Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 15 sep 2021 09:53 

32% minder pesticiden gebruikt in 2020


De hoeveelheid gebruikte pesticiden is vorig jaar met 32% afgenomen. Dat blijkt uit het rapport 'Duurzaam gebruik pesticiden 2020'. Het totaal gebruikte werkzame stof daalt van 5,6 ton (2018) en 3,7 ton (2019) naar 2,5 ton (2020). De federale overheidsdiensten staan in voor 88% van dit pesticidegebruik, de Vlaamse overheidsdiensten voor 3% en de gemeenten voor 9%.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir roept de federale regering op om verder te blijven investeren in het afbouwen van pesticidegebruik. “De grootste gebruiker blijft federaal spoorwegbeheerder Infrabel. Ik verwacht dus dat zij zich blijven verder inspannen om minder pesticiden te gebruiken en actief te zoeken naar alternatieven voor het onderhoud van de sporen”.

Vanaf 2015 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden door openbare besturen. Het verbod richt zich op terreinen gebruikt voor openbare diensten, kwetsbare zones langs waterlopen en in drinkwaterbeschermingszones en terreinen die toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen. Pesticiden kunnen enkel nog gebruikt worden onder bepaalde voorwaarden en in specifieke omstandigheden. De gebruikscijfers worden jaarlijks gerapporteerd aan de VMM.

Gebruik daalt

Het totaalgebruik van de openbare besturen in 2020 bedraagt 2,5 ton werkzame stof. Het totaal gebruikte werkzame stof daalt van 5,6 ton (2018) en 3,7 ton (2019) naar 2,5 ton (2020). In 2010 was dat nog 15,7 ton. Het gebruik in 2020 is het laagste ooit. Wellicht heeft de droogte er mee voor gezorgd dat er minder pesticiden gebruikt zijn.

Ongeveer 98% van de hoeveelheid werkzame stof die de openbare besturen gebruiken, komt van herbiciden. Ze worden vooral gebruikt bij verhardingen en sportvelden. Het aandeel van insecticiden is 2%. Het gaat daarbij voornamelijk om de bestrijding van wespen en eikenprocessierupsen, wanneer zij een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Het aandeel van de overige types pesticiden is verwaarloosbaar. Glyfosaat is goed voor 67% van de totale hoeveelheid werkzame stof.

“Pesticiden werken schijnbaar goed, maar vaak spuit men zo meer dood dan alleen het onkruid of de plaag zelf. En als het regent, spoelen deze chemische stoffen met het regenwater mee de riolen in. Of ze komen in het oppervlaktewater, in de bodem en zo in het grondwater terecht. Bij het verlenen van afwijkingen op het verbod van het gebruik van pesticiden worden daarom ook gerichte voorwaarden opgelegd om die ongewenste effecten maximaal te vermijden, zo wordt bijvoorbeeld enkel bestrijding toegelaten van de probleemsoort zelf en nooit het volledige, omliggende terrein. Het gebruik ervan verder beperken is dan ook de evidentie zelve. Hoewel een bepaalde hoeveelheid pesticiden altijd nodig zal zijn, onder meer om plagen zoals de eikenprocessierups of hinderlijke wespen te bestrijden, blijft investeren in de afbouw ervan belangrijk”, zegt minister Demir.

Het stijgen of dalen van het totale gebruik is sinds 2016 gelinkt met het gebruik van Infrabel voor het onderhoud van de spoorbedding en de veiligheidspiste.

“Een volledig nulgebruik op de spoorwegbedding en het veiligheidspad is volgens Infrabel nog niet mogelijk, maar het blijft belangrijk dat Infrabel grote inspanningen levert om plantengroei te voorkomen en inzet op het gebruik van  alternatieven. Ik doe dan ook een oproep aan de federale regering om de nodige investeringen te doen voor de verdere en veilige afbouw van hun pesticidengebruik”, klinkt het bij Demir.

Op gemeenteniveau is het gros van de pesticidereductie gerealiseerd. Uitschieters zijn eerder uitzondering dan de regel. De daling van het pesticidegebruik bij gemeenten gaat nog door, in 2020 daalt dit verder tot 225 kilogram werkzame stof.

Lees het volledige rapport hier »

   


  Nieuwsflash
 
Gerichte verlenging van de economische steunmaatregelen tot 31 december 2021 Lees meer
 
 
LCG-Rassenonderzoek wintertarwe 2021 Lees meer
 
 
SALV adviseert over bufferstroken en waterwetgeving Lees meer
 
 
Methaan van herkauwers en klimaatimpactLees meer
 
 
2021 warmste zomer in EuropaLees meer
 
 
DiCaprio investeert in Nederlands kweekvleesbedrijf Mosa MeatLees meer
 
 
Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking in het najaar tijdig in!Lees meer
 
 
Vlas - transport: wijziging KB (WalloniŽ)Lees meer
 
 
Overstromingen/hevige regenval juni/juli 2021: op weg naar erkenning Vlaams RampenfondsLees meer
 
 
ĎAgribashing' - Maatregelen Lees meer
 
 
Controle van de kwaliteit van rauwe melk Lees meer
 
 
Poetin verlengt importverbod Europese voedingsproducten Lees meer
 
 
Verplichte nitraatresidustaalnamesLees meer
 
 
Overdrachten mestverwerkingscertificaten ten laatste 30/9Lees meer
 
 
Uitrijregeling najaar 2021 - Type 3 meststoffen ook na 1/9 uitgeredenLees meer
 
 
Actieplan om vacatures in de horeca in te vullenLees meer
 
 
Agristo zoekt 100 extra medewerkers tijdens jobdagen in Nazareth en Wielsbeke Lees meer
 
 
VN-rapport bepleit wereldwijde heroriŽntering van landbouwsubsidies Lees meer
 
 
Subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu en klimaat Lees meer
 
 
Van bataat tot zeekraalLees meer
 
 
Info over de perceelsaangifte vanaf 2022 in de mailbox of brievenbusLees meer
 
 
Pre-ecoregelingen in 2022Lees meer
 
 
Overlegcomitť bepaalt federale sokkel mondmaskerplicht Lees meer
 
 
Percelen voor nitraatresiducontrole zijn gekend. Vraag de staalname tijdig aan! Lees meer
 
 
Vanggewassen na late aardappelenLees meer
 
 
Milcobel onder de hamerLees meer
 
 
Overzicht LCG-najaarsvergaderingen 2021 Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
30 september 2021 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten Lees meer