Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 apr 2021 14:22 

Slimme sensoren houden waterpeil in de gaten


Sensoren worden almaar slimmer, kleiner, goedkoper en niet onbelangrijk: ze blijven zeer accuraat. De VMM volgt die evolutie al jaren op de voet, want de toepassingen voor slim meten zijn veelbelovend. Met onze eigen slimme peilmeetmodule kunnen we nu de waterstanden in de onbevaarbare waterlopen automatisch registreren én meteen publiceren op waterinfo.be.

Slimme sensoren houden waterpeil in de gaten

Al meer dan 20 jaar gebruikt de VMM automatische metingen voor het registreren van waterstanden in de onbevaarbare waterlopen. Maar de voorbije jaren nam het ‘Internet of Things’ een hoge vlucht. Kleine compacte sensoren in vb. huishoudtoestellen, energiemeters, … worden met het internet verbonden, waardoor de toestellen zelf ‘slim’ worden en met de gegevens aan de slag kunnen. Die snelle evolutie in technologie heeft deuren geopend naar allerlei toepassingen, o.a. ook het meten in waterbeheer.

De nieuwe sensoren van de VMM zullen nu gebruikt worden om bij droge zomers de beschikbare waterhoeveelheden in de beken beter te kunnen inschatten. Ook overstromingen op kritieke locaties zullen we beter kunnen opvolgen. Met deze informatie zullen we nog beter beslissingsnemers kunnen ondersteunen wanneer er lokale of regionale captatieverboden moeten ingesteld worden.

Slimme peilmetingen

Hoe werkt het?

Zodra de meetpeilmodule is gemonteerd start het toestel op en komen de metingen ter beschikking op het www.waterinfo.be dataplatform. De meetgegevens worden, zoals alle data op het platform, ook als 'open data' via de webservice van waterinfo.be aangeboden voor verder gebruik.De sensoren werken autonoom en kunnen snel en gemakkelijk in gebruik genomen worden. De metingen zijn continu (elke 15 minuten een meting) en van hoge kwaliteit (tot op < 1cm nauwkeurig).

De nieuwe slimme peilmeetmodules kunnen niet alleen op een intelligente manier meten, maar ook communiceren. De volledige installatie zit netjes verpakt in een compacte solide behuizing. Het hele systeem wordt aangestuurd door een micro-controller. Behalve de kwalitatieve peilsensor aansturen, noteert hij ook de tijd, bepaalt hij zijn exacte locatie en volgt hij de batterij op. Allemaal op een zo energiezuinig mogelijke manier. Het systeem werkt volledig op zonne-energie zodat er geen verder onderhoud nodig is.

Lage debieten waterlopen Samenwerken tegen droogte en overstromingen

Na enkele geslaagde testen werden nu 50 van deze sensoren gebouwd in een samenwerking tussen VMM en de 5 Vlaamse provincies. Ze zullen gebruikt worden om de beschikbare waterhoeveelheden in de beken beter in te schatten in de droge zomers of kritieke locaties voor overstromingen op te volgen. Bijkomende informatie kan helpen in het nemen van beslissingen in het waterbeheer zoals bijvoorbeeld het instellen van lokale of regionale captatieverboden.  Nieuwsflash
 
Nieuwe digitale encyclopedie biedt een schat aan landbouwinformatie Lees meer
 
 
Vis­se­rij­rap­port 2020 (VIRA) Lees meer
 
 
Droge zomers en toch een laag nitraatresidu Lees meer
 
 
Koers HZPCLees meer
 
 
Tot 15/5: Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Droogte: Rukkelingen-Loon droogt uit: petitie tegen waterwinning Lees meer
 
 
Coronapas Lees meer
 
 
Nieuwe voedingsdriehoek houdt rekening met milieu-impact van voeding Lees meer
 
 
WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw Lees meer
 
 
Droogte: gaan de kranen deze zomer dicht?Lees meer
 
 
Stopzetting pelsdierkwekerijen Lees meer
 
 
Ongevallen met varkens in veeteeltbedrijven Lees meer
 
 
'Slow Cabins' in het kader van landbouwverbreding Lees meer
 
 
Scheiding verkoop gewasbeschermingsmiddelen en adviesLees meer
 
 
Vlaamse beleid tegen voedselverspillingLees meer
 
 
Kringloopeffecten van het stoppen van import van diervoedergrondstoffen buiten de EULees meer
 
 
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten uitbetaald Lees meer
 
 
Voorraadinventarisatie aardappelen april 2021 Lees meer
 
 
Uitbetaling agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten - campagne 2020 Lees meer
 
 
Uitbetaling saldo premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij – campagne 2020Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen zaaizaad van landbouwgewassen Lees meer
 
 
Biotechnologieën: EC wil open debat over nieuwe genomische techniekenLees meer
 
 
Minder stikstof voor onze natuur, meer zuurstof voor duurzame landbouw Lees meer
 
 
Vergunningsprocedure bij windprojecten Lees meer
 
 
Transport landbouw: vrijstelling van vereiste vakbekwaamheid van 5 naar 50 km verhoogd Lees meer
 
 
Kan subirrigatie met gezuiverd afvalwater de oogst redden van droogte?Lees meer
 
 
Uitgebreidere dossiersamenstelling voor West-Vlaamse klasse 1 bedrijven in agrarisch gebied Lees meer
 
 
Les prairies peuvent stocker autant de carbone que les forêts! Lees meer