Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 22 nov 2022 08:54 

Dag van de Wetenschap 2022: Expeditie Simon Stevin


Ben je geïnteresseerd in zeeonderzoek of wil je eens rondneuzen op een onderzoeksschip? Zak dan op 27 november 2022 - Dag van de Wetenschap - af naar het Eilandje in Antwerpen, waar het onderzoeksschip Simon Stevin speciaal voor zijn 10de verjaardag aanmeert. Het bezoekmoment op zondag vormt het sluitstuk van een heuse wetenschappelijke expeditie tussen Oostende en Antwerpen. Een hele week lang nemen zeewetenschappers stalen en verzamelen ze gegevens om enkele belangrijke uitdagingen van onze planeet (klimaatverandering, plasticvervuiling en biodiversiteitsverlies) het hoofd te bieden. Ga aan boord van het onderzoeksschip, ontmoet de wetenschappers en ontdek wat ze onderzoeken.

De mensheid en onze planeet staan voor enkel grote uitdagingen. Denk maar aan klimaatverandering, plasticvervuiling en het verlies aan biodiversiteit. De oceaan ondervindt de gevolgen van deze problematieken, maar speelt ook een sleutelrol in de zoektocht naar oplossingen. Dan moeten we deze schijnbaar oneindige massa water en zijn bewoners wel koesteren en beter leren kennen. Zeewetenschappers maken hier hun prioriteit van. Ze trotseren het ruime sop, zetten experimenten op poten en analyseren de gegevens. Met hun bevindingen adviseren en onderbouwen ze het beleid.

Om in de Noordzee de klimaat-plastic-biodiversiteitscrisis te bestuderen, kunnen wetenschappers gebruik maken van het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin. De afmeting, wendbaarheid en beperkte diepgang maken dat het schip niet enkel de open zee, maar ook ondiepe kustgebieden en grotere waterwegen kan bevaren. Zo kunnen wetenschappers hun onderzoeksgebied uitbreiden met de zone tussen land en zee die vaak apart bestudeerd wordt, en een cruciaal deel van de puzzel vormt.

In 2022 viert de RV Simon Stevin zijn 10de verjaardag. Om dit kristallen jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, organiseren het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en dab VLOOT een heuse Expeditie Simon Stevin. In een week tijd varen een groep wetenschappers van Oostende via het Belgisch deel van de Noordzee en de Westerschelde naar Antwerpen. Onderweg maken ze volop gebruik van de infrastructuur en technologie aan boord van het schip om klimaatverandering, plasticvervuiling en biodiversiteit te onderzoeken.

Op de Dag van de Wetenschap op zondag 27 november meert de wetenschappelijk expeditie aan in Antwerpen. Je krijgt de kans om er aan boord te gaan van het schip, de wetenschappers te ontmoeten en te ontdekken welk onderzoek ze voeren. Via interactieve standen en demo’s komen klein en groot alles te weten over het actuele onderzoek naar klimaatverandering, plasticvervuiling en biodiversiteit. Sorteer zelf plastic opgevist uit zeeën en rivieren in verschillende groepen. Leer wat een toename aan broeikasgassen in de atmosfeer doet met de zee en zijn bewoners. Haal de wetenschapper in je naar boven door plankton te bemonsteren en het te bekijken onder de microscoop. Kom te weten hoe leven en werken eraan toe gaat op een onderzoeksschip. Kortom, voor ieder wat wils!

Wanneer?

Zondag 27 november 2022, doorlopend van 10.00 tot 17.00 uur. Vrije toegang

Waar?

Onderzoeksschip Simon Stevin (VLIZ), Napoleonkaai, 2000 Antwerpen

Programma

Binnenkort verschijnt hier meer info over de interactieve standen en demo's op en rond het onderzoeksschip Simon Stevin.

Volg ons op Facebook en Instagram en beleef het evenement!

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dÚ internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer