Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 nov 2021 08:18 

Hoe mestfraude ook de groene stroom raakt


Uit mest wordt groene stroom gemaakt, en dat gaat gepaard met stevige subsidies. Nu de sector gerechtelijk onder vuur ligt, staan die subsidies ter discussie.
De Standaard

Uit mest wordt relatief weinig energie gehaald. Het meeste biogas is afkomstig van de andere stromen, zoals restproducten uit de voedingsindustrie. Fred Debrock

Biogas­installaties die werken met mest krijgen daar subsidies voor: groenestroomcertificaten. ‘Nu we weten hoe fraudegevoelig de sector is, moeten we die dringend ­tegen het licht houden’, meent Vlaams Parlementslid Chris Steenwegen (Groen). Hij verwijst naar twee ­grote gerechtelijke ­acties bij mestbedrijven, een in februari en een vorige week. Behalve gesjoemel met stalen en transporten viseerden de gerechtelijke onderzoekers ook expliciet onregelmatigheden bij de productie van biogas.

Steenwegen vroeg cijfers op bij Vlaams minister van Omgeving en Energie, Zuhal Demir (N-VA). Daaruit blijkt dat de sector tussen 2016 en 2020 minstens 215 miljoen euro aan certificaten voor de opwekking van groene stroom heeft gekregen, en meer dan 95 miljoen euro aan certificaten voor warmte-krachtkoppeling. Het gaat voor alle duidelijkheid om certificaten voor alle grootschalige agrarische vergisters. Ongeveer een derde van die installaties gebruikt geen mest, en bij die installaties die wel mest verbruiken, vormt mest iets meer dan een kwart van de gebruikte massa.

Uit mest wordt echter relatief weinig energie gehaald, het meeste biogas is afkomstig van de andere stromen, zoals restproducten uit de voedingsindustrie. Als er ander organisch afval bijgevoegd wordt, heet dat co-vergisting (zie inzet).

‘Er zijn vermoedens dat meerdere niet-aangegeven afval­stromen werden aangevoerd en verwerkt in de co-vergisters’, schreef het parket van Antwerpen na de huiszoekingen van februari in een mededeling. ‘Mogelijk is er sprake van afvalstromen die niet voor vergisting in aanmerking ­komen. De invoer van niet-aangegeven afvalstromen in de co-vergistingsinstallaties kan een impact hebben op het rendement van de biogasinstallatie en zo ook op de berekening van de groenestroomsubsidies.’ Demir vroeg na de gerechtelijke actie van februari om de certificaten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling van twee in het onderzoek betrokken bedrijven op te schorten.

‘Bedrijven uit de sector strijken wel meer soorten subsidies op’, leerde Steenwegen uit andere parlementaire vragen. ‘Alleen massale overheidssteun kan de sector in leven houden, lijkt het. Terwijl ons mestprobleem niet opgelost raakt.’

‘Biogas is niet de enige groene-energiebron die subsidies krijgt’, zegt Sam Tessens, coördinator van Biogas-E, het kennisplatform van de Vlaamse biogas-sector. Het is minder dan wat zonne- en windenergie krijgen, respectievelijk 740 en 228 miljoen euro vorig jaar. In het totaal gaat er jaarlijks zo’n 1,1 miljard euro steun naar groene stroom.

‘Biogas is duurder per eenheid geproduceerde energie dan een zonnepaneel of een windturbine, maar er komt ook veel meer bij kijken dan het energie-aspect alleen’, vult Tessens aan. ‘Als je het uitrekent per eenheid uitgespaarde CO2, scoort biogas beter.’

De sector probeert het nu met minder overheidssteun te doen. ‘Maar het blijft moeilijk,’ zegt Tessens, ‘de investeringen zijn niet min en de operationele kosten liggen veel hoger. Na de vergisting blijft er een restproduct over dat op zijn beurt verwerkt moet worden.’

In Nederland noemde het journalistieke platform Follow The Money onlangs de bio-energie uit mest ‘bruine stroom die niet groen te krijgen is’. In de Tweede Kamer daar ligt een voorstel om mest van de groenestroomsubsidies uit te sluiten, hoewel de ontslagnemende regering er wel nog in gelooft.

En in Vlaanderen? Demir noemt het systeem van groenestroomcertificaten ‘een erfenis uit het verleden’. ‘Anno 2021 is het bijna ondenkbaar dat we zo’n systeem in het leven zouden roepen. We moeten ons inderdaad afvragen of we geen onrendabele sector kunstmatig in leven houden. Ik wil het debat gerust aangaan.’

In een vergister zetten bacte­riën mest en eventuele bijproducten om in gas, dat we biogas noemen. Dat gas wordt verbrand, en die energie wordt via warmtekrachtkoppeling omgezet in stroom. Het kan ook opgewerkt worden tot gas van aardgaskwaliteit.

In een monovergister zit alleen dierlijke mest, maar die heeft een laag rendement. In een co-vergister zit ook ander organisch materiaal, zoals mais of restproducten uit de voedingsindustrie. In zo’n co-vergister ligt de opbrengst hoger.

Omdat ze uit hernieuwbare bronnen komen, worden stroom en gas uit de biovergister groen genoemd. In 2020 werd zo’n 577 GWh groene stroom geproduceerd uit landbouwstromen, waaronder mest, laat het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap weten. Dat komt overeen met ongeveer 5,5 procent van de totale groenestroomproductie en 1,2 procent van de totale elektriciteitsproductie.

 


  Nieuwsflash
 
Het labo van VMM in Gent blijft bestaan Lees meer
 
 
Elke dag van oktober ongeval met landbouwvoertuig Lees meer
 
 
Remkes: binnen een jaar 500 tot 600 grote uitstoters stikstof uitkopen Lees meer
 
 
Fruitteelt - Onderzoek inzake samenwerkingen en beheersing marktrisico's Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzetting varkenshouderij - Vergoedingen Lees meer
 
 
'Break Nature' in de privť chalets van 'Ferme de Sorval' les Hauts de FranceLees meer
 
 
Evolutie Belgische appelteelt Lees meer
 
 
Energiecrisis: beperking indexatie huurprijzen Lees meer
 
 
Eindelijk minimumpensioen voor meewerkende echtgenotenLees meer
 
 
EU verstrengt regels rond restjes bijendodende pesticide in geÔmporteerde levensmiddelen Lees meer
 
 
West-Vlaanderen wil vier gebieden klimaatrobuust maken Lees meer
 
 
Nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat Vlaanderen zich droog draineert Lees meer
 
 
Bladluisdruk, ook bij tolerante wintergerstrassen op te volgenLees meer
 
 
Campagne Tiense Suikerraffinaderij van startLees meer
 
 
Uitbetaling van inhoudingen voor financiŽle discipline Lees meer
 
 
Oorlog - crisissteun landbouw: 8,17 miljoen euro aanpassingssteunLees meer
 
 
Droogte: afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarsteLees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Windmolens Lees meer
 
 
Droogte 2020 - Afhandeling dossiers (update)Lees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Energiescans Lees meer
 
 
Energiescans Lees meer
 
 
Appelteelt - Evolutie Lees meer
 
 
EU-landbouwsubsidies - Fraudebestrijding Lees meer
 
 
Tegen agribashingLees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht: wijziging besluit subsidies groene maatregelen land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
3.662.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid Lees meer
 
 
De klimaatmaatregelen in de landbouwsectorLees meer