Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 27 jun 2020 13:34 

Graslandupdate week 26 : Grasland herstelt zich met mondjesmaat


In onze tweede graslandupdate kan je vaststellen dat ook dit jaar de grasgroei zeer sterk uiteen loopt van perceel tot perceel en bedrijf tot bedrijf. De regen van de afgelopen 2 weken bracht de grasgroei terug op gang en de tweede snede is overal weg. Ook de derde snede zit bij sommigen (nog net niet) in de kuil en op de beregende percelen staat de 4de snede al volop te groeien.

Graslandupdate week 26 : Grasland herstelt zich met mondjesmaat

In onze tweede graslandupdate kan je vaststellen dat ook dit jaar de grasgroei zeer sterk uiteen loopt van perceel tot perceel en bedrijf tot bedrijf.  De regen van de afgelopen 2 weken bracht de grasgroei terug op gang en de tweede snede is overal weg.  Ook de derde snede zit bij sommigen (nog net niet) in de kuil en op de beregende percelen staat de 4de snede al volop te groeien.  
Gelukkig heeft de grasgroei zich na week 21 door de regen herpakt. De groei van de voorbije 2 weken bedroeg gemiddeld 95 kg droge stof per dag.   Alhoewel de graszode zich wat hersteld heeft komt de groeidip van juli er aan.  Maai zeker bij warme temperaturen niet te kort. Rode klaver of rietzwenkgras verdragen absoluut geen korte stoppel. Maai ook raaigras deze periode niet te kort. De hergroei is in juli sowieso al trager, een korte stoppel doet het gras nog langer stil staan.

 

 

Ook voor de voederwaarde heeft de regen deugd gedaan.  De verteerbaarheid en het eiwitgehalte zijn gemiddeld terug beter. Heb je nog een drijfmestgift gepland, dan doe je dit beter nu dan binnen een maand.  Drijfmest geven uitstellen tot halfweg de zomer betekent dat een deel van de stikstof dit jaar niet meer benut kan worden.  Daar waar MAP6 positief was voor gemaaid grasland door een iets hogere N-bemestingsnorm, krijgen derogatiebedrijven opnieuw een verstrenging.  De bedrijfsbenadering geldt niet meer voor derogatiebedrijven en voortaan (vanaf 4 juli) geldt de norm dierlijke stikstof (250 kg N/ha) op perceelsniveau (zie website vlm voor meer info). 
Tot slot geven we nog een blik op het weer. De onweders vallen zeer verspreid, soms zelfs met lokale wateroverlast tot gevolg. Toch blijft regen nog steeds welkom, want er is nog grasgroei in te halen.  En bij deze warme temperaturen helpt neerslag overigens om ammoniakemissie te vermijden.
Ook in West-Vlaanderen worden graspercelen opgevolgd.  Meer hierover lees je in de gelijknamige update van Inagro  Nieuwsflash
 
Uitzonderlijk: bijna 10 dagen op rij warmer dan 30 graden Lees meer
 
 
Zonnebrand geeft oogst fruit 2020 de genadeslagLees meer
 
 
Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2020 Lees meer
 
 
Meloenen uit Vlaamse veldenLees meer
 
 
Coloradokever steekt zijn kop opLees meer
 
 
Vraag om erkenning als ramp: zonnebrandschade Lees meer
 
 
Termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassenLees meer
 
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer