Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 nov 2017 16:51 

Productiesector aardappelen staat voor meerdere belangrijke keuzes


De prijsevolutie is de laatste maand alles behalve positief. Wie Bintje verkoopt op de vrije markt kan bijlange zijn productiekostprijs niet betalen.
De naweeën van de droge voorzomer spelen in Laag-België een rol.
Alleen al bij een beoordeling van deze hoofdrolspelers is duidelijk dat een vernieuwde krachtige aanpak zal nodig zijn om meer zekerheid rond het financieel rendement op te bouwen.

Het verhaal van produceren en transformeren begint altijd bij de consument. Vooral bij een hoge volume vraag naar afgewerkte product kan via de markt een betere prijs gerealiseerd worden.

In de groenten, inclusief aardappelen, is de stijgende vraag naar bioproducten moeilijk af te remmen.
Bovendien, en dit geldt ook voor de gangbare rassen, dienen meer resistente cultivars in het veld gebracht te worden.
Resistentie betreft niet alleen de ziekten te velde, maar ook de verschillende weerstypes en klimaatwissels.

Naast de biofriet is er ook een toenemende vraag naar verse friet. Engeland mag dan wel voorloper zijn, gans Noord-West-Europa zoekt om via een korte keten meer verse producten te brengen.

Selecteren op een dubbele phytopthoraresistentie kan niet langer uitblijven. Dit is niet alleen het geval voor bioaardappelen, maar kan ook de kostprijs en de arbeidsintensiviteit van de gangbare rassen drukken.

Grootwarenhuizen zoeken naar twee rassen bioaardappelen: één van het kruimelige type en een vastkokende.

De resistentie tegen extra droge en extra natte periodes zal jaren onderzoek vragen, in meerdere streken met wisselend klimaat.
Ook bij het onderzoek naar resistentie tegen zilte bodems mag in ons land een tandje bijgestoken worden.
Voor het afgelopen seizoen in België was er de scherpe opbrengstdruk bij de primeuraardappelen en ook bij Bintje.  Op het einde van de campagne was er lokaal overvloedige neerslag met veel natrot en ook daar gedragen de verschillende variëteiten zich compleet anders.

Een open vraag blijft of we onze aardappelteelt dienen te heroriënteren naar meer export.
Noord-Afrika, m.n. Algerije en Senegal, blijven kandidaat-kopers; voor Algerije is het importquotum circa 100.000 ton.
Een nieuwe evaluatie aangaande de rassenkeuze is ook daarvoor noodzakelijk. Algerije richt zich meer en meer tot roodschillige eerder vastkokende rassen. Na het koken wordt daar veel gebakken uitgaande van dunne schijfjes.

Bovenstaande benadering dient zo snel als mogelijk in detail geëvalueerd en bijgestuurd te worden; gebeurt dat niet dan kunnen wij nog meer concurrentie verwachten van bijvoorbeeld Oost-Europa en zelfs van Egypte.

Een ander heet hangijzer is de prijszetting van de vrije aardappelen. In België werd voor de primeurs in één klap een lage prijs gepubliceerd om zogezegd de resterende partijen niet marktverstorend te laten werken.
Eerst werd dan verteld dat importeren uit Duitsland goedkoper was en meer zekerheid gaf, en daarna werd de marktprijs kopje onder gedrukt. De Duitse aardappelen, incl transport, bleken later niet goedkoper geweest te zijn.

Deze week bewandelt Belgapom een gelijklopende weg. Door geen prijzen te publiceren is er ook geen richtlijn voor de vrije aardappelen. Dat er nu minder vrije aardappelen aangekocht worden, is de waarheid, maar toch zou, net zoals in Frankrijk, de gepubliceerde prijs de basis kunnen blijven.
Telers van aardappelen en groenten denken hun invloed op het veldgebeuren alsmaar meer  te verliezen.

De industrie wil met alle macht, naast de prijs, ook het productieproces mee in kaart te brengen.
Op een gegeven ogenblik zal de productie van de contractteelten dusdanig worden, en volgens het draaiboek van de industrie verlopen. Dit kan alleen maar ten nadele uitvallen van de financiële saldi voor de boer.

Een noodzaak is dat de telers hun teeltpositie zoveel mogelijk in handen houden en ook medezeggenschap hebben in de prijsvorming. Stap voor stap komen een aantal grote telers in de richting van een draaiboek, met een wekelijks overleg aangaande de gepubliceerde marktnoteringen.
Binnen elke verkoop dienen de twee partijen in overleg tot een prijsvergelijk te komen. 
Dit is de grootste zorg in de aardappelteelt en zal willens nillens een oplossing moeten vinden.

Luc Busschaert - Landbouwexpert  Nieuwsflash
 
Bijzondere regularisatievergunning Lees meer
 
 
Vragen inzake hernieuwbare energie Lees meer
 
 
Ecologische alternatieven voor vislood in de de sportvisserij Lees meer
 
 
Omgevingsloket - PerformantieproblemenLees meer
 
 
Invasieve exoten - Wasbeer, wasbeerhonden en Amerikaanse nertsLees meer
 
 
Natuurgebieden - Effectieve beschermingLees meer
 
 
Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)Lees meer
 
 
Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen Lees meer
 
 
KB inzake runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdierenLees meer
 
 
Vragen omtrent de bosoppervlakteLees meer
 
 
Het omkeren van de toegankelijkheidsregeling voor openbare bossen Lees meer
 
 
Reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!Lees meer
 
 
Agridagen: nieuw staluitkomst-concept NestBorn Lees meer
 
 
750 bedrijven gedeblokkeerd in NederlandLees meer
 
 
PCA notering ongewijzigdLees meer
 
 
Synagra: algemene stijgingLees meer
 
 
Al 160 bezwaarschriften tegen windmolens in PoperingeLees meer
 
 
Al weer een nieuwe appelsoortLees meer
 
 
WinterkouLees meer
 
 
Bestrijding van invasieve ganzensoorten in Vlaanderen Lees meer
 
 
CBOT: maÔs en tarwe dalenLees meer
 
 
Copa and Cogeca urge vigilance against citrus black spot from entering EULees meer
 
 
De ontwikkelingskansenkaart van de VITOLees meer
 
 
Vraag om uitleg over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)Lees meer
 
 
Vraag omtrent de asbestproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Start openbaar onderzoek Vallei van de Zwarte BeekLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex Ė januari 2018Lees meer
 
 
Nieuwe koelcellen voor witloofonderzoek op 21/2Lees meer
 
 
Jackson, nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Vereiste minimale benutting van premierechten voor zoogkoeien in 2018Lees meer
 
 
Grote interesse in precisielandbouwLees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2018 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Wat denkt de varkenshouder?Lees meer
 
 
Biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Lees meer
 
 
De analyse van ons volledig DNA Lees meer
 
 
Resultaten maÔsproeven van 2017, uitgevoerd door PIBO-CampusLees meer
 
 
Optimaal voedergewassen telen anno 2018Lees meer
 
 
Erosiebestrijding & maÔsboordersLees meer
 
 
Regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond Lees meer
 
 
Steunregelingen van het GLBLees meer
 
 
Regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen Lees meer
 
 
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2018Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer