Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 26 sep 2020 12:25 

Advies besluit onbevaarbare waterlopen


De SALV en de Minaraad steunen de grote lijnen van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onbevaarbare waterlopen. Het is een vooruitgang inzake digitalisering, éénvormigheid en praktische werkbaarheid. De raden dringen dan ook aan op voldoende snelheid bij de uitvoering ervan. Toch blijven er een aantal problemen, waarvoor de raden aanbevelingen doen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (343.2 Kb)

Ze gaan onder meer uitgebreid in op de voorgestelde regeling rond onttrekkingen. De raden vragen om te zorgen voor een performant (digitaal) systeem en een goede opvolging door de waterbeheerders. Ze stellen vast dat de uitwerking van het reactieve beleid versnipperd gebeurt en vragen daarom een evaluatie ervan in 2022. Wie welke bevoegdheid moet krijgen in dat reactieve beleid, daarover zijn beide raden verdeeld.

De meningen zijn ook verdeeld over de vraag of er een voorafgaande toestemming noodzakelijk is bij de onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen, dan wel dat een loutere melding van captatie volstaat.

Met dit besluit wordt een belangrijke stap vooruit gezet inzake kennisverwerking. Het is cruciaal dat het verbeterd inzicht in de onttrekkingen leidt tot een betere onderbouwing van zowel het proactieve beleid als van het bestaande reactieve beleid rond captaties in tijden van droogte.  Nieuwsflash
 
Subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers Lees meer
 
 
Vautmans stemt vóór nieuw GLB Lees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Klimaatfonds negeert maatschappelijke baten van koolstofvastlegging in landbouwbodems Lees meer
 
 
Provincie investeert in innovatief realtime meetsysteem voor waterstandenLees meer
 
 
De klimaatvooruitzichten voor 2100: extreme stormen, overstromingen, hittegolven en droogteLees meer
 
 
Plannen Colruyt om landbouwgrond te verwervenLees meer
 
 
Stimuleren van de biodiversiteit in de landbouw Lees meer
 
 
Verscherpte coronamaatregelen voor seizoenarbeiders Lees meer
 
 
Lage melkprijs bij Milcobel Lees meer
 
 
Gevolgen voor de Vlaamse varkenshouderij van de vaststelling van Afrikaanse varkenspest in DuitslandLees meer