Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 21 nov 2022 11:36 

Gezuiverd rioolwater als alternatieve waterbron voor de landbouw - Proefproject


Uit de verzamelaanvraag 2022 blijkt dat de Vlaamse landbouwoppervlakte van en voor verschillende groenten tussen 2021 en 2022 sterk gedaald is. Het aantal aangegeven hectare bestemd voor erwten is met 25 procent gedaald, van 2146,18 naar 1610,59 hectare. Ook bij spruitenkolen, spinazie, ajuinen en wortelen zien we dalingen van respectievelijk 22,18 procent, 29,48 procent, 15,95 procent en 30,08 procent. De oppervlakte bonen nam de grootste duik, van 1700,80 naar 855,63 hectare, wat net geen daling is van 50 procent.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag en antwoord (117 Kb)

 

 


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducontrole op jouw perceel Lees meer
 
 
Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in BelgiŽ Lees meer
 
 
Naadloze ensemblevoorspellingen voor slimme waterputten Lees meer
 
 
Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE) Lees meer
 
 
Omwonenden Ventilus krijgen ruimere compensatie Lees meer
 
 
Uitstoot stikstof zeeschepen zeer hoogLees meer
 
 
Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstofLees meer
 
 
Verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta goedgekeurdLees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintertarwe najaar Lees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintergerst najaar Lees meer
 
 
Aandacht bij het gebruik van prosulfocarb Lees meer
 
 
Graanavond 2023 rassenbesprekingLees meer
 
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer