Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 14 jan 2021 02:42 

Wetgevend kader betreffende de kunstmestregisters


VLM loopt vooruit op een definitieve goedkeuring van wetgevend kader betreffende de kunstmestregisters.
Producenten, verdelers, importeurs, exporteurs van kunstmest die zich eerder, conform de huidige wetgeving, ter goeder trouw hebben geregistreerd ontvingen recent een mail van de VLM die stelt dat er nu reeds kan gestart worden met digitale registraties.

“Elke uitbater die minstens 10.000 kg N per jaar uit kunstmest produceert, verdeelt, importeert of exporteert en die levert aan verdelers of aan landbouwers, moet een digitaal verkoopregister bijhouden en doorsturen naar de Mestbank. .. Als u registerplichtig bent, moet u al uw leveringen registreren. Dat betekent naast de leveringen aan landbouwers, ook de leveringen aan particulieren, handelaars en/of buiten Vlaanderen. Het verkoopregister moet uiterlijk de 2de dag na levering ingevuld worden op het Mestbankloket. Voor 2021 geldt een overgangsregeling : uiterlijk de 7de dag na levering moet het verkoopregister digitaal of op papier ingevuld zijn; uiterlijk de 30ste dag na levering moet het verkoopregister ook ingevuld zijn op het Mestbankloket.”

Dit Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) is momenteel nog niet goedgekeurd noch rechtsgeldig.

Dit is pas het geval na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het negatief advies van de Raad Van State van 12 november 2020  bevestigde reeds een aantal bezwaren van de sector o.m. een mogelijke belemmering van het vrij verkeer van ‘bemestingsproducten’ waarvoor een Europese wetgeving geldt die recent is aangepast en uitgebreid (o.m. VO2019/1009).

Het BVR doorloopt momenteel dan ook de TRIS procedure waarbij Europa zal nagaan of er inderdaad een belemmering is van de vrije handel in de EU.  Elke lidstaat, bedrijf, organisatie, … kan op eenvoudige wijze en in de moedertaal bezwaren indienen via TRIS-Europe : 2020/715/B (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nl/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=715). Het TRIS advies wordt verwacht na 22 februari 2021.

Bovendien moet ook de gegevensbeschermingsautoriteit nog een advies formuleren. Klachten kunnen ingediend worden via  https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

De sector herhaalt haar standpunt dat het huidige BVR omtrent de registerplicht een zinloze en overbodige extra administratieve last is en dus disproportioneel en niet efficiënt en vooral een bedreiging voor de positie van producenten, traders, havenbedrijven, verdelers, handelaars - deze laatste hoofdzakelijk Vlaamse KMO’s en familiale bedrijven.  Nieuwsflash
 
Land≠bouw≠rap≠port 2020 (LARA) Lees meer
 
 
Fevia lanceert nieuwe duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrieLees meer
 
 
VLIf steunmaatregelen voor landbouwers getroffen door PFOS-vervuiling 3M ZwijndrechtLees meer
 
 
ANB en VLM - aangekochte grondenLees meer
 
 
Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalteLees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsectorLees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer