Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 jul 2020 12:32 

Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed


Het Europees Parlement keurde in tweede lezing het mobiliteitspakket goed. Dat pakket zal zorgen voor een grondige hervorming van de regels voor de transportsector, waarbij betere werkomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs voorop staan.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld):

“Drie jaar lang hebben we in Europa over dit belangrijke mobiliteitspakket onderhandeld, en ik ben tevreden met het akkoord dat vandaag op tafel ligt. We spreken over een heel belangrijk pakket voor de transportsector, want het zal praktijken van sociale dumping aanpakken en onze werknemers beter beschermen. Dat zijn cruciale voorwaarden die de eerlijke concurrentie in de transportsector moeten bevorderen. Maar ik besef heel goed dat het pakket enorme inspanningen van de sector zelf zal vragen om dit te realiseren binnen zo’n korte termijn. Zeker wat betreft de verordening rij- en rusttijden, die 20 dagen na bekendmaking in het Publicatieblad van toepassing zal zijn, is het erg kort dag en een hele opgave om bijvoorbeeld nog hotels voor de chauffeurs op hun route te vinden. We vragen eigenlijk heel erg veel van de transportsector.”

Het mobiliteitspakket bestaat uit drie wetgevende teksten, waaronder de Verordening betreffende de toegang tot het beroep en tot de markt. Daarin wordt nieuwe wetgeving voor cabotageritten vastgelegd. Cabotage houdt transporten in die plaatsvinden in land A, maar uitgevoerd worden door een transportbedrijf uit land B.

“Wat betreft de cabotageregeling uit het mobiliteitspakket ben ik minder gelukkig. Het is goed dat er beslissingen genomen werden rond cabotageritten en het aanpakken van postbusbedrijven, maar ik had de ‘cooling off’-periode tussen twee cabotageritten liever veel korter gezien. Je moet goed beseffen dat één op de vier Belgische transporteurs wekelijks cabotageritten uitvoert in de buurlanden, zeker in de grensstreken. Een ‘cooling off’-periode van 4 dagen tussen 2 cabotageritten* is dan ook veel te lang en belemmert het vrij verkeer van diensten, één van de hoekstenen van onze interne markt, en de efficiëntie van onze logistieke keten.” besluit Vautmans.
 
* Het huidige systeem bepaalt dat er 3 cabotageritten binnen een periode van 7 dagen mogen worden uitgevoerd. Dit 3-7 principe wordt behouden, maar na elke periode van 7 dagen zal de chauffeur voortaan 4 dagen moeten wachten vooraleer hij opnieuw cabotageritten kan uitvoeren in die lidstaat.  Nieuwsflash
 
Uitzonderlijk: bijna 10 dagen op rij warmer dan 30 graden Lees meer
 
 
Zonnebrand geeft oogst fruit 2020 de genadeslagLees meer
 
 
Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2020 Lees meer
 
 
Meloenen uit Vlaamse veldenLees meer
 
 
Coloradokever steekt zijn kop opLees meer
 
 
Vraag om erkenning als ramp: zonnebrandschade Lees meer
 
 
Termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassenLees meer
 
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer