Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 20 jan 2020 16:56 

NEPG verwacht areaalgroei en kostenstijging in 2020


De NEPG (Noord-West-Europese aardappeltelers) verwacht dat het aardappelareaal in de belangrijkste 5 Noord-West Europese aardappellanden opnieuw zal groeien. Bij normale groeiomstandigheden tijdens het groeiseizoen is een overproductie met druk op de vrije prijzen voor de telers in dat geval onvermijdelijk.

In de laatste 5 jaar is het aardappelareaal gegroeid met 9% tot 563.000 hectare. In 2019 lieten de 5 NEPG-landen een groei zien ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde, waarbij de sterkste groei plaatsvond in Frankrijk, België en Duitsland. Het areaal in Groot-Brittannië groeide het minst.

Ondanks een groeiende vraag vanuit de industrie en, in mindere mate, vanuit de export, wordt deze trend door de NEPG gezien als een risico. De groei wordt versterkt doordat telers omschakelen van suikerbietenteelt naar aardappelen, terwijl we in Nederland ook teeltuitbreiding zien in de zandgebieden, doordat bedrijven stoppen in de veehouderij waardoor grond vrijkomt voor akkerbouw.

Gemiddelde oogst
De oogst in dit seizoen komt met 26,9 miljoen ton over de 5 landen uit op een gemiddeld niveau. De NEPG schat in dat 1 à 2% van alle aardappelen nog niet is gerooid. Sommige telers zijn nog aan het oogsten. De kwaliteit in de opslag is goed, hoewel er wel wat problemen met verouderende aardappelen en bakkleur wordt gemeld. In de meeste NEPG-landen verloopt de export in dezelfde lijn of iets hoger dan gebruikelijk en de actuele prijzen vertonen een stabiele tot licht stijgende lijn.

Kostprijsstijging en hogere risico’s
In het algemeen is de kostprijs voor telers toegenomen als gevolg van extra kosten door slechte rooiomstandigheden, extra drogen voor bewaring en meer verliezen door beschadiging en rot bij een aantal rassen. Volgens een recente kostprijsberekening van de Nederlandse Akkerbouw Vereniging (NAV) zullen vooral de kosten voor bewaring stijgen met € 0,03 per kilo. De teelt krijgt niet alleen steeds meer te maken met de risico’s van klimaatverandering, maar tegelijkertijd ook met toenemende ziektedruk, nieuwe plagen en strengere wetgeving rondom toegelaten middelen.
Volgens de NEPG komt dit in de eerste uitlatingen rondom de contractprijzen voor het nieuwe seizoen nog niet tot uiting. Het lijkt alsof de verwerkende industrie met een verwachte areaalgroei rustig achterover leunt zonder telers te compenseren voor de extra kosten. Reden voor telers om bij het afsluiten van nieuwe contracten wel allert te zijn.  Nieuwsflash
 
Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3 Lees meer
 
 
Beslissingsbevoegdheden aan de afdelingshoofden van het ILVOLees meer
 
 
Organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap van het ILVOLees meer
 
 
Delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement landbouw en VisserijLees meer
 
 
Drie nieuwe rassen industriële cichorei op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Voorraad uien ongeveer op langjarig gemiddelde Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Schade veroorzaakt door everzwijnen - Vergoedingen Lees meer
 
 
Huur/verhuur perceel: erklaringen betreffende knolcyperus en met neonicotinoïden behandeld zaaizaadLees meer
 
 
Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen Lees meer
 
 
GLB post-2020: “De begroting goedkeuren zoals zij nu voorligt, zou een ramp zijn voor onze landbouw"Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 op e-loket vanaf 21/2Lees meer
 
 
Het Europese landbouwbeleid en biodiversiteitLees meer
 
 
Afbouw landfbouwfinanciering via het GLBLees meer
 
 
“Aardappelseizoen 2020/2021 wordt uitdaging”Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en maïsLees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer