Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2023 10:03 

Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoen


41 rode bedrijven, die op de lijst van 2015 stonden, moesten volgens het stikstofplan van februari vorig jaar sluiten in 2025. Dat is nu van tafel. Het is mede dankzij parlementair werk in de commissies en in de plenaire vergaderingen van het Vlaams Parlement, (eigen noot : zeker en vooral ook van ons als Open Vld), dat de verplichte sluitingen in 2025 van de baan zijn en de datum verlegd wordt naar 2030 en dat er bijkomende mogelijkheden zijn voor die rode bedrijven om verder te kunnen doen.

Rode bedrijven van 2015, die via een beroepsprocedure kunnen aantonen dat hun impactscore nu onder de 50 procent ligt én hun veestapel verminderen en/of nieuwe technologie toepassen volgens G8 tegen 2030; zullen hun vergunning kunnen uitdoen én zullen eventueel een nieuwe vergunning kunnen krijgen. Dat is goed nieuws. Zo interpreteert Bart Van Hulle dit deel van het nieuwe stikstofplan.

“Het overgrote deel van de rode bedrijven van 2015 zullen echter verplicht moeten stoppen in 2030 (of het voorstel van uitkoop of reconversie van de Vlaamse Overheid moeten aanvaarden) omdat ze, volgens inschatting van Van Hulle, onmogelijk de opgelegde normen kunnen halen. “Die rode bedrijven krijgen wel de bijkomende mogelijkheid om om te schakelen naar akkerbouw of natuurbeheer, doch is dat in realiteit niet altijd waar te maken.” Aldus Van Hulle. “Hoe kan bijvoorbeeld een varkensboer, die geen akkergrond heeft, dat doen?”

“Vele rode bedrijven van 2015 hebben een vergunning die loopt tot na 2030 (van de 41 bedrijven zijn er 18 bedrijven die een vergunning hebben die afloopt na 2030). Waarom zouden die bedrijven hun vergunning niet mogen uitdoen? Een Vlaamse overheid moet een betrouwbare overheid zijn. Is ze dat dan nog als vergunningen verplicht vervroegd worden stopgezet?” Aldus Van Hulle.
“We moeten onze natuur beschermen: heel zeker. Ik ben er zelf professioneel mee bezig (nvdr. Van Hulle is boomkweker), dus onderschrijf ik dat ten volle. Maar moeten daarvoor nu echt bedrijven verplicht sluiten? Rode bedrijven in dit geval, waarvan de impact op de totale stikstofuitstoot 0,00..1 is?”

Bovendien stel ik vast dat er bijkomend een nieuwe rode lijst van landbouwbedrijven komt gebaseerd op actuele criteria. Van die nieuwe lijst rode bedrijven weten we voorlopig nog niet hoeveel er zijn, laat staan dat we weten wie ze zijn. Wordt vervolgd.

Bart Van Hulle (Vlaams volksvertegenwoordiger Open Vld) : Rode bedrijven van 2015 gaan amper in op flankerend beleid Vlaamse overheid.

In de conceptnota PAS van februari vorig jaar werden rode bedrijven (piekbelasters) aangeduid op basis van criteria uit 2015.
Nu is besloten dat er bijkomend een nieuwe lijst piekbelasters komt gebaseerd op actuele criteria. Van die nieuwe lijst rode bedrijven weten we voorlopig nog niet met hoeveel ze zijn, laat staan dat we weten wie ze zijn.
Wél is het zo dat de 41 bedrijven, die op de rode lijst van 2015 stonden, nu opnieuw opgenomen werden als rood bedrijf. Die bedrijven kregen intussen tijd al de mogelijkheid om een aanbod te aanvaarden voor flankerend beleid door de Vlaamse Overheid. Volgens parlementslid Bart Van Hulle (Open Vld) gingen die rode bedrijven amper op dit aanbod in:

Van de 41 rode bedrijven is er tot op vandaag (maar) 1 rood bedrijf dat het aanbod van flankerend beleid van de Vlaamse overheid aanvaard heeft : een pluimveebedrijf uit provincie Antwerpen gaat in op een aanbod voor bedrijfsverplaatsing. Een ander rood bedrijf heeft haar veeteeltactiviteiten gestopt zonder in te gaan op flankerend beleid.
24 van de 41 rode bedrijven van 2015 toonden tot op vandaag geen interesse voor flankerend beleid. Wél polsten 17 bedrijven naar de voorwaarden: 11 voor eventuele bedrijfsbeëindiging, 3 voor bedrijfsverplaatsing, 3 voor reconversie. Ze namen tot op vandaag nog geen beslissing.

 


  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoenLees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
Weekendhuisjes in natuur- en landbouwgebied Lees meer
 
 
Erkenning van stikstofreducerende technieken PAS-lijstLees meer
 
 
3M-Zwijndrecht - Financiële compensaties voor landbouwersLees meer
 
 
Chinese megavarkensboerderijen - Handelsmogelijkheden voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over het stikstofakkoordLees meer
 
 
Landbouwbedrijven West-Vlaanderen - Starters en stopzettingen Lees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Goedkeuring GLBLees meer
 
 
Landbouwbedrijven Limburg - Starters en stopzettingenLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
Strijd tegen fraude via de procedure gecombineerde vergunningenLees meer
 
 
Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer