Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 aug 2019 07:22 

Oproep: toepassing meststoffen gerecupereerd uit dierlijke mest in Vlaanderen


Het realiseren van een transitie in de mestverwerking naar een circulaire economie, vergt zowel van de sector als de overheid grote inspanningen. Daarom heeft het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking op basis van input uit de Werkgroep Transitie in 2017 een visienota opgesteld. Eén van de knelpunten voor de transitie is dat de meststoffen gerecupereerd uit dierlijke mest de status dierlijke mest blijven behouden en dus binnen de 170 kg dierlijke N/ha/jaar voor dierlijke mest toegepast moeten worden.

 

visienota

Momenteel onderzoekt de Werkgroep ‘Transitie Mestverwerking’ voor welke (stikstof)meststoffen uit dierlijke mest een groepsafwijking aangevraagd zou kunnen worden via het kabinet van de landbouwminister, zodat deze binnen de wettelijke bepalingen maar buiten de gebruiksruimte voor stikstof uit dierlijke mest, toegepast kunnen worden. In Nederland lopen reeds twee dergelijke pilootprojecten, nl. ‘Mineralenconcentraten’ en ‘Kunstmestvrije Achterhoek’, waar mineralenconcentraten van een beperkt aantal bedrijven, mits specifieke randvoorwaarden en strikte monitoring, toegepast kunnen worden boven de 170 kg dierlijke N/ha/jaar op een beperkt areaal.

Graag nodigen wij alle initiatiefnemers, mestverwerkers, constructeurs,… die in Vlaanderen een meststof produceren uit dierlijke mest, en dit wensen te gebruiken in Vlaanderen als kunstmestvervanger gezien de kunstmesteigenschappen (hoge werkzaamheid stikstof, laag koolstofgehalte,…), om zich voor 15 augustus aan te melden en een uitgebreid dossier in te dienen via info@vcm-mestverwerking.be voor 15 september 2019. In dit dossier vermeldt u relevante gegevens over de installatie(s) en de geproduceerde meststoffen. Meer informatie over de mogelijke samenstelling van zo’n dossier vindt u via deze link.

Op basis van de ingestuurde informatie zal de Werkgroep transitie, samen met kennis- en proefcentra in Vlaanderen, nagaan voor welke producten eventueel een groepsafwijking aangevraagd kan worden bij het kabinet van de Minister van Landbouw. VCM zal u later meedelen of uw product al dan niet meegenomen wordt in de aanvraag.
Merk op dat de eventuele goedkeuring van een dergelijke afwijking afhangt van de kwaliteit van de aanvraag (voldoende gegevens over installaties, product,…), de voorgestelde randvoorwaarden en monitoring. Ook zal een beperking van het aantal producten, betrokken bedrijven en areaal cruciaal zijn om een goedkeuring mogelijk te maken.

De aanvraag voor een groepsafwijking staat los van het SAFEMANURE project, waarin het Joint Research Centre op dit moment in opdracht van de Europese Commissie de criteria voor veilig gebruik van gerecupereerde meststoffen onderzoekt. Dit onderzoek kan op lange termijn de toepassing van gerecupereerde meststoffen bovenop de 170 kg dierlijke N/ha/jaar mogelijk maken.

Voor meer informatie kan u terecht bij thomas.vannecke@vcm-mestverwerking.be.


   Nieuwsflash
 
Veilige heropening horeca belangrijk voor voedingsindustrie Lees meer
 
 
Waterkansenkaarten leiden land- en tuinbouwers in hun zoektocht naar water Lees meer
 
 
Vlaams Parlement stelt commissie ad hoc over het Vlaamse coronabeleid samenLees meer
 
 
Inperking captatieverbodLees meer
 
 
Virusremmer voor runderen Lees meer
 
 
Nertsen besmet met het coronavirus Lees meer
 
 
Klimaatverandering zal weinig impact hebben op wat op ons bord komt: ggo's op tafelLees meer
 
 
Siertelers en aardappelboeren krijgen 35 miljoen uit Vlaams noodfonds Lees meer
 
 
Droogte index België: een ramp vooral aan de kustpoldersLees meer
 
 
Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economieLees meer
 
 
Jaarverslag VCMLees meer
 
 
Landbouwers lijden onder de corona crisisLees meer
 
 
De extra ondersteuning van 23,4 miljoen euro aan de landbouwers Lees meer
 
 
Impact van de Farm-to-Forkstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie op de landbouwLees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer