Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 16 okt 2020 17:22 

VLAM-incubator ondersteunt 14 innovatieve exportideeŽn


Veertien beloftevolle vernieuwende exportideeën van Vlaamse agrovoedingsbedrijven krijgen een financiële injectie via de VLAM-incubator. In totaal wordt 300.000 euro toegekend, middelen die VLAM kreeg van Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, in het kader van de relance van de export tijdens en na corona.

De Vlaamse export kreeg rake klappen door de coronacrisis en ook de verschillende landbouwsectoren ontsnapten er niet aan. VLAM wil de Vlaamse bedrijven ondersteunen om snel uit het dal te geraken. Dankzij financiële steun van Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, werd de VLAM-incubator in het leven geroepen. Het is een initiatief dat steun geeft aan innovatieve plannen van Vlaamse exporterende agrovoedingsbedrijven. Geïnteresseerden konden tussen 15 augustus en 15 september een dossier indienen.
Filip Fontaine, algemeen directeur van VLAM, is opgetogen over het enthousiasme van de bedrijven: “De VLAM-incubator is een enorm succes. We kregen maar liefst 46 dossiers binnen en dit uit álle deelsectoren van de landbouw.”
Een jury beoordeelde alle ingediende dossiers en besliste om de 14 hoogst scorende projecten financieel te ondersteunen. Fontaine: “Wat opvalt is dat de zwaar getroffen sierteeltsector sterk vertegenwoordigd is bij de goedgekeurde dossiers, hoewel moet gezegd worden dat de verschillende sectoren alle vertegenwoordigd zijn bij de goedgekeurde projecten. Verder blijken er ook heel wat voorstellen met een sterk digitale inslag bij te zijn.”
De goedgekeurde voorstellen mikken vaak op het aanboren van een voor de aanvrager nieuwe markt. Deze zijn zowel dichterbij, bv in West-Europa gesitueerd, als in andere werelddelen. De goedgekeurde dossiers kunnen met onmiddellijke ingang worden uitgevoerd.
De VLAM-incubator blijkt een succesvolle formule om bedrijven te ondersteunen in hun exportbeleid. Fontaine: “Het is fijn te ervaren dat zowel de overheid als de bedrijven vertrouwen stellen in VLAM voor de exportondersteuning in deze moeilijke periode. Ik hoop dat dit het begin is van een traject, waarbij we ook de komende jaren met deze of een soortgelijke formule kunnen helpen verder bouwen aan onze exportpositie.”

In een notendop
46 ingediende dossiers, 14 krijgen financiële ondersteuning voor een totale subsidie van € 300 000 :
•    Groenten en fruit: 3 dossiers
•    Sierteelt: 5 dossiers
•    Zuivel: 2 dossiers
•    Vlees: 2 dossiers
•    Vleeswaren: 1 dossier
•    Pluimvee: 1 dossier  Nieuwsflash
 
Corona I&II en droogte&hitte 2020 ontwrichten de aardappelsector compleetLees meer
 
 
Europees Parlement keurt nieuw GLB goed Lees meer
 
 
NEPG : aardappelareaal moet met ten minste 15% dalen Lees meer
 
 
Subsidies agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurdLees meer
 
 
HULDEBOEK Ė 100 JAAR ďAlgemeen Belgisch VlasverbondĒ van de drukpersLees meer
 
 
Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec Lees meer
 
 
Hectaresteun voor biologische productiemethodeLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer
 
 
Mestbeleid - Briefschrijfactie jonge boerenLees meer
 
 
Rampenfonds: aanvragen en uitgekeerde vergoedingen Lees meer
 
 
Wolvenschade - Meldingen en schadevergoedingenLees meer
 
 
Biologische productie en etikettering van biologische productenLees meer
 
 
Innovatieve concepten voor de export van landbouwproducten Lees meer
 
 
De rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Mogelijks terugkeer van vogelgriep Lees meer
 
 
Bloemkoolrijst op bord AmerikanenLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent het nieuw everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Statistisch overzicht BelgiŽ pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer