Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 26 mrt 2021 07:34 

Rassen winterprei 2020 kregen het eens echt koud


Winterprei krijgt het soms hard te verduren. Naast de vele regen die soms valt, kan de temperatuur diepvrieswaarden bereiken. Van 15 november tot 15 januari krijgt de prei bovendien geen bijbemesting. In deze proef vergeleken we elf rassen. Aylton (Nunhems) gaf met 40,4 ton/ha de hoogste opbrengst, gevolgd door Pluston (Nunhems), Vitaton (Nunhems), Oslo (Enza) en Sureton (Nunhems). Pluston sorteerde het meest Flandria, en dat ras scoorde ook het best tegen papiervlekkenziekte. Tijdens de korte vorstperiode werd de proef afgedekt met vliesdoek. De vorstschade was dan ook beperkt. Oslo vertoonde het meest witte vorstvlekken.

Moeizame start en droge zomer gaven lage opbrengst

Na het planten op geponste ruggen op 22 juli kende de prei door de hete en droge zomer een moeizame start. Er werd niet beregend en de groei kwam pas op gang door neerslag vanaf half september. Dit veld lag in 2019 braak en in het najaar werd er Japanse haver en Phacelia gezaaid. De stikstofbemesting bestond uit 250 kg/ha ammoniumnitraat voor het planten en er werd niet bijbemest. We oogstten machinaal op 22 februari. De gemiddelde opbrengst bedroeg slechts 33,5 ton/ha. Defender (Bejo), Harston (Nunhems) en Odrin (Semo) gaven de laagste opbrengst.

Natte winter met stevige winterprik

De winter was vrij nat. Begin februari bleef het overdag vriezen. ’s Nachts daalden de temperaturen onder thermometerhut tot -8°C. Dit bleef slechts 1 week aanhouden, en in die tijd werd de prei succesvol afgedekt met acrylvliesdoek (19 g/m²). De verschillen in vorstschade tussen de rassen waren dan ook miniem.

vorstschadeprei.jfif
Foto: De prei in deze proef was afgedekt met acrylvliesdoek (19 g/m²). Het aantal witte vorstvlekken was gering.

Weinig ziekten en plagen, maar wel veel sleet

Schade door trips en ziekten was eerder beperkt. Toch sorteerde gemiddeld slechts 64,4 gewichtspercentage van deze prei in de klasse Flandria, vooral door algemene sleet en beperkte vorstschade van het blad. Pluston en Vitaton kwamen kwalitatief het best uit de proef. Odrin (Semo) voldeed kwalitatief niet. De rassen Curling (Bejo), LE-WI33 (Novisem), LE-WI42 (Novisem) en Sureton combineerden een middelmatige productie met een relatief goede kwaliteitssortering.

Houdbaarheid

Aylton, Harston  en Vitaton bewaarden heel goed. Harston groeide tijdens de bewaring het minst door.

tripsschadereszed.jpg
Foto: In deze proef viel de tripsschade heel goed mee, in tegenstelling tot de schade op deze foto.   > Bekijk het volledige verslag van deze proef.   Documenten Resultaten%20rassenproef%20winterprei%202020_OO_TOL20PRE_RA03_verslag.pdfResultaten rassenproef winterprei 2020_OO_TOL20PRE_RA03_verslag.pdf


  Nieuwsflash
 
Koeien kunnen ons klimaat reddenLees meer
 
 
Rassen savooikool 2020 vertoonden veel sleet Lees meer
 
 
Plannen voor een maïsdoolhof? Lees meer
 
 
KB betreffende natuurlijk mineraal water en bronwaterLees meer
 
 
Economisch dossier Fedagrim voorgesteldLees meer
 
 
Grasgroei matig Lees meer
 
 
Grondwaterstanden blijven in maart laag voor tijd van het jaar Lees meer
 
 
Krimp Belgisch aardappelareaalLees meer
 
 
Jaarverslag 2020 InagroLees meer
 
 
Maatregelen tegen bruinrot in Antwerpen en Limburg Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Controle op de toegekende subsidies mestverwerkingsbedrijvenLees meer
 
 
Weg met de polderbelasting en hervorming beheer onbevaarbare waterlopenLees meer
 
 
Jongeren op het werkLees meer
 
 
Innovatiespiraal: steun in elke fase van het innovatieprocesLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021: tegen 30/4 en naam verzekeraar BWVLees meer