Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 17 jun 2020 15:43 

Stikstof bijbemesten bij droogte


Heeft het zin om stikstof bij te bemesten bij droogte? Werkt een systeem van bijbemesting wel in droge jaren? We geven enkele richtlijnen mee voor aardappelen, bloemkool en prei.

Stem de bijbemesting af op de verwachte opbrengst

Bijbemesten en droogte, het blijft een onderwerp van discussie, terwijl bijbemesten om verlies door uitspoeling te vermijden wel ingeburgerd is. In beide gevallen wordt eigenlijk hetzelfde doel nagestreefd: je wil de stikstofbemesting zo goed mogelijk afstemmen op de gewasbehoefte.  

Sowieso dien je het grootste deel van de stikstofbemesting toe vóór het planten of zaaien. Afhankelijk van de teelt is dat 50-60% (prei), 70% (aardappel) en 80% (bloemkool). Met een dergelijke basis zal het gewas, onder de huidige droogte, dus in de eerste plaats water nodig hebben.

De 100% bemesting is gebaseerd op een opbrengst van 100%. Hou daar rekening mee bij een eventuele bijbemesting. Staan bijvoorbeeld de aardappelen al in bloei voor het sluiten van de rijen, dan is de kans groot dat je geen 100% opbrengst zal halen.

Stand van zaken

Een hele reeks aardappelpercelen werden de afgelopen weken bemonsterd. Veel van die percelen kregen in het voorjaar maar 70% van de totale geadviseerde stikstofgift. Uit recente grondanalyses blijkt dat bijna ieder perceel een voldoende hoge bodemvoorraad stikstof bevat, en er zeker geen bijbemesting met stikstof nodig is. Hopelijk krijgen we nog voldoende regen, waardoor de planten die bodemvoorraad stikstof kunnen opnemen. Bladvoeding kan momenteel slechts beperkt een oplossing bieden, omdat de stikstofopname via het blad met de huidige weersomstandigheden minimaal is.

Proeven met bladvoeding in 2016 bij bloemkool veroorzaakten altijd verbranding omwille van het grote bladoppervlak. Meststofkorrels strooien in bloemkolen heeft ook weinig zin, omdat die korrels nauwelijks zullen oplossen in de droge bodems, tenzij je kan beregenen. De enige meststof die het vlotst zal oplossen bij een kleine vochthoeveelheid, is kalknitraat. De aanwezigheid van vocht is daarbij wel een vereiste!

Prei neemt in de eerste 6 weken na het planten weinig stikstof op. Bovendien is er vaak een bodemvoorraad stikstof aanwezig als je drijfmest toediende als basisbemesting. Dat maakt dat prei voorlopig nog verder kan. Prei kan voorlopig nog wat tegen de droogte. De groei zal stilvallen, maar het gewas haalt die achterstand wel in zodra het regent.

Bij droogte valt ook de vrijstelling van stikstof uit bodemorganische stof via mineralisatie nagenoeg stil. Als de bodem bij neerslag terug vochtig wordt, zal de vrijstelling van stikstof exploderen. Ook als je beregent, kan je veel stikstofvrijstelling via mineralisatie hebben.  

Verplichte stikstofstalen op groentepercelen

Zeker op groentepercelen is het aangewezen om het verplichte stikstofstaal voor de Mestbank nu te laten nemen. Vanaf 2020 kan je een verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies alleen nog digitaal aanvragen via SNapp (de staalname-applicatie van de mestbank). De staalname en stikstofanalyse moet gebeuren door een  erkend laboratorium. Voor het bemestingsadvies kan je naast de erkende laboratoria ook een beroep doen op een erkend praktijkcentrum of een erkende producentenorganisatie. Je kan deze erkende instanties  terugvinden op de website van de VLM.

   Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer