Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 25 okt 2023 08:38 

Verlenging glyfosaat nog dit jaar gestemd


De Europese milieucommissie vond geen meerderheid voor een standpunt waarin opgeroepen werd tot een totaalverbod op glyfosaat. Wel stelde de milieucommissie haar standpunt vast over maatregelen inzake duurzaam gebruik van gewasbescherming waarbij een bindend wetsvoorstel voor vermindering van gewasbeschermingsmiddelen moet zorgen. Zo wil de commissie het gebruik ervan tegen 2030 met minstens 50 procent zien verminderen.

De resolutie inzake een totaalverbod op glyfosaat haalde 38 stemmen voor, 40 stemmen tegen en zes commissieleden onthielden zich. De sociaaldemocraten, de groenen en uiterst links zijn de pleitbezorgers van een glyfosaatverbod. "Helaas weegt ook in de milieucommissie het belang van de agro-industrie zwaarder dan de volksgezondheid", reageert Europees parlementslid Sara Matthieu (Groen). “Een verlenging vinden we onverantwoord."

De Europese Commissie had in september voorgesteld om het actieve bestanddeel glyfosaat met tien jaar te verlengen. Twee weken geleden werd het voorstel voorgelegd en gestemd door de 27 Europese lidstaten, maar ze konden geen akkoord bereiken. Het voorstel kon rekenen op veel steun in het zuiden en het oosten van Europa. Terwijl Oostenrijk en Luxemburg dan weer duidelijk hadden gemaakt dat ze tegen de verlenging zouden stemmen. Maar er werd geen gekwalificeerde meerderheid gevonden om ofwel het voorstel te steunen, of te verwerpen. De zwaargewichten zoals Duitsland en Frankrijk kozen net als België en Nederland voor een onthouding.

In november volgt er opnieuw een stemronde. Als ook daar geen meerderheid gevonden wordt, kan de Europese Commissie tegen 14 december zelf een besluit nemen. Ze kan ook op elk moment beslissen om haar voorstel aan te passen om meer lidstaten achter een verlenging te scharen.

Naast glyfosaat stemde de milieucommissie ook over een ontwerpwet inzake de algemene vermindering van het gebruik van pesticiden (SUR), die goedgekeurd werd. De commissieleden willen dat er minstens 50 procent minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de EU tegen 2030. Daarnaast roept de commissie ook op tot een vermindering van 65 procent voor "gevaarlijkere producten" zoals pesticiden die niet-goedgekeurde stoffen bevatten die worden gebruikt via tijdelijke, nationaal goedgekeurde noodvergunningen.

Belangrijk is dat de ontwerpwet van de milieucommissie ook zou resulteren in een algeheel verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in gebieden zoals Natura 2000-natuurgebieden, met uitzondering van pesticiden die zijn goedgekeurd voor biologische landbouw en biologische bestrijding.

Over deze ontwerpwet zullen de leden van het Europees parlement nog moeten stemmen eind november. Het tijdschema voor de Raad is nog onduidelijk, maar voor het einde van het jaar zou er een standpunt moeten zijn.

 


  Nieuwsflash
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Brazilië wil 60% meer landbouwgrond zonder bomen te kappen Lees meer
 
 
Onuitvoerbaar arrest in zaak Gent - HutsLees meer
 
 
Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Activering van het Vlaams Rampenfonds na de wateroverlast in de WesthoekLees meer
 
 
Mogelijke verspreiding van de tropilaelapsmijt Lees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
De toekomst van de biologische sector in EuropaLees meer
 
 
Wijzigingen ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’ in 2024 Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Evaluatie van de aardappelvoorraden in België op 15/11/2023 Lees meer
 
 
Everzwijnenpopulatie in Limburg - Beheermaatregelen en wildschadevergoedingen Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer