Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 13 feb 2020 15:55 

AVP: Kazakhstan heft zijn embargo op Belgisch varkensvlees op


Nadat in september 2018 een haard van Afrikaanse varkenspest (AVP) werd vastgesteld in het zuiden van de provincie Luxemburg, hadden 28 landen een embargo ingesteld op Belgisch varkensvlees, en dit ondanks het feit dat onze varkenssector volledig AVP-vrij is gebleven. Zeven landen, waaronder Singapore en Vietnam, hebben vervolgens beslist om hun embargo op te heffen voor alle Belgische zones die niet door het virus getroffen waren (zoneringsprincipe). Kazakhstan heeft net een analoge beslissing genomen.

Minister van Landbouw Denis DUCARME : “Ik verheug me over deze beslissing. Zij toont aan dat de inspanningen op het vlak van sensibilisering die sinds meer dan een jaar worden geleverd door onze diplomatieke diensten en het FAVV, hun vruchten afwerpen. De situatie blijft natuurlijk zeer moeilijk voor de sector. Wij zullen ons dus moeten blijven inspannen en er blijven aan herinneren dat onze varkenssector volledig gezond blijft dankzij met name de soms moeilijke, maar noodzakelijke beslissingen die wij hebben moeten nemen!”
 
De Belgische varkenssector is een exportgerichte sector (zelfbevoorradingsgraad van meer dan 252%). Hij vertegenwoordigt niet minder dan 15.000 jobs en onze varkensstapel telt meer dan 6 miljoen varkens. Nadat een haard van AVP opdook bij everzwijnen in het zuiden van de provincie Luxemburg in september 2018, hadden 28 landen van buiten de EU hun import opgeschort van Belgisch varkensvlees, en dit ondanks het feit dat onze varkenssector volledig gezond blijft.
 
Er werden de laatste maanden meerdere maatregelen genomen op initiatief van federaal minister van Landbouw Denis DUCARME om deze landen te overtuigen de embargo’s op te heffen op de Belgische producten uit de varkenssector. De dienst internationale betrekkingen van het FAVV heeft bijvoorbeeld bij deze landen herhaaldelijk het feit benadrukt dat de Belgische varkenssector volledig gezond en AVP-vrij blijft. Op datum van 13 januari 2020 waren alle monsters van Belgische varkens geanalyseerd voor de controle op het virus immers nog steeds negatief. Er werden door onze diplomatieke kanalen ook berichten verzonden om de derde landen gerust te stellen wat betreft de versterkte bioveiligheidsmaatregelen die werden ingevoerd door België om te proberen onze export zo snel mogelijk opnieuw op te starten. De nadruk wordt ook gelegd op het feit dat, sinds augustus jongstleden, geen enkel everzwijn besmet met AVP meer werd gevonden in België.
 
Naar aanleiding van dit proactieve optreden, heeft Kazakhstan aangekondigd dat het zijn embargo op varkensvlees opgeheven heeft door het zoneringsprincipe toe te passen. 
 
Ter herinnering, dit zoneringsprincipe, erkend door de OIE (de wereldorganisatie voor diergezondheid), laat België toe de export van varkens uit zones die niet besmet zijn met AVP voort te zetten. Onder de 28 landen die tot dusver een sanitair embargo hadden opgelegd, is Kazakhstan het 8ste land dat dit principe erkent voor onze varkensvleesexport.
   Nieuwsflash
 
Europa maakt reizen seizoensarbeiders mogelijk Lees meer
 
 
4 extra maatregelen om tewerkstellingsbeleid tijdens coronacrisis te versterken Lees meer
 
 
Groen licht voor handgels en andere ontsmettende producten met alcohol van voedingsbedrijven Lees meer
 
 
Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, ...Lees meer
 
 
Coronacrisis: miljardensteun voor Amerikaanse boerenLees meer
 
 
Corona crisis: verse groenten en fruit worden schaarserLees meer
 
 
Covid 19: seizoensarbeiders mogen Duitsland niet meer binnen Lees meer
 
 
Controlemerk voor melk: wijzigingsbesluit ophaaltermijn AA melk Lees meer
 
 
Corona crisis: overzicht steunmaatregelenLees meer
 
 
Bloemistenen en siertelers lijden miljoenenverlies Lees meer
 
 
Kwekers uit sierteeltsector lanceren eigen bestel- en leverdienst Lees meer
 
 
Toepassing voor aanvraag corona hinderpremie online Lees meer
 
 
Uw mestproducten wereldwijd exporteren? Lees meer
 
 
Aandringen op Europese steunregeling voor land- en tuinbouwbedrijvenLees meer
 
 
Lijst van equivalente maatregelen Mestdecreet voor 2020Lees meer
 
 
Spirotetramat tijdelijk toegelaten tegen bladluizen in suiker- en voederbietenLees meer
 
 
Kwaliteitsvolle groenten telen kan met minder bemesting Lees meer
 
 
Noodlijn ABS voor werkkrachten in de land- en tuinbouwLees meer
 
 
Zachte winter doet bladluizen overleven Lees meer
 
 
Corona crisis en veeartsenLees meer
 
 
Maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur te verspreidenLees meer
 
 
Reglement van orde van de Orde van Vlaamse baliesLees meer
 
 
Brede Weersverzekering: update presentatie per aanbiederLees meer
 
 
Algemene FAQ Welke steun is er voor de zelfstandigen getroffen door Covid-19Lees meer