.
   Nieuwsflash
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
ABS: toereikend budget GLB gevraagdLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
EU laat verboden pesticiden langs achterdeur weer binnen Lees meer
 
 
Europese steun voor melkbedrijven - Controle Lees meer
 
 
Erosiebestrijding - Naleving randvoorwaarden Lees meer
 
 
AVP: Kazakhstan heft zijn embargo op Belgisch varkensvlees op Lees meer
 
 
Land- en tuinbouw en bouwsector schreeuwen om extra personeel Lees meer
 
 
Landbouwers met gronden aan beide zijden van een grensstreek Lees meer
 
 
Invloed van de klimaatverandering op de Vlaamse wijnbouwLees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de brede weersverzekering Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer