Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jul 2019 16:01 

Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiveren


Het Europese INNO-VEG-project neemt de uitdaging aan om de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen duurzaam te intensiveren. Het zal onderzoeken hoe de innovatie daaromtrent verbeterd kan worden. Onderzoek is immers dé sleutel tot een duurzame intensivering van de sector.

Het project heeft als doel om de kosten van onderzoek te reduceren in de kleinere teelten, het tempo van duurzame intensivering te vergroten en bedrijven de kans te bieden innovaties vlotter te introduceren. Binnen akkerbouwgewassen laten opbrengstbepalingen toe om gemakkelijk de impact van verschillende proefobjecten te meten in een vollegrond situatie. Voor intensieve groenteteelten is dit niet mogelijk omdat de opbrengstsensoren niet op punt staan en omdat veel meer nadruk ligt op de kwaliteit van het eindproduct.

De snelheid en opmars van innovatie verbeteren

Vanwege de kostprijs van de huidige onderzoekstechnieken en van de top down-aanpak loopt de vernieuwingsoperatie ernstige vertraging op. Daarom de noodzaak van dit project dat als doel heeft de snelheid en de opmars van de innovatie in de sector te verbeteren. Er wordt een nieuwe onderzoeksbenadering ontwikkeld die -in combinatie met de technologische opvolging van aardappelpercelen- vertaald wordt naar de vollegrondsgroenten.

Algemene doelstellingen van het project

De verwachte resultaten laten zich als volgt samenvatten: de kosten van onderzoek reduceren in de kleinere teelten; het tempo van duurzame intensifiëring vergroten en bedrijven de kans bieden innovaties gemakkelijker te introduceren door landbouwers midden in het onderzoeksproces te plaatsen. Vandaar dat het project naar de landbouwers een oproep doet om nieuwe benaderingen, rassen, materiaal of producten op hun bedrijven te (laten) testen. Dit netwerk zal op bedrijfsniveau innovatie faciliteren alsook een verbetering realiseren van de kennis en winstgevendheid op individuele bedrijven.

Concrete uitkomsten

Het project streeft naar de integratie van hoge resolutie ruimtelijke gewasgegevens in onderzoeken voor de inschatting van zowel opbrengst als kwaliteitseigenschappen van verschillende teelten. Verder staat er op de agenda een hogere implementatie van innovaties binnen de landbouwsector alsook een grensoverschrijdend innovatienetwerk rond precisielandbouw en precisielandbouwtechnieken.

Het belang van een grensoverschrijdende aanpak

Een aanpak over de grenzen heen is om velerlei redenen nodig. Er is de overkoepelende uitdaging van duurzame intensifiëring van de gewasproductie als een grensoverschrijdende uitdaging en als een topprioriteit in deze regio. De gewassen, groeiomstandigheden en teelttechnieken zijn vergelijkbaar, alsook de uitdagingen en onderzoeksprioriteiten voor individuele gewassen. Daarnaast zijn veel bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van nieuwe producten of oplossingen voor gebruik in gewasproductiesystemen, internationaal actief en een grensoverschrijdende aanpak vermindert het risico van fragmentatie van onderzoek binnen specifieke regio's.

Een grensoverschrijdende aanpak

De belangrijkste voordelen van een grensoverschrijdende aanpak is ten eerste een gecombineerde expertise van de projectpartners; elke regio en partner draagt specifieke expertises bij voor de productie van gewassen, teledetectie en / of analyse van ruimtelijke gegevens en ten tweede de schaalbaarheid - waardoor telers kunnen profiteren van onderzoek en expertise uit de ruimere regio.

Projectleider van het INNO-VEG project is RSK ADAS Ltd. ADAS is het grootste onafhankelijke adviesbureau voor landbouw en milieu in het Verenigd Koninkrijk.

Partners zijn INAGRO (onderzoek & advies in land- en tuinbouw), Delphy BV (onafhankelijk in advies, trainingen en onderzoek in de plantaardige landbouw in Nederland en wereldwijd) en ARVALIS-Institut du végétal (toegepaste onderzoeksorganisatie, produceert technico-economische en agronomische referenties die direct toepasbaar zijn in productiesystemen).  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt hervorming loopbaancheques goed Lees meer
 
 
Vlaanderen wapent zich tegen erosie Erosiesymposium op Wereldbodemdag Lees meer
 
 
MaïsService biedt verzekering voor 2020 Lees meer
 
 
Agribex 2019: Agrafiek AwardsLees meer
 
 
Prijs varkensvlees op hoogste niveau in 20 jaar Lees meer
 
 
Boetes niet meer te ontlopen vanaf 2020Lees meer
 
 
Welke factoren beïnvloeden het aardappelareaal? Lees meer
 
 
CRV Fleckvieh voert ranglijst aan en bevestigt genomicsLees meer
 
 
Agribex: Open Vld-delegatie steunt #boerzktrespect-actie ABSLees meer
 
 
Landbouwexpert Kurt Becue geridderd in de Leopoldsorde Lees meer
 
 
Agribex 2019: West-Vlaanderen telt het meest jonge boerenLees meer
 
 
Agribex 2019 - Johan Colpaert: "open ruimte redden, iedereens bijdrage"Lees meer
 
 
Agribex 2019: 'Landbouwparlement': ‘Met je grond doen wat je wilt, kan niet meer’ Lees meer
 
 
Uitzaaien suikerbietzaden gecoat met thiamethoxam/beta-cyfluthrin/clothianidin tijdelijk toegelatenLees meer
 
 
Agribex 2019: maak kennis met het aanbod opleiding van NACLees meer
 
 
Zesde trefdag van de VarkensAcademie Lees meer
 
 
PCA-noteringLees meer
 
 
SALV geeft beleidswenken voor een klimaatbestendige landbouw Lees meer
 
 
ILVO zet klimaatonderzoek in de kijker op Agribex 2019Lees meer
 
 
Nieuwe landbouwvoertuigen: verplicht Europees gelijkvormigheidsattest vanaf 1 januari 2020 Lees meer
 
 
ABS blijft hameren op #boerzktrespect Lees meer
 
 
Voorraadinventarisatie aardappelen november 2019Lees meer
 
 
Steunaanvragen voor landbouwers worden gebruiksvriendelijker Lees meer
 
 
Limagrain Belgium pakt zaaigraanactiviteiten anders aan Lees meer
 
 
Beleidsnota Omgeving 2019-2024Lees meer
 
 
Deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid Lees meer
 
 
Bestrijding van aardappelcysteaaltjesLees meer
 
 
Nieuwe eisen voor landbouwvoertuigen vanaf 1 januari 2020 Lees meer
 
 
Product op basis van metalaxyl-M tijdelijk toegelaten (zaaizaad suikerbieten tegen valse meeldauw)Lees meer
 
 
Brede weersverzekering: Crelan biedt product Vereinigte Hagel aan onder de naam Secufarm6©Lees meer