Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 08 sep 2020 12:13 

Hittegolven: meer, langer, heter


De eerste helft van augustus was het puffen geblazen: één lange hittegolf van 12 dagen. Helaas mogen we ons daar vanaf nu steeds vaker aan verwachten. Hadden we in de jaren 1970 nog een hittegolf om de 5 jaar, dan is dat nu gemiddeld één per jaar. Die hittegolven duren ook steeds langer, en bereiken steeds hogere temperaturen.

Actualisatie van enkele klimaatindicatoren voor het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) toont aan dat het aantal (erg) warme dagen sterk toeneemt sinds de jaren 1970, terwijl het aantal (erg) koude dagen systematisch daalt. De hittegolf in de eerste helft van augustus bevestigt deze trends.

Grafiek hittestress 2

De kwetsbaarheid van mens en natuur voor klimaatverandering wordt niet alleen bepaald door wijzigende jaar- en seizoensgemiddelden, maar zeker ook door wijzigende extremen. Actualisatie van enkele MIRA-indicatoren leidt tot duidelijke conclusies omtrent het voorkomen van (erg) warme en (erg) koude dagen:

 • sinds de jaren 1970 nam het voorkomen van hittegolven toe van eens om de 5 jaar, naar gemiddeld één hittegolf per jaar;
 • die hittegolven duren ook steeds langer, en bereiken steeds hogere temperaturen;
 • steden worden heel wat meer met hittegolven geconfronteerd dan de landelijke gebieden eromheen;
 • het aantal ijsdagen met temperatuurmaxima < 0°C halveerde in diezelfde periode (van 10 naar 5 dagen in een jaar), en het aantal vorstdagen met temperatuurminima < 0°C viel in vijf decennia terug met 37 % (van 54 naar 34 dagen).

Grafiek hittestress 1

Meer weten?

Stap dichter bij klimaatadaptatietool   Meer hittegolven, maar ook zeespiegelstijging, meer wateroverlast en droogteperiodes… Klimaatverandering blijft zich onverstoorbaar voltrekken in Vlaanderen. Daarom investeert de VMM verder in de ontwikkeling van de Klimaatadaptatietool. Vorige week heeft de VMM het bestek gepubliceerd zodat offertes nu kunnen opgemaakt worden: de derde stap in onze vijf-stappenaanpak.

Dankzij het Klimaatportaal Vlaanderen weten we al duidelijk waar we welke klimaateffecten kunnen verwachten, en krijgen we ook een indicatie van het tijdspad en de mogelijke gevolgen die ermee gepaard gaan. Maar welke maatregelen neem je het best, of eerst op een specifieke locatie in Vlaanderen? Hoe groot zijn de baten van zo’n ingreep, uitgedrukt in vermeden klimaatimpact? En welke kosten staan daar tegenover?

Daarvoor hebben we een klimaatadaptatietool nodig: een instrument om steden en gemeenten te helpen zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Zo’n adaptatietool  laat toe dat gemeenten maatregelen op maat van hun eigen grondgebied verkennen, bijvoorbeeld om hittte-eilanden in de dorps- of stadskern te beperken of milderen.

In haar nieuwe missie heeft de VMM zich voorgenomen de klimaatadaptatie in Vlaanderen mee te sturen. Daarom zet VMM haar schouders onder de ontwikkeling van zo’n klimaatadaptatietool in een 5-stappenplan:

 1. Klimaatportaal VlaanderenOm de mogelijkheden voor zo’n tool te verkennen, werd in opdracht van VMM een voorstudie uitgevoerd door SWECO.
 2. De resultaten van deze studie werden op 4 december 2019 voorgesteld op de Inspiratiedag Klimaatadaptatie aan een brede groep stakeholders (lokale overheden, studiebureaus en kennisinstellingen, geledingen van de Vlaamse overheid …).

  Vertrekkende van de voorstudie en de noden & wensen geformuleerd door de stakeholders is VMM aan de slag gegaan om het verdere traject uit te tekenen naar de Klimaatadaptatietool Vlaanderen.

 3. Het bestek hiervoor is vorige week gepubliceerd en de offertes worden nog dit najaar geëvalueerd.
 4. In 2021 zullen de kennishiaten rond klimaatadaptatie ingevuld worden met ruimtelijke en modelmatige analyses en vervolgens gebundeld met reeds beschikbaar materiaal in Vlaanderen.
 5. Tot slot zullen web-toepassingen ontwikkeld worden die tegen de zomer van 2022 lokale besturen en andere geïnteresseerden moeten toelaten zich locatie-specifiek te inspireren over klimaatadaptieve ingrepen.

Heb je vragen bij de ontwikkeling van een klimaatadaptatietool voor Vlaanderen? Of wil je graag bijdragen aan dit project? Neem dan zeker contact op met VMM.  Nieuwsflash
 
Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2021: nieuwkomer Vanbreda Risk and BenefitsLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020 - VLM nitraatresidu: verslag onafhankelijk expert van tel voor bezwaarLees meer
 
 
Droogte en hitte 2020: in gang zetten procedure erkenning tot rampLees meer
 
 
Droogte 2020: regionale verschillen op kaartLees meer
 
 
Blue Deal: actieplan tegen watertekort Lees meer
 
 
Het opnieuw samenstellen van de SALVLees meer
 
 
Hervorming GLB: Renew Europe stelt paper voor Lees meer
 
 
Respecteer de hygiënische voorzorgsmaatregelen bij bezoek aan land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030: wat zal de klimaatverandering ons kosten?Lees meer
 
 
Suikercampagne start twee dagen laterLees meer
 
 
Droogte 2020: bij 8 droogste jaren sinds 1906 Lees meer
 
 
Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!Lees meer
 
 
Covid 19 overbruggingsrechtLees meer
 
 
Socio-economische impact van klimaatverandering in BelgiëLees meer
 
 
Biodiversiteitsrapport België 2020Lees meer
 
 
Bestrijding droogteLees meer
 
 
Proefresultaten granen 2020Lees meer