Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 jul 2018 23:41 

Schade door droogte in aardappelen neemt elke dag progressief toe


Op de meeste plaatsen blijft het kurkdroog. Twee weken geleden werd er nog over de beperkte neerslag van april en mei gerapporteerd (tussen 35 à 60mm met uitzonderingen tot 80 à 100mm). Tijdens de eerste 14 dagen van juni is er maar weinig bij gevallen: tussen 5 en 25 mm (lokaal tot 35 mm).
Alle gewassen kreunen onder de droogte. Vroege aardappelen moeten nu hun kilo's maken, maar krijgen de kans niet. Late rassen moeten nu een voldoende groot loofapparaat ontwikkelen, maar ook dat lukt niet. Licht, lucht en voeding is aanwezig, alleen vocht is de beperkende groeifactor.

Bloei
 
Diverse percelen Fontane komen in bloei. Dikwijls sluiten de rijen nog niet eens. Het vereiste aantal bladetages werd gevormd, dus is bloei een logische stap  die volgt. Het is echter zo dat de internodiën (stukken stengel tussen de diverse bladetages) minder in lengte zijn uitgegroeid dan in anderen jaren. Dit leidt tot een meer gedrongen plant. Door deze snelle opeenvolging van bladeren en onvoldoende uitgroei is de bladmassa momenteel duidelijk minder groot dan in normale jaren. De donkergroene kleur wijst op droogtestress. De huidmondjes blijven dan vrijwel gesloten, waardoor de verdamping, maar ook de assimilatie en dus de dagelijkse productie lager ligt dan normaal. Elke dag met onvolledige grondbedekking door het bladerdek is er één met minder productie.
 
Beregenen
 

Wie zijn aardappelen kan beregenen, zal ongetwijfeld een betere productie halen. De mogelijkheden zijn echter beperkt. Meestal is er geen water voorhanden. Waar dit wel het geval is, dreigt een beregeningsverbod.
In de beginfase zijn de planten nog vrij klein. Minder loofmassa betekent minder verdamping, dus kwamen de meeste late rassen tot nog toe goed weg. Eens het bladapparaat groter wordt, stijgt ook de behoefte aan water. Vroege aardappelen moeten om die reden NU water krijgen. Ook het ras zal de keuze beïnvloeden. Droogtegevoelige rassen (bv. Innovator, Anosta, ...) zullen veel beter op beregening reageren dan anderen. En tenslotte is uiteraard de grondsoort nog het meest bepalend. Op lichte droogtegevoelige gronden kan beregenen een groot verschil maken. Elders is de financiële winst minder groot. Naargelang de beschikbaarheid van water, spreken telers van een kost van 500 à 1000 euro/ha per beurt (en meer). Vooral als water moet worden aangevoerd, lopen de kosten hoog op.
 
Productieverlies
 
Eens gestart met beregenen moet de vochtvoorziening met regelmaat doorgaan. Het is daarom beter één perceel van voldoende vocht te voorzien dan een groter areaal met langere tussentijd te beregenen. Vooral tijdens de knoldikking zijn de grootste winsten te halen. Sommige late rassen zitten echter nog in de fase van knolzetting. In volle groei bedraagt de verdamping van de plant 3 à 5 mm per dag. Per mm water dat de plant minder verdampt dan zijn noodzakelijke behoefte, mag een rendementsverlies van 100 kg/ha verwacht worden. Van zodra het bladerdek maximaal is, vinden de grootste gewichtstoenames per dag plaats. Beregenen heeft dan het grootste effect. Van zodra de afrijping is ingezet, vermindert ook de gewichtstoename per dag.
 
Aardappelziektebestrijding
 
Wie kan beregenen, mag in de huidige omstandigheden het advies van onze waarschuwingsdienst volgen. De sporendruk is immers zó laag dat geen extra maatregelen moeten genomen worden.
 
Bodemtemperatuur
 
Als bodemtemperaturen boven 25°C uitkomen, bestaat het gevaar op doorwas. Alleen voldoende grondbedekking (loofmassa) en koude nachten, kunnen de temperatuur temperen. Aangezien de rijen niet sluiten is het gevaar dus reëel. Zeker nu er voor het komende weekend 30°C voorspeld wordt.  Nieuwsflash
 
Vrijwillige ruilverkaveling boekt eerste successenLees meer
 
 
Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers en omzetting vd seizoensarbeidersrichtlijnLees meer
 
 
15 jaar Vlaamse samenwerking voor water en ontwikkelingLees meer
 
 
Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2019 Lees meer
 
 
Bereken de stikstofbemesting van uw bieten Lees meer
 
 
FAR MEMO 2019 Lees meer
 
 
Aankondiging raadpleging bevolking. - Vanden Avenne Vrieshuis Lees meer
 
 
Prijzen stijgen sneller dan in buurlanden: eten en brandstof maken ons leven 2,3% duurder Lees meer
 
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
Is regenwater geschikt als drinkwater? Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Coperatie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Uw grond bebossen brengt opLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer
 
 
Africa-Europe Alliance: European Commission committed to a sustainable African agri-food sector Lees meer