Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 06 feb 2019 09:17 

Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen


In alle landen van de NEPG zijn de werkelijke voorraden consumptie alle risicovolle partijen zijn nu verwerkt en de rest van de aardappelen op voorraad zijn over het algemeen van goede kwaliteit, alhoewel er nog steeds partijen met rot voorkomen. Alertheid is daarom geboden.

Planttijd kritisch
De NEPG verwacht dat het huidige hoge prijsniveau deze winter en lente blijft bestaan. Het aanplantmoment kan echter de stemming in de markt doen veranderen. Een late aanplant in Noordwest-Europa kan de marktsituatie nog verder opstuwen, omdat de voorraden laag zijn en de verwerkers langer op oude oogst moeten blijven doordraaien. Een zeer vroege lente zou daarentegen het hoge prijsniveau mogelijk onder druk kunnen zetten. Op dit moment lijkt € 30,- per ton voor het vaste land, de minimumprijs op de vrije markt te zijn.

Tekort pootaardappelen
Op het vaste land verwacht de NEPG een tekort aan pootaardappelen, voornamelijk voor de verwerkingsrassen. Zonder een ondertekend contract kan het heel moeilijk zijn voor een individuele teler om pootgoed te krijgen. Ondanks de hogere contractprijzen die de verwerkende industrie biedt, kan het areaal voor 2019 niet veel uitbreiden als er onvoldoende pootaardappelen beschikbaar zijn. Meer dubbeldoel variëteiten van de verse-tafelmarkt en de zetmeelindustrie kunnen worden gebruikt voor de verwerking, zoals dat de afgelopen maanden ook al het geval was, ter compensatie van de lage opbrengsten deze oogst.
De export richting Zuid- en Oost-Europa, vooral vanuit Frankrijk is dynamisch. Voor bestemmingen overzee is het hoge prijspeil een extra handicap.

Droogte blijft aandachtspunt
Vorig jaar was het een droog en heet groeiseizoen en veel telers moesten hun velden irrigeren. Reeds 3 jaar op rij is het grondwaterpeil in alle NEPG-landen lager dan het gemiddelde over de laatste 10 jaar. Bij onvoldoende regen en sneeuw tijdens de komende twee maanden zal de benodigde waterreserve in diverse landen, onvoldoende toereikend zijn voor het volgende groeiseizoen.

Contract prijzen vaste land NEPG 2019/2020
In alle landen zijn de contractprijzen gestegen, voornamelijk tussen 10 en 30% (afhankelijk van ras en de leveringsperiode) maar de productiekosten zoals die van het pootgoed, kunstmest, pesticiden en energie, zijn evenredig ook gestegen.  Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
Co÷rdinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriŰntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop Ĺt Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer