Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 dec 2019 15:36 

Nieuwe EU-regels voor de plantengezondheid


Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plantengezondheidsverordening (EU) 2016/2031 in werking. Door de almaar groeiende internationale handel, toegenomen reizigersverkeer en effecten van de klimaatverandering wordt de gezondheid van onze planten in toenemende mate bedreigd. Planten vormen nochtans de hoeksteen van de voedselketen en zijn eveneens een belangrijk onderdeel van de omgeving en het landschap waarin we leven. Uitbraken van nieuwe plantenziekten en -plagen kunnen dus destructieve gevolgen hebben op de voedselzekerheid, de land- en bosbouw, de economie en onze levenskwaliteit.

 

  De bedreigingen voor de plantengezondheid blijven vaak onopgemerkt. Zo kan een plant die uit het buitenland wordt meegebracht, een ziekte of plaag (virussen, bacteriën, schimmels, insecten, etc,…) bevatten die in Europese landen aanzienlijke schade aan planten, plantaardige producten en andere materialen kan veroorzaken. De beste manier om onze planten te beschermen is de insleep van deze ziekten en plagen voorkomen.

Het vernieuwde wettelijk kader focust dan ook in de eerste plaats op preventie van het binnenkomen en de bewaking van het grondgebied om aanwezigheid van nieuwe ziekten of plagen snel op te sporen en zo de kans op uitroeiing te vergroten. De nieuwe Europese wetgeving legt daarnaast meer verantwoordelijkheden bij de ondernemingen, maar ook bij de burger.

Een nieuwe plantenwet, wat zijn de gevolgen voor burgers?
  • Reizigers die vanuit landen die geen lid zijn van de EU (derde landen) de Europese Unie binnenkomen, mogen geen planten (inbegrepen vruchten, groenten, zaden, snijbloemen, …) meebrengen in de EU tenzij ze vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat uitgereikt door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong. De enige uitzondering hierop zijn momenteel de volgende vruchten die wel vrij mogen binnenkomen: ananas, kokosnoot, doerian, banaan en dadels. Informatie over het bekomen van een fytosanitair certificaat in een derde land kan via het IPPC contactpunt van het derde land gevraagd worden (https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints). Indien je geen fytosanitair certificaat van het land van oorsprong hebt, kunnen deze planten bij aankomst in beslag worden genomen en worden vernietigd.
  • Planten die verkocht worden via e-commerce (webshops, …) moeten voorzien zijn van een plantenpaspoort.

Wat zijn de voornaamste veranderingen ?
  • nieuwe indeling van schadelijke organismen waarbij prioriteit wordt gegeven aan de organismen die de grootste bedreiging vormen voor de EU;
  • verstrenging van de invoereisen in de EU door onder andere:
    • een invoerverbod voor meer dan 35 nieuwe plantengenera en -soorten omwille van het verhoogde risico op de insleep van plaagorganismen;
    • de uitbreiding van de verplichting voor het fytosanitair certificaat tot nagenoeg alle ingevoerde planten (waaronder ook vruchten, groenten, bloemen, …. gerekend worden);
  • verstrenging van de regels voor het verkeer van planten binnen de EU (uitbreiding plantenpaspoortplicht, harmonisering model plantenpaspoort).
Aan de professionelen wordt gevraagd om contact op te nemen met het FAVV via hun lokale controle-eenheid.

Sensibilisering van het publiek
De Europese overheden, waaronder in België de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), bundelen hun krachten om de bescherming van de planten op alle niveaus te versterken en het grote publiek bewust te maken van het belang van de gezondheid van planten.


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Studiedag PCA OudenaardeLees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHDís) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Het 2019 voor CoŲperatie HoogstratenLees meer
 
 
SESVanderHave (nieuwe) variŽteiten 2020Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Beheer natuurgebieden - Bestrijding akkerdistel Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Actiegrenzen voor chemische contaminantenLees meer
 
 
Landbouwramp droogte 2018: 100 miljoen euro uitbetaald voor 60% van de dossiersLees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer
 
 
Meeste grondwaterstanden blijven laag Lees meer
 
 
NAV terug- en vooruitblikLees meer
 
 
Aanpassing van het gebruik van prochloraz na herziening van de MRLs Lees meer
 
 
Natuurindicatoren 2019Lees meer