Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 mei 2019 08:08 

ABS wil anticiperen op aardappeloverschot


Volgens de jongste Verzamelaanvragen laat Departement Landbouw en Visserij weten dat het areaal consumptieaardapelen met maar liefst met 8,4 % is gestegen naar een oppervlakte van 54165 ha. Heel eigenaardig zijn onze Waalse collega’s eerder terughoudend en hebben ze zelfs een beetje minder aardappelen gezet. Voor Wallonië zijn dat eerder voorlopige cijfers, maar men veronderstelt dat juistere gegevens de trend niet echt zullen wijzigen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Gepos (333.4 Kb)

Gemiddeld komen we dan uit op:
Wallonië: 43.523 ha in 2018 en 43.205 ha in 2019 = - 0,73 %
Vlaanderen: 49.954 ha in 2018 en 54.165 ha in 2019 = + 8,43 %
België: 93.477ha in 2018 en 97.370 ha in 2019 = + 4,17 %

Waarschijnlijk hebben de betere contractprijzen toch vele telers aangezet om uit te breiden mede door de malaise in de andere teelten. Verwerkers hebben ongetwijfeld meer contracten aangeboden en telers hebben na de débacle’s van vorig seizoen vaak niet meer dan 35 ton contractkilo’s per ha laten optekenen, waar dat vroeger sommigen graag tot 40 ton en meer per ha contracteerden. Dus met andere woorden zijn er meer ha nodig om voor hetzelfde volume contractaardappelen vast te leggen. Wat er met de overtonnen zal gebeuren bij overproductie is nog maar de vraag!

In het ABS-project GEPOS wordt onderzocht welk vangnet of alternatieven er kunnen zijn om in geval van overproductie de markt te ontlasten en een licht prijsherstel te kunnen bewerkstelligen. Hiertoe worden telers betrokken om samen constructief na te denken en een werkkader op te bouwen.
Er worden 4 GEPOS-vergaderingen georganiseerd in diverse regio’s van Zuid-West-Oost-Vlaanderen. Hetzelfde gebeurt ook in Noord-Frankrijk en Wallonië. GEPOS is een interregionaal project. Jullie zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen op 4 locaties:
1. 23 mei in de parochiezaal te Maarke in Maarkedal
2. 28 mei in de zaal van ABS-Roeselare
3. 29 mei in de Moerenaar te Moeren (Veurne)
4. 4 juni in Ieper

De aardappelproductie en de eventuele marktoverschotten hangen af van 2 parameters: enerzijds het areaal (en variëteiten) en anderzijds het weer. Van het ene weten we het: dat is maximaal ingevuld, van het andere is het even wachten of is het een kleine gok?
Er is wel de geleidelijke groei van de afnemer met 2 à 5 % per jaar. Iedereen weet echter dat een recordareaal vermenigvuldigd met een normale opbrengst (van hoogproductieve rassen) er terug een groot overschot dreigt: het 3-jarig terugkerend fenomeen.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer