Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 mei 2019 23:56 

Aantal suikerbiettelers is gehalveerd


Door de historisch lage suikerprijs en de droogte kenden de bietentelers "een rampjaar", aldus volksvertegenwoordiger Katrien Partyka (CD&V).

"Sinds 2000 is het aantal Belgische bietentelers gedaald van 15.490 naar 7.044 in 2018. In 2007 zien we een sterke daling van 12.996 naar 8.649 telers (suikerhervorming van 2006) en vervolgens 7.414 in 2016 naar 7.044 telers in 2018 (na de afschaffing van de suikerquota)", dat antwoordt minister Koen Van den Heuvel (CD&V) aan volksvertegenwoordiger Katrien Partyka.
 
Op 30 september 2017 eindigde het suikerquotasysteem, dat van start ging in 1968. Het garandeerde telers en fabrikanten een behoorlijke prijs ondanks concurrentie uit andere landen. "Een jaar na de afschaffing wordt het duidelijk dat de bietenboeren en de suikerfabrieken de grootste slachtoffers zijn van deze beslissing", zo stelt Katrien Partyka. Ze spreekt van een rampjaar: "De bietensector kende historisch lage prijzen. Zo was de prijs voor een ton witte suiker op zijn dieptepunt nog slechts 346 euro. Dat is 147 euro per ton minder sinds het afschaffen van de quota. Tel daar nog eens de zeer slechte Vlaamse oogst bij ten gevolge van de droogte. De Tiense Suikerraffinaderij vraagt maatregelen van de Commissie om een duurzaam herstel te garanderen voor alle partijen in de sector." 
 
Koen Van den Heuvel verklaart: "De Europese Commissie verwachtte een daling van de Europese suikerprijs omwille van de dalende wereldprijs. Ze verwachtte dat er meer bieten zouden ingezaaid worden in de EU met als gevolg dat er meer Europese suiker zou geproduceerd worden. Door de afschaffing van de suikerquota waren er geen uitvoerrestricties meer. De Europese rekende op meer uitvoer en minder invoer, wat ook het geval was. Maar een sterk bepalende parameter die de Europese Commissie niet voorzien heeft, is de overproductie van witte suiker op wereldniveau."  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer