Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 nov 2017 15:24 

Activiteiten Inagro - November 2017


Eerstkomende activiteiten

21/11/2017
Proefveldbezoek prei

Dit proefveldbezoek brengt voor prei de resultaten van proefseizoen 2017. Enkele specifieke teelttechnieken zoals prei op water in openlucht en het correct verwijderen van spuitresten komen eveneens aan bod.

Praktisch: 

  • Datum en locatie: Dinsdag 21 november 2017, om 14u30
    Verzamelen aan de proefvelden ter hoogte van Kaasboerderij 't Groendaal, Koolzaadstraat 3, Roeselare
  • Contactpersoon: Danny Callens, danny.callens@inagro.be, 051 27 33 02
  • Meer info via www.inagro.be/agenda

21/11/2017
Discussienamiddag samenwerken in melkveehouderij

Welke mogelijkheden zijn er om voldoende ruwvoeder voor jouw veestapel te voorzien? Het project 'Routeplanner' zoekt naar toekomststrategieën voor melkveehouders. Die kunnen van allerlei aard zijn. 'Groei' is een strategie die de voorbije jaren duidelijk werd gevolgd, waardoor het voor een aantal bedrijven niet meer haalbaar is om met de eigen gronden voldoende zelfvoorzienend te zijn in ruwvoeders. Wat zijn mogelijke scenario's die je dan kan volgen? Beter maïs bijkopen, of land bijhuren om maïs te telen?  Dat en andere thema's worden bediscussieerd in de discussienamiddag.

Praktisch: 

24/11/2017
Vierde trefdag VarkensAcademie

De provincie West-Vlaanderen en Inagro nodigen je uit voor de vierde trefdag van de VarkensAcademie op vrijdag 24 november 2017. Wil je opnieuw een boeiende dag vol praktische en technische info uit de varkenshouderij beleven in het gezelschap van jouw collega's? Dan mag je deze afspraak ook dit jaar niet missen! We nodigen je, als varkenshouder (m/v), graag opnieuw uit!

Praktisch: 

27/11/2017
Lerend netwerk over jongveegroei en jongveemanagement

Jongveemetingen en een kleine vragenlijst dienen als basis voor deze discussie. Voor de jongveemetingen kan je rekenen op assistentie vanuit Inagro. De expert verwerkt de resultaten van de metingen en koppelt ze aan je jongveemanagement. Dat wordt tijdens de discussie besproken en onderbouwd met ervaringen vanuit Inagro.

Praktisch: 

30/11/2017
Batterijopslag en flexibiliteit op landbouwbedrijven

Is batterijopslag iets voor jouw bedrijf? Wat komt er allemaal kijken bij de plaatsing van een batterij? Wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden? Samen met aanbieders van energietechnologie, onderzoekers en eindgebruikers gaan we na hoe we zelf geproduceerde energie optimaal kunnen inzetten op land- en tuinbouwbedrijven. De studienamiddag vindt plaats op de demonstratiesite van Inagro, waar recent een batterij werd geplaatst als aanvulling van de PV-installatie.

Praktisch:   Nieuwsflash
 
CBOT: stijging, lichte daling bij tarweLees meer
 
 
Bijzondere regularisatievergunning Lees meer
 
 
Ecologische alternatieven voor vislood in de de sportvisserij Lees meer
 
 
Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)Lees meer
 
 
Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen Lees meer
 
 
KB inzake runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdierenLees meer
 
 
Het omkeren van de toegankelijkheidsregeling voor openbare bossen Lees meer
 
 
Reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!Lees meer
 
 
Bestrijding van invasieve ganzensoorten in Vlaanderen Lees meer
 
 
De ontwikkelingskansenkaart van de VITOLees meer
 
 
Vraag omtrent de asbestproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Start openbaar onderzoek Vallei van de Zwarte BeekLees meer
 
 
Jackson, nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Vereiste minimale benutting van premierechten voor zoogkoeien in 2018Lees meer
 
 
Grote interesse in precisielandbouwLees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2018 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Wat denkt de varkenshouder?Lees meer
 
 
Resultaten ma´sproeven van 2017, uitgevoerd door PIBO-CampusLees meer
 
 
Optimaal voedergewassen telen anno 2018Lees meer
 
 
Regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen Lees meer
 
 
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2018Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer