Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 06 dec 2019 08:26 

Welke factoren be´nvloeden het aardappelareaal?


Terwijl nog niet alle aardappelen uit de grond zijn, wordt door de akkerbouwers alweer gepuzzeld voor het komende seizoen. Hebben factoren als oogst- en beregeningscapaciteit invloed op het aardappelareaal voor 2020?

Grote aardappeltelers, met vooral een flink areaal op kleigrond, hebben met man en macht moeten werken om alle aardappelen boven de grond te krijgen. Dat is niet overal gelukt. Naar schatting zit nog zo’n 5% van het areaal consumptieaardappelen in de grond, goed voor 2.800 hectare. In België moet naar verluidt nog 1.400 hectare worden gerooid (1,4% van het areaal).
 
Grondbeschikbaarheid
Mogelijk heeft het niet tijdig kunnen oogsten invloed gehad op het in te plannen areaal. De andere factor kan de capaciteit bij het beregenen zijn. Met name in de zuidelijke en de oostelijke zandgebieden is dit veelal een beperkende factor. De beschikbaarheid van grond kan een stijgend effect bewerkstelligen op het areaal voor 2020. Zeker als er meer veehouderijen stoppen. Daarnaast is het areaal snijmaïs dit jaar met 9% afgenomen (15.836 hectare), waardoor eveneens meer hectares vrijkomen.
 
Naast marktinvloeden en grondbeschikbaarheid, mag ook de invloed van gewasbeschermingsmiddelen niet worden uitgevlakt. Zo hebben telers te maken met het verdwijnen van diquat voor loofdoding, en chloorprofam voor kiemremming. Dit vergt vooral in het rassenpakket aanpassingen.
 
Strategie van afnemer
Naast de teler, voert ook de verwerkende industrie een strategie. Voor het seizoen 2019/2020 hebben zij gerekend met een aardappelvolume tussen de 27,5 miljoen en 28 miljoen ton in de EU-5, om te voorzien in behoefte. Dat betekent dat de bijgebouwde capaciteit wordt benut en voldoende aardappelen beschikbaar zijn voor het lange seizoen, na de kleine oogst van 2018.
 
Dit jaar bedraagt het areaal in de EU-5 652.200 hectare, wat bij een goed groeiseizoen de potentie heeft om 30 miljoen ton aardappelen te leveren. De verwachting van marktinsiders is daarom dat verwerkers het areaal voor oogst 2020 insteken op basis van voldoende grondstof. Of dit een veel groter areaal zal zijn is nog de vraag. Een gelijk areaal, dan wel een kleine toename van 1%, is het meest aanemelijk.  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer