Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 13 mrt 2018 11:22 

BFA: autocontrole in de voedselketen werkt! (open brief)


Vanaf de oprichting van het Voedselagentschap FAVV in 2000 hebben duizenden operatoren bedrijvig in de voedselketen zwaar geïnvesteerd in voedselveiligheid. Meer dan 34 sectoren hebben een autocontrolegids laten valideren door het FAVV.
Die duizenden operatoren hebben zwaar geïnvesteerd in de uitwerking, de implementatie , de controle op de voedselveiligheid. Duizenden kwaliteitscoördinatoren controleren dagelijks de verschillende productieprocessen.

Er worden dagelijks monsters genomen om de grondstoffen te inspecteren : deze monsternames gebeuren al soms bij het vertrek van de grondstoffen uit het buitenland.  Ze worden bij aankomst nogmaals bemonsterd en geanalyseerd.  De Belgische labo’s staan aan de top in Europa met betrekking tot  deskundigheid en know how voor de allernieuwste analysemethoden en zijn allen geaccrediteerd door Belac (het Belgische accreditatie-systeem).  De operatoren zorgen voor een permanente stroom van monsters die naar die labo’s worden gestuurd .  Dit stelt de labo’s in staat om de meest performante analysemethoden te ontwikkelen.

Al die operatoren worden door externe onafhankelijke derden gecontroleerd : bij aangekondigde en onaangekondigde audits.  De honderden auditoren volgen verplichte opleidingen om de productieprocessen beter te begrijpen.  Aldus kunnen de controle gerichter gebeuren naar de risico’s toe.

Die 34 autocontrolegidsen werden gevalideerd door het voedselagentschap.  De geaccrediteerde certificatie-instellingen worden gemandateerd door het FAVV.
Aldus wordt dagelijks de voedselveiligheid gecontroleerd.  De risico-analyses worden uitgewisseld met het FAVV ten einde het risico-management op elkaar af te stemmen.  Het FAVV en de hele voedingskolom hebben er alle belang bij de kennis te delen, de informatie uit te wisselen om zoveel  mogelijk proactief te kunnen  optreden.
Ook voor de export hebben alle operatoren belang bij een sterk voedselagentschap.

Autocontrole werkt want meer dan 70 % van de voedselalerts (RASFF-berichten in Europa) zijn afkomstig van de operatoren zelf !
Autocontrole werkt want duizenden kwaliteitsmensen zetten zich dagelijks in voor die voedselveiligheid.
Autocontrole werkt want honderden auditoren , externe onafhankelijke derden auditeren de bedrijven.
Autocontrole werkt want duizenden stalen worden dagelijks geanalyseerd in de verschillende toplabo’s.

De Europese waakhond van de voedselagentschappen (FVO) looft de Belgische aanpak en het risico-gebaseerde voedselveiligheidssysteem en de samenwerking tussen overheid en privé-sector.

Het FAVV voert de controle op de autocontrole uit.
Het FAVV moet haar aandacht vooral richten naar de slechte leerlingen van de klas.  De hardleerse leerlingen moeten hard aangepakt worden.
Het FAVV moet daartoe voldoende middelen krijgen,.

De gerechtelijke diensten moeten ook de nodige middelen toebedeeld krijgen om prompt en resoluut te kunnen optreden waarbij de controle-activiteiten van het FAVV niet gehypothekeerd worden.

De cowboy’s moeten er uit.  Ze verbrodden het hele controlesysteem dat met zoveel liefde en toewijding is opgezet door de bonafide bedrijven.

Uiteraard moeten we de lessen uit de recente incidenten getrokken worden en ter harte worden genomen, maar laat ons vooral het kind niet met het badwater weggooien !

De duizenden bonafide operatoren in de voedselkolom vragen respect voor deze dagelijkse inspanningen en roepen iedereen op te stoppen met de zelfvernietiging. 
Integendeel laat ons allen intensief samenwerken in het nog performanter maken van onze voedselveiligheid waarin fraudeurs geen plaats kunnen veroveren.  Nieuwsflash
 
Aardappeltermijnmarkt stijgendLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Jonge landbouwministers in GeelLees meer
 
 
Reiniging en ontsmetting van stallenLees meer
 
 
Debat woensdag over verslag Veviba Lees meer
 
 
91% van de Blegen eet onvoldoende fruitLees meer
 
 
Amerikaanse boeren claimen 1,51 miljard dollar van Syngenta in zaak rond ogm-maisLees meer
 
 
Vlaams Parlement bespreekt decreet uitzendarbeid bij de Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Ducarme wil verslag FAVV niet vrijgevenLees meer
 
 
Natuurlijke controle van de populaties bosmuizen in bietenLees meer
 
 
Kies hier uw verplichte driftreducerende spuitdopLees meer
 
 
Lancering gemeente- en stadsmonitorLees meer
 
 
Economische en innovatiesteun aan bedrijven - TerugvorderingLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) - GrondenbankLees meer
 
 
Europese structuurfondsen 2014-2020 - Resterende middelenLees meer
 
 
Food Pilot - Herkomst bedrijvenLees meer
 
 
Nalatenschappen - Boetes wegens laattijdige aangifteLees meer
 
 
Synagra: stijging bij gerst en ma´sLees meer
 
 
Vleesschandaal - updateLees meer
 
 
Landbouwproducten - PrijzenmargesLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen en Programmatische Aanpak Stikstof - Monitoring en zoekzonesLees meer
 
 
FAVV zwaar onder vuurLees meer
 
 
Gehandicapten moeten 4 maand op parkeerkaart wachtenLees meer
 
 
Ijzige windLees meer
 
 
Verduidelijking FAVV van de historiek in het onderzoek bij Van LommelLees meer
 
 
Decreet Hervorming verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting Lees meer
 
 
Ketenroadmap Voedselverlies 2020 halfweg : ingeburgerde en nieuwe initiatievenLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) - GrondenbankLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer