Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 30 jun 2020 13:07 

Natuur en Bos vangt Canadese ganzen om populatie in te tomen


Om de schade die de Canadese gans aanricht aan landbouw, natuur en recreatie te beperken, gaat het Agentschap Natuur en Bos dit jaar opnieuw die ganzen vangen.

Na de vangst worden ze met CO2 verdoofd en gedood. De afgelopen 20 jaar heeft de ganzensoort zich massaal voortgeplant. Daarom wordt de populatie ingeperkt, onder meer door bejaging en het schudden of prikken van eieren. Bijkomend gaan de Vlaamse overheid, lokale besturen en terreinbeheerders tijdens de ruiperiode in juni en juli ook ganzen vangen.

Deze gecoördineerde vangst, aangevuld met de andere methodes, vormt een effectieve en economisch rendabele bijdrage aan het ganzenbeheer, blijkt uit een studie van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO). Vandaag komen, volgens de laatste tellingen, in Vlaanderen nu half zoveel Canadese ganzen voor als in 2010, dat zijn er bij benadering 5.000. Het aantal jaarlijks gevangen Canadese ganzen is ook meer dan gehalveerd.

De ganzensoort werd vanuit Noord-Amerika ingevoerd. Ze verloren hun natuurlijke trekgedrag en ontsnapten, en in de jaren 70 kwamen ze voor het eerst bij ons broeden. In de jaren daarop nam de populatie exponentieel toe.

Onze regio heeft tijdens de winter altijd ganzen op bezoek gehad, maar zij trekken door naar het noorden. De Canadese gans is ook tijdens lente en zomer aanwezig. Door hun graasgedrag veroorzaken ze schade aan gewassen en graslanden in landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Met hun uitwerpselen vervuilen ze onder andere zwemwateren en plassen. In de winter concurreren de dieren bovendien met de overwinterende ganzen.

De dieren worden gevangen tijdens de rui, wanneer ze hun verenkleed vervangen en dus niet kunnen vliegen. Na de vangst worden de dieren met CO2 verdoofd en gedood. Er komen weinig handelingen aan te pas, zodat ze zo min mogelijk stress ervaren. De dieren worden nadien waar mogelijk voor consumptie aangeboden aan sociale initiatieven.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer