Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 10 apr 2019 08:24 

SUFISA case studyhardfruitsector:Terugkoppeling van resultaten


SUFISA staat voor “Sustainable Finance for SustainableAgriculture and Fisheries”. Het SUFISA-project heeft als centraledoelstelling het identificeren het identificeren van oplossingen dieeen duurzame land- en tuinbouwsector mogelijk maken,op zowel ecologisch, economisch als sociaal vlak. Het projectonderzoekt daarom hoe verschillende landbouwsectoren inverschillende regio’s van de EU georganiseerd zijn, en hoe dezeorganisatie land- en tuinbouwers helpt omgaan met de markt-en milieu omstandigheden waarin ze zich bevinden.
Essentieel in de aanpak van het project is dat onderzoeksnodengeïdentificeerd werden in dialoog met stakeholders uit de land-en tuinbouwsector. Dit zijn in de eerste plaats de telers zelf, maar ook stakeholders uit de handel, de voedingsindustrie,de beleidswereld, en de financiële sector.
De thema’s die in ditfeedbackrapport behandeld worden, weerspiegelen dan ook dethema’s die naar voor werden geschoven door stakeholders.Meer informatie over het project is beschikbaar op de websitewww.sufisa.eu.De termen fruitteelt en hardfruitteelt, en fruittelers enhardfruittelers, worden in het rapport door elkaar gebruikt.Het gaat echter steeds over telers van appels of peren.

Bestanden beschikbaar voor download:
Studie (3327.5 Kb)


  Nieuwsflash
 
Droogte bestrijdenLees meer
 
 
Rondetafel met Hilde Vautmans laat de diepe crisis in de fruitsector voelenLees meer
 
 
Beperking voor methoxyfenozide tot gebruik onder bescherming Lees meer
 
 
Bacteriën spelen een rol in het ontstaan van maagzweren bij varkens Lees meer
 
 
Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen Lees meer
 
 
Vrije voorraad uien nagenoeg op Lees meer
 
 
Hepatitis E virus opsporen in levensmiddelenLees meer
 
 
Klassen van bijdrageplichtige veebedrijven Lees meer
 
 
Matchmaking in de plantenwereldLees meer
 
 
Kort na of zelfs voor de geboorte methaanuitstoot bijsturen?Lees meer
 
 
Koolstofvoorraden in de bodem Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse Lees meer
 
 
Hoe onkruid wegkrijgen in de tuin zonder RoundupLees meer
 
 
Rekenen Lees meer
 
 
Oproep tot indiening van steunaanvragen mbt oprichting van producentenorganisaties voor 2019Lees meer
 
 
Precisielandbouw: Horizon2020 project SmartAgriHubs van startLees meer
 
 
ValgOrize-project gelanceerd! Zeewier en microalgen Lees meer
 
 
VS grootste leverancier van sojabonen aan EuropaLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) - Codes rood en oranje Lees meer
 
 
Herbestemming landbouwgrond en natuur Lees meer
 
 
Slechts 3% van de millennials eet voldoende groentenLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van TRIGARD Lees meer
 
 
Aangepaste indieningstermijnen rassenlijst landbouwgewassen Lees meer