Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 jan 2021 07:30 

Jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025


Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden om de jacht op klein hert, kaalwild, damhert, moeflon en wild zwijn voor het jachtjaar 2020-2021 te verlengen

De Waalse Regering,
Gelet op de wet van 28 februari 1882 op de jacht, inzonderheid op artikel 1ter, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1994 en gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden;
Gelet op het advies van de beleidsgroep "Landelijke Aangelegenheden", afdeling "Jacht", gegeven op 4 december 2020;
Gelet op het rapport van 4 juni 2020 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 november 2020;
Overwegende dat deze dringende maatregelen gevolgen hebben op de normale uitoefening van de jacht, met name artikel 15, § 1, van bovengenoemd ministerieel besluit, dat over het algemeen de samenscholingen van meer dan vier personen verbiedt;
Overwegende dat dit verbod de organisatie van collectieve jachtacties bemoeilijkt en dat veel van deze acties daarom sinds begin november 2020 zijn geannuleerd;
Overwegende dat dit verbod ten minste tot en met 13 december 2020 van toepassing zal zijn;
Overwegende dat individuele jachtacties niet zo effectief zijn als collectieve jachtacties;
Overwegende dat het wegens deze uitzonderlijke gezondheidssituatie niet mogelijk zal zijn om de noodzakelijke afnames van groot wild in het geval van klein hert, kaalwild, damhert, moeflon voor 31 december 2020, datum van sluiting van de jacht op deze soorten, en in het geval van wild zwijn voor 31 januari 2021, datum van sluiting van de drijfjacht en jacht met drijfhond, uit te voeren;
Overwegende dat een ontoereikende afname voor deze soorten een bevredigend agro-sylvo-cynegetisch evenwicht in gevaar kan brengen om de regeneratie van de bossen mogelijk te maken, de schade aan de biodiversiteit en de landbouw te beperken en gezondheidsrisico's op het niveau van de fokkerijen te vermijden;
Overwegende dat de doelstellingen van de in 2020 toegekende afschotplannen voor de jacht op edelhert waarschijnlijk niet voor 31 december 2020 zullen kunnen worden bereikt en dat hetzelfde zal gelden voor de doelstellingen van de contractuele afschotplannen voor de jacht op reewild en moeflon;
Overwegende dat er dus talrijke biologische en sanitaire redenen zijn die de wijziging van de jachtperiodes rechtvaardigen, die vastgelegd worden bij het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden;
Gelet op de noodzaak om de verlenging van de jacht op edelhert, damhert en moeflon op 1 januari aanstaande uit te voeren, zodat de houders van jachtrechten kunnen profiteren van de eerste drijfjacht op wild zwijn die zij in januari zullen organiseren om ook dieren van andere soorten groot wild te schieten;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :
"Voor het jachtjaar 2020-2021 wordt de jacht met vuurwapens op klein hert en kaalwild verlengd tot en met 31 januari 2021.".
Art. 2. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :
"Voor het jachtjaar 2020-2021 wordt de jacht met vuurwapens op damhert verlengd tot en met 31 januari 2021. ".
Art. 3. Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :
"Voor het jachtjaar 2020-2021 wordt de jacht met vuurwapens op moeflon verlengd tot en met 31 januari 2021. ".
Art. 4. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :
"Voor het jachtjaar 2020-2021 wordt de drijfjacht en de jacht met drijfhond op wild zwijn verlengd tot en met 12 februari 2021.".
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.
Art. 6. De Minister bevoegd voor de Jacht is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 16 december 2020.
Voor de Regering :
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,
W. BORSUS  Nieuwsflash
 
Werkbaar werkLees meer
 
 
Opstart uitrijseizoen Lees meer
 
 
Subsidie voor bedrijven die lijden onder Brexit Lees meer
 
 
Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef spruitkool 2020 Lees meer
 
 
Antibioticaconvenant 2021-2024Lees meer
 
 
Niet-productieve investeringssteun van het VLIFLees meer
 
 
Aardappelrassen voor thuisverkoop geschikt als frietLees meer
 
 
Duurzame toekomst voor de pluimveesectorLees meer
 
 
Bodemkwaliteit in VlaanderenLees meer
 
 
Grondwaterwinning door de landbouwsector Lees meer
 
 
Labeling van duurzame landbouwproducten Lees meer
 
 
Crisis in de varkenshouderijLees meer
 
 
Computergebruik in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
VCM Nota waterrecuperatie uit mest Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheden: aanpassing regelgeving loopt achter op de vraag Lees meer
 
 
Steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouwLees meer
 
 
Vlaamse eiwitstrategieLees meer
 
 
2020: meer slachtingen bij de varkens, daling bij de runderen Lees meer
 
 
Danone, Cargill en Nuscience onderscheiden als fabrieken van de toekomst Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Temperatuurshift zet grasgroei in gang Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021Lees meer
 
 
SubsidiŽring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer
 
 
Haalbare en betaalbare precisielandbouwtechnieken tot bij de teler brengen Lees meer
 
 
Lagere contractprijzen aardappelen en hogere kosten Lees meer
 
 
Coronacompensatie aardappeltelersLees meer
 
 
Verbod op gebruik kiemremmer CIPCLees meer
 
 
Aardappelen bemesten in de rij en fractioneren Lees meer
 
 
4 equivalente maatregelen als alternatief voor vanggewasverplichting en lagere bemestingsnormenLees meer
 
 
Nieuwe pachtwet in 2021? Lees meer
 
 
Corona steun: Vlaams Beschermingsmechanisme 4Lees meer
 
 
De landbouw : een essentiŽle sector die probeert stand te houden Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021 staat klaar op het e-loket Lees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Campagne 2021 SESVanderHaveLees meer