Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 dec 2019 08:26 

Welke factoren beïnvloeden het aardappelareaal?


Terwijl nog niet alle aardappelen uit de grond zijn, wordt door de akkerbouwers alweer gepuzzeld voor het komende seizoen. Hebben factoren als oogst- en beregeningscapaciteit invloed op het aardappelareaal voor 2020?

Grote aardappeltelers, met vooral een flink areaal op kleigrond, hebben met man en macht moeten werken om alle aardappelen boven de grond te krijgen. Dat is niet overal gelukt. Naar schatting zit nog zo’n 5% van het areaal consumptieaardappelen in de grond, goed voor 2.800 hectare. In België moet naar verluidt nog 1.400 hectare worden gerooid (1,4% van het areaal).
 
Grondbeschikbaarheid
Mogelijk heeft het niet tijdig kunnen oogsten invloed gehad op het in te plannen areaal. De andere factor kan de capaciteit bij het beregenen zijn. Met name in de zuidelijke en de oostelijke zandgebieden is dit veelal een beperkende factor. De beschikbaarheid van grond kan een stijgend effect bewerkstelligen op het areaal voor 2020. Zeker als er meer veehouderijen stoppen. Daarnaast is het areaal snijmaïs dit jaar met 9% afgenomen (15.836 hectare), waardoor eveneens meer hectares vrijkomen.
 
Naast marktinvloeden en grondbeschikbaarheid, mag ook de invloed van gewasbeschermingsmiddelen niet worden uitgevlakt. Zo hebben telers te maken met het verdwijnen van diquat voor loofdoding, en chloorprofam voor kiemremming. Dit vergt vooral in het rassenpakket aanpassingen.
 
Strategie van afnemer
Naast de teler, voert ook de verwerkende industrie een strategie. Voor het seizoen 2019/2020 hebben zij gerekend met een aardappelvolume tussen de 27,5 miljoen en 28 miljoen ton in de EU-5, om te voorzien in behoefte. Dat betekent dat de bijgebouwde capaciteit wordt benut en voldoende aardappelen beschikbaar zijn voor het lange seizoen, na de kleine oogst van 2018.
 
Dit jaar bedraagt het areaal in de EU-5 652.200 hectare, wat bij een goed groeiseizoen de potentie heeft om 30 miljoen ton aardappelen te leveren. De verwachting van marktinsiders is daarom dat verwerkers het areaal voor oogst 2020 insteken op basis van voldoende grondstof. Of dit een veel groter areaal zal zijn is nog de vraag. Een gelijk areaal, dan wel een kleine toename van 1%, is het meest aanemelijk.  Nieuwsflash
 
Biologische bestrijders en risico's voor nuttigen voortaan in Inagro's gewasbeschermingsapp Lees meer
 
 
Studiedagen Voedergewassen in 2020Lees meer
 
 
NEPG verwacht areaalgroei en kostenstijging in 2020 Lees meer
 
 
Boerderijen worden villa of feestzaalLees meer
 
 
Suikerbietcampagne 2019/20 eindigt eind januariLees meer
 
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer