Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 apr 2021 14:22 

Slimme sensoren houden waterpeil in de gaten


Sensoren worden almaar slimmer, kleiner, goedkoper en niet onbelangrijk: ze blijven zeer accuraat. De VMM volgt die evolutie al jaren op de voet, want de toepassingen voor slim meten zijn veelbelovend. Met onze eigen slimme peilmeetmodule kunnen we nu de waterstanden in de onbevaarbare waterlopen automatisch registreren én meteen publiceren op waterinfo.be.

Slimme sensoren houden waterpeil in de gaten

Al meer dan 20 jaar gebruikt de VMM automatische metingen voor het registreren van waterstanden in de onbevaarbare waterlopen. Maar de voorbije jaren nam het ‘Internet of Things’ een hoge vlucht. Kleine compacte sensoren in vb. huishoudtoestellen, energiemeters, … worden met het internet verbonden, waardoor de toestellen zelf ‘slim’ worden en met de gegevens aan de slag kunnen. Die snelle evolutie in technologie heeft deuren geopend naar allerlei toepassingen, o.a. ook het meten in waterbeheer.

De nieuwe sensoren van de VMM zullen nu gebruikt worden om bij droge zomers de beschikbare waterhoeveelheden in de beken beter te kunnen inschatten. Ook overstromingen op kritieke locaties zullen we beter kunnen opvolgen. Met deze informatie zullen we nog beter beslissingsnemers kunnen ondersteunen wanneer er lokale of regionale captatieverboden moeten ingesteld worden.

Slimme peilmetingen

Hoe werkt het?

Zodra de meetpeilmodule is gemonteerd start het toestel op en komen de metingen ter beschikking op het www.waterinfo.be dataplatform. De meetgegevens worden, zoals alle data op het platform, ook als 'open data' via de webservice van waterinfo.be aangeboden voor verder gebruik.De sensoren werken autonoom en kunnen snel en gemakkelijk in gebruik genomen worden. De metingen zijn continu (elke 15 minuten een meting) en van hoge kwaliteit (tot op < 1cm nauwkeurig).

De nieuwe slimme peilmeetmodules kunnen niet alleen op een intelligente manier meten, maar ook communiceren. De volledige installatie zit netjes verpakt in een compacte solide behuizing. Het hele systeem wordt aangestuurd door een micro-controller. Behalve de kwalitatieve peilsensor aansturen, noteert hij ook de tijd, bepaalt hij zijn exacte locatie en volgt hij de batterij op. Allemaal op een zo energiezuinig mogelijke manier. Het systeem werkt volledig op zonne-energie zodat er geen verder onderhoud nodig is.

Lage debieten waterlopen Samenwerken tegen droogte en overstromingen

Na enkele geslaagde testen werden nu 50 van deze sensoren gebouwd in een samenwerking tussen VMM en de 5 Vlaamse provincies. Ze zullen gebruikt worden om de beschikbare waterhoeveelheden in de beken beter in te schatten in de droge zomers of kritieke locaties voor overstromingen op te volgen. Bijkomende informatie kan helpen in het nemen van beslissingen in het waterbeheer zoals bijvoorbeeld het instellen van lokale of regionale captatieverboden.  Nieuwsflash
 
Biologische productie en etikettering van biologische producten Lees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) - Verwerving en beheer van grondenLees meer
 
 
Mestproblematiek en digitaal kunstmestregisterLees meer
 
 
Gebruik van turf in de tuinbouw Lees meer
 
 
Impact van de biologische landbouw op het globale voedselsysteem Lees meer
 
 
Europees kader voor koolstoflandbouw Lees meer
 
 
Dierenwelzijn in de farm-to-forkstrategie van de EULees meer
 
 
Het Vlaamse plattelandsbeleid Lees meer
 
 
Bodem, water, lucht: 2 maten en gewichten? Lees meer
 
 
FEGRA kijkt uit naar de toekomst! Lees meer
 
 
Wat met landbouw rond verontreinigde 3M-siteLees meer
 
 
Persbericht van de vijf Vlaamse provincies Lees meer
 
 
Graslandupdate week 25 : Graszode hersteld, neerslag welkom Lees meer
 
 
FAVV neemt bijna 19 ton pesticiden in beslag tijdens Europese actie SILVER AXE Lees meer
 
 
Automatische grondwaterdata via slimme sensoren naar de ‘cloud’ Lees meer
 
 
Aanpak emissiefraude kan grote milieuwinst opleverenLees meer
 
 
Melkveehouders krijgen inzicht in antibioticagebruik dankzij benchmarkrapport Lees meer
 
 
Vegaplan en Codiplan Lees meer
 
 
Hoe kwalitatieve bloemkolen kweken met aandacht voor het nitraatresidu? Lees meer
 
 
Varkenshouders zijn en blijven de zwakste schakel! Lees meer
 
 
Webinar “Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken"Lees meer
 
 
Oproep: denk jij mee na over goede landbouwpraktijken? Lees meer
 
 
Joris Vanmeirhaeghe wordt voorzitter van Seed@belLees meer
 
 
Toestand wintergranen 14-15 juni 2021 Lees meer
 
 
Vanaf 1 juli 2021 btw op alle online aankopen buiten de EU Lees meer
 
 
Provincie keurt uitbreiding slachthuis Tielt goedLees meer
 
 
Duurzaamheidsmonitor voor de productie van rundvlees Lees meer
 
 
Steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijvenLees meer
 
 
Ontwikkeling van het Landinrichtingsproject Moervaartvallei Lees meer
 
 
Greenyard verkoopt Nederlandse champignonverwerker Lees meer
 
 
Nieuwe tool brengt groeitraject jongvee in kaart Lees meer
 
 
Advies van EC in zaak-Huts moet eerst worden vertaald Lees meer
 
 
Klimaatadaptieve landbouwpraktijken om meststoffenverliezen in de bodem terug te dringenLees meer
 
 
Oproep Go4Food B: oproep voedselveranderaarLees meer
 
 
Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering samen aanpakkenLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020: erkenning voor het zomerrecesLees meer
 
 
Landbouwrampen 2017, 2018 en 2019 - Afhandeling schadedossiersLees meer
 
 
Actieplan herontwikkeling hoeves nodig Lees meer
 
 
Acht Vlaamse traditionele streekproducten erkend met het label STREEKPRODUCT.be Lees meer
 
 
Covid-19 duwt thuisverbruik van verse aardappelen met 8% omhoog Lees meer
 
 
Ontvangstvoorwaarden voor granen, oliehoudende- en eiwitrijke gewassen – oogst 2021Lees meer