Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 13 dec 2019 12:05 

Oostenrijk trekt gepland glyfosaatverbod in


Er komt vanaf 1 januari 2020 toch geen verbod op het gebruik van glyfosaat in Oostenrijk. De reden is een formele fout. Het voorstel had ter kennisgeving moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie.

Oostenrijk kondigde afgelopen zomer als eerste lidstaat van de Europese Unie een geheel verbod aan op het gebruik van glyfosaat. Een besluit dat in principe tegen de wetgeving indruist; gewasbeschermingsmiddelen die op Europees niveau zijn goedgekeurd, kunnen officieel niet worden verboden door afzonderlijke lidstaten. Wel mogen zij het gebruik hiervan inperken.

Grote frustratie
Desondanks zou het Oostenrijkse glyfosaatverbod 1 januari 2020 ingaan. Voor dergelijke wetgeving geldt echter de verplichte informatieprocedure. Het ontwerp moest van tevoren naar de Europese Commissie gestuurd worden en dat is niet gebeurd, laat bondkanselier Brigitte Bierlein weten. Tot grote frustratie van een aantal politieke partijen en NGO’s in het land.

Of er een nieuwe procedure komt voor een nationaal glyfosaatverbod in Oostenrijk is nog onduidelijk. Inmiddels beramen ook andere Europese lidstaten zich op een verbod. Duitsland heeft aangekondigd glyfosaat de komende jaren gefaseerd uit te bannen en heeft het jaar 2023 daarvoor als deadline gesteld. Frankrijk verbiedt daarnaast een groot deel van de glyfosaatproducten per 2022.

Gebruik in Nederland uitgekleed
Ook in Nederland staat het gebruik van glyfosaat onder druk. Er is veel discussie over het feit of het middel kankerverwekkend is. De toepassing van glyfosaat is hierdoor de laatste jaren steeds verder uitgekleed. Maar, op Europees niveau is de toelating van glyfosaat in 2017 nog met 5 jaar verlengd. Voor gebruik na december 2022 zal opnieuw een meerderheid van de stemmen nodig zijn in de Europese Commissie.  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer