Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 aug 2019 07:22 

Oproep: toepassing meststoffen gerecupereerd uit dierlijke mest in Vlaanderen


Het realiseren van een transitie in de mestverwerking naar een circulaire economie, vergt zowel van de sector als de overheid grote inspanningen. Daarom heeft het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking op basis van input uit de Werkgroep Transitie in 2017 een visienota opgesteld. Eén van de knelpunten voor de transitie is dat de meststoffen gerecupereerd uit dierlijke mest de status dierlijke mest blijven behouden en dus binnen de 170 kg dierlijke N/ha/jaar voor dierlijke mest toegepast moeten worden.

 

visienota

Momenteel onderzoekt de Werkgroep ‘Transitie Mestverwerking’ voor welke (stikstof)meststoffen uit dierlijke mest een groepsafwijking aangevraagd zou kunnen worden via het kabinet van de landbouwminister, zodat deze binnen de wettelijke bepalingen maar buiten de gebruiksruimte voor stikstof uit dierlijke mest, toegepast kunnen worden. In Nederland lopen reeds twee dergelijke pilootprojecten, nl. ‘Mineralenconcentraten’ en ‘Kunstmestvrije Achterhoek’, waar mineralenconcentraten van een beperkt aantal bedrijven, mits specifieke randvoorwaarden en strikte monitoring, toegepast kunnen worden boven de 170 kg dierlijke N/ha/jaar op een beperkt areaal.

Graag nodigen wij alle initiatiefnemers, mestverwerkers, constructeurs,… die in Vlaanderen een meststof produceren uit dierlijke mest, en dit wensen te gebruiken in Vlaanderen als kunstmestvervanger gezien de kunstmesteigenschappen (hoge werkzaamheid stikstof, laag koolstofgehalte,…), om zich voor 15 augustus aan te melden en een uitgebreid dossier in te dienen via info@vcm-mestverwerking.be voor 15 september 2019. In dit dossier vermeldt u relevante gegevens over de installatie(s) en de geproduceerde meststoffen. Meer informatie over de mogelijke samenstelling van zo’n dossier vindt u via deze link.

Op basis van de ingestuurde informatie zal de Werkgroep transitie, samen met kennis- en proefcentra in Vlaanderen, nagaan voor welke producten eventueel een groepsafwijking aangevraagd kan worden bij het kabinet van de Minister van Landbouw. VCM zal u later meedelen of uw product al dan niet meegenomen wordt in de aanvraag.
Merk op dat de eventuele goedkeuring van een dergelijke afwijking afhangt van de kwaliteit van de aanvraag (voldoende gegevens over installaties, product,…), de voorgestelde randvoorwaarden en monitoring. Ook zal een beperking van het aantal producten, betrokken bedrijven en areaal cruciaal zijn om een goedkeuring mogelijk te maken.

De aanvraag voor een groepsafwijking staat los van het SAFEMANURE project, waarin het Joint Research Centre op dit moment in opdracht van de Europese Commissie de criteria voor veilig gebruik van gerecupereerde meststoffen onderzoekt. Dit onderzoek kan op lange termijn de toepassing van gerecupereerde meststoffen bovenop de 170 kg dierlijke N/ha/jaar mogelijk maken.

Voor meer informatie kan u terecht bij thomas.vannecke@vcm-mestverwerking.be.


   Nieuwsflash
 
EU vecht Colombiaanse antidumpingheffingen op diepvriesfriet aanLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiële disciplineLees meer
 
 
14% van voedselproductie geraakt niet in de winkel Lees meer
 
 
EU trade agreementsLees meer
 
 
Landbouwer (26) overleden nadat hij bedolven raakte Lees meer
 
 
Directieraad van het KMILees meer
 
 
Hein Deprez verkoopt Greenyard Flowers UK Lees meer
 
 
Week van de Steak-Friet: 10 - 17 oktoberLees meer
 
 
Megastallen zetten traditionele boeren uit de markt Lees meer
 
 
International Fair Milk ConferenceLees meer
 
 
De Vlaamse biogassector in 2018 Lees meer
 
 
VLAIO: stel je vragen via WhatsAppLees meer
 
 
ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm en Syngenta promoten CSTLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van BIXAZOR Lees meer
 
 
Veetournee: ‘Langleefbaarheid bij jongvee’ en ‘Generatiewissel’ Lees meer
 
 
Brede weersverzekering komt vanaf 2020 in de plaats van rampenfonds Lees meer