Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 sep 2017 12:53 

Oenosan van Agraphyt, stof tot nadenken


“Dit revolutionaire product is in staat om onze wereld te veranderen, te verbeteren.” Met deze woorden start Marc Juncker van Agraphyt in een interview met Garden Style.
Wat volgt is een uiteenzetting over Oenosan, een minerale meststof, ontworpen voor optimale ondersteuning van planten met een meerjarige vegetatiecyclus.

Een product dat het immuniteitssysteem activeert en de weerstand verhoogt. Toepasbaar in een zeer breed spectrum.
Ook in onze contreien zou het zorgen voor natuurlijke maar spectaculaire resultaten. De foto’s, ultiem bewijsmateriaal, spreken voor zich. Na het exposé staar ik nadenkend voor me uit. Als het werkt, zou het inderdaad wereldveranderend kunnen zijn. En net die kritische kans moeten we het toch kunnen geven. Niet? Ikzelf wil het alvast niet afserveren en neem een staal mee om thuis uit te proberen. Wie doet mee?

Natuurlijk gelaat
“Agraphyt wil een onderneming zijn met nieuwe en frisse ideeën om land-, tuin- en bosbouw een nieuw, natuurlijk gelaat te geven”, aldus Marc Juncker. “Onze onderneming werd opgericht in 2005 als antwoord op de belangrijke (klimaat)uitdagingen waar onze landbouw voor staat.
En die zijn volgens Marc talrijk. “Denk aan bodemverarming en mineralisatie door overbemesting, en afname van de weerstand door overmatig gebruik N-P-K, pesticiden en herbiciden.
De klimaatverandering zorgt dan weer voor nieuwe opportuniteiten maar ook voor nieuwe bedreigingen zoals ziektes, droogtes,…”

Calciumbehoefte
“Vooral het calciumgehalte in planten wordt meer en meer een (onderschat) probleem. Telers werken steeds meer met regenwater voor irrigatie. En in tegenstelling tot oppervlakte of bronwater vind je hier geen calcium in.
Terwijl dit net cruciaal is voor een stevige en weerbare celopbouw. Daarom is het belangrijk om de calciumbehoefte aan te vullen met een product als Oenosan.”
“Deze natuurlijke kalkmeststof bestaa hoofdzakelijk uit gemicroniseerd calciet (verbrijzelde dolomietrotsen), aangevuld met kleine hoeveelheden vulkanisch stof en spoorelementen.
Het basismateriaal is rijk aan calcium, magnesiumcarbonaat, kiezelaarde en ijzer. Evenals spoorelementen die specifieke enzymatische reacties binnen een plant in gang zetten.”
“Het zorgt ervoor dat cellen in planten steviger en weerbaarder worden. Ook garandeert het een betere opname van bijna alle andere mineralen die een gewas nodig heeft. Het is zo een ‘biologische sneltrein’ die waardevolle elementen op natuurlijke wijze in de plant aanbrengt. Door ijzer en magnesium toe te voegen, zijn de voordelen talrijk en de resultaten opzienbarend.”

Talrijke voordelen
Oenosan activeert onmiddellijk de fotosynthese en zorgt voor een cumulatieve boost van energie en groei. Dit resulteert in een diepere groen kleur van de bladeren en meer weerstand tegen indringers en ziektes.
Door het herstel van de calcium- en zwavelbalans verstevigen de celmembranen en wordt het immuunsysteem gesterkt. En je geniet van een optimale waterhuishouding. Silicium en zwavel verhogen de weerstand tegen stress. De plant is zo beter beschermd tegen hitte en vorst.
De optimale vegetatieve cyclus zorgt ook voor een perfecte cross-over van
energie van blad naar vrucht. Betere organoleptische kenmerken brengen meer kleur en smaak. Zelfs de houdbaarheid van de vruchten neemt toe door een hoog aandeel van vrije zwaveldioxide. We spreken van minimaal 30%!”

Toepassingen
“Oenosan helpt bij vele gewassen en teelten. Bij fruitbomen bouwt het de weerstand op en bestrijdt het droogte.
Bij horticultuur is er een mooiere bloemzetting en wordt droogte bestreden.
Bij groenten en kruiden geniet je van een betere intrinsieke oogstkwaliteit en is er opnieuw droogtebestrijding. Net als bij plantages. In de bosbouw zie je bladerdakactivatie.
Ideaal voor herbebossingsprojecten.
En in gespecialiseerde landbouwsectoren zoals wijnbouw zijn de effecten weerstandopbouw, droogtebestrijding en verbetering van de oogstkwaliteit.”

Biologisch label
Op 1 augustus 2007 kreeg Agraphyt voor Oenosan een conformiteitcertificaat. Hierdoor kan het product probleemloos gebruikt worden in de biologische landbouw. Op het label staat nu de vermelding ‘bruikbaar in de biologische landbouw overeenkomstig EG verordening nr. 834/2007 – gecertificeerd door Certisys-BE-Bio 01’ dragen. Dankzij deze hoogste kwalificatie hebben gebruikers de garantie over afkomst en kwaliteit.

Hoe te gebruiken?
Eén theelepel Oenosan® meng je met 10 liter water. Daarna vernevel je de verdunde oplossing op de bladmassa
bij droog weer. Bij voorkeur ‘s ochtends tijdens de dauwfase. De stof wordt zo opgenomen via de huidmondjes van het blad waardoor de plant zeer snel geactiveerd wordt.
Optimale resultaten krijg je bij herhaalde tweewekelijkse toepassingen met aanvang vanaf het jong bladstadium.
Belangrijk: niet mengen met onkruidverdelgers, groeistimulerende middelen en alle synthetische stoffen. Oenosan is verkrijgbaar in potten van 1kg, 5kg en 25kg.

www.agraphyt.eu  Nieuwsflash
 
Bijzondere regularisatievergunning Lees meer
 
 
Vragen inzake hernieuwbare energie Lees meer
 
 
Ecologische alternatieven voor vislood in de de sportvisserij Lees meer
 
 
Omgevingsloket - PerformantieproblemenLees meer
 
 
Invasieve exoten - Wasbeer, wasbeerhonden en Amerikaanse nertsLees meer
 
 
Natuurgebieden - Effectieve beschermingLees meer
 
 
Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)Lees meer
 
 
Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen Lees meer
 
 
KB inzake runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdierenLees meer
 
 
Vragen omtrent de bosoppervlakteLees meer
 
 
Het omkeren van de toegankelijkheidsregeling voor openbare bossen Lees meer
 
 
Reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!Lees meer
 
 
Agridagen: nieuw staluitkomst-concept NestBorn Lees meer
 
 
750 bedrijven gedeblokkeerd in NederlandLees meer
 
 
PCA notering ongewijzigdLees meer
 
 
Synagra: algemene stijgingLees meer
 
 
Al 160 bezwaarschriften tegen windmolens in PoperingeLees meer
 
 
Al weer een nieuwe appelsoortLees meer
 
 
WinterkouLees meer
 
 
Bestrijding van invasieve ganzensoorten in Vlaanderen Lees meer
 
 
CBOT: maïs en tarwe dalenLees meer
 
 
Copa and Cogeca urge vigilance against citrus black spot from entering EULees meer
 
 
De ontwikkelingskansenkaart van de VITOLees meer
 
 
Vraag om uitleg over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)Lees meer
 
 
Vraag omtrent de asbestproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Start openbaar onderzoek Vallei van de Zwarte BeekLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – januari 2018Lees meer
 
 
Nieuwe koelcellen voor witloofonderzoek op 21/2Lees meer
 
 
Jackson, nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Vereiste minimale benutting van premierechten voor zoogkoeien in 2018Lees meer
 
 
Grote interesse in precisielandbouwLees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2018 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Wat denkt de varkenshouder?Lees meer
 
 
Biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Lees meer
 
 
De analyse van ons volledig DNA Lees meer
 
 
Resultaten maïsproeven van 2017, uitgevoerd door PIBO-CampusLees meer
 
 
Optimaal voedergewassen telen anno 2018Lees meer
 
 
Erosiebestrijding & maïsboordersLees meer
 
 
Regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond Lees meer
 
 
Steunregelingen van het GLBLees meer
 
 
Regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen Lees meer
 
 
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2018Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer