Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2021 17:32 

Corona: dubbel crisis-overbruggingsrecht verlengd tot en met februari


De overheid voorzag vanaf begin dit jaar in een nieuw crisis-overbruggingsrecht ter verdere ondersteuning van de ondernemers tijdens de coronacrisis. Het dubbel crisis-overbruggingsrecht maakt een eerste pijler uit van dit nieuwe systeem en wordt nu verlengd tot eind februari. Het is niet uitgesloten dat deze maatregel ook in maart stand houdt.
Even ter herinnering: wie kan hier aanspraak op maken?

In twee situaties kan je aanspraak maken op de dubbele overbruggingsuitkering:

    Je bent nog steeds verplicht gesloten;
    Of je bent hoofdzakelijk afhankelijk van dergelijke sector.

Je kan het dubbel overbruggingsrecht dus in de eerste plaats genieten wanneer je onder de gedwongen sluitingsmaatregelen valt. Jouw zaak moet dus minstens één dag gesloten zijn in de maand waarvoor je een aanvraag indient. Baat je een nachtwinkel uit, bied je take-away aan jouw klanten aan of voorzie je het systeem van click & collect? Ook dan kan je aanspraak maken op het dubbel overbruggingsrecht. Oefen je daarnaast nog een andere zelfstandige activiteit uit, dan kan je geen gebruik meer maken van de dubbele crisis-uitkering. Kijk wel na of je dan aanspraak kan maken op het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling.

Daarnaast kan je ook als je hoofdzakelijk afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector een beroep doen op deze uitkering. Wel enkel op voorwaarde dat je jouw zelfstandige activiteit volledig onderbreekt (dus ook geen take-away of click & collect in dit geval) en dat jouw afhankelijkheid minstens 60% bedraagt.
Hetzelfde uitkeringsbedrag voor alle zelfstandigen?

Het bedrag van jouw uitkering verschilt naargelang jouw aansluiting bij jouw sociaal verzekeringsfonds en de bijdrage die je betaalt. Wie voldoende hoge bijdragen betaalt,  ontvangt ofwel het volledige maandbedrag ofwel de helft hiervan.

Als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote in het maxistatuut ontvang je sowieso het volledige maandbedrag van 2.583,38 euro (of 3.228,20 euro met gezinslast).

Ook als zelfstandige in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (artikel 37), als student-zelfstandige of als zelfstandige 65-plusser die zijn rustpensioen nog niet opneemt, kan je in aanmerking komen voor het volledige maandbedrag. Voorwaarde hiertoe is wel dat jouw bijdrage voldoende hoog ligt en berekend wordt op een inkomen van minstens 14.042,57 euro.

Ligt jouw inkomen lager maar bedraagt dit minstens  7.021,29 euro dan heb je dus recht op de halve uitkering ten belope van 1.291,69 (of 1.614,40 euro met gezinslast). Ook als zelfstandige met een rustpensioen kan je aanspraak maken op de halve uitkering.  Nieuwsflash
 
Dewulf MH 24x-stortbunkers nieuwe optiesLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Vogelgriepvirus H5: toezichtsgebied rond de pluimveehouderij in Deerlijk opgeheven Lees meer
 
 
Nieuwe veldproef met ggo-populier Lees meer
 
 
Mutante sporen en hun impact op voedselveiligheid en bederf Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Maak Mercosur-akkoord ‘nieuwe stijl’Lees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren – campagne 2020 Lees meer
 
 
Land- en tuinbouwsector - Innovatie Lees meer
 
 
Wolvenschade - Kostprijs en schadevergoedingLees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Everzwijnenschade - Kostprijs en schadevergoeding Lees meer
 
 
Webinar ‘Suikerbieten en Cichorei’ Lees meer
 
 
Insecticide op perelaars is kleiLees meer
 
 
Rechter schiet Vlaams stikstofbeleid afLees meer
 
 
Werkbaar werkLees meer
 
 
Subsidie voor bedrijven die lijden onder Brexit Lees meer
 
 
Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef spruitkool 2020 Lees meer
 
 
Antibioticaconvenant 2021-2024Lees meer
 
 
Niet-productieve investeringssteun van het VLIFLees meer
 
 
Duurzame toekomst voor de pluimveesectorLees meer
 
 
Bodemkwaliteit in VlaanderenLees meer
 
 
Grondwaterwinning door de landbouwsector Lees meer
 
 
Crisis in de varkenshouderijLees meer
 
 
Computergebruik in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
VCM Nota waterrecuperatie uit mest Lees meer
 
 
Vlaamse eiwitstrategieLees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Subsidiëring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer
 
 
Lagere contractprijzen aardappelen en hogere kosten Lees meer