Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 jun 2020 23:43 

BFA maakt de balans op van 2019


2019 bleek een jaar van bevestiging en toch ook vol van verandering. In het net gelanceerde jaarverslag 2019, dat voor het eerst wordt aangevuld met 4 overzichtelijke fact sheets, blikt BFA terug op enkele van de belangrijkste thema’s van 2019: duurzame soja, antibioticareductie, het convenant enterische emissies en uiteraard ook voedselveiligheid. De impact van de aanwezigheid van Afrikaanse Varkenspest bij wilde everzwijnen en het H3-virus in pluimvee wordt dan weer duidelijk uit de publicatie van het statistisch jaarverslag 2019.

Bestanden beschikbaar voor download:
Jaarverslag 2019 (3697.5 Kb)

BFA in cijfers
BFA publiceert in het statistisch jaarverslag de productie- en omzetcijfers van de BFA-leden en een algemeen overzicht van de diervoederindustrie in Europa. Een overzicht van o.a. het grondstoffenverbruik en de evolutie import-export mag uiteraard ook niet ontbreken.
België staat op de 8ste plaats in Europa wat betreft de productie van mengvoeders. In 2019 werd in Europa 163 miljoen ton mengvoeder geproduceerd. De 120 Belgische BFA-leden realiseerden in 2019 een totale mengvoederproductie van 6,7 miljoen ton. De mengvoederproductie in België blijft de laatste jaren stabiel. De omzet van de Belgische diervoederindustrie is t.o.v. 2017 met 8,1% gedaald naar € 4,553 miljard euro in 2019.
Katrien D’hooghe licht toe: “varkensvoeder blijft veruit de belangrijkste productietak met 52% van de totale productie. In 2019 werd er 3,5 miljoen ton varkensvoeder geproduceerd. Verder werd er 1,5 miljoen ton rundveevoeder en 1,2 miljoen ton pluimveevoeder geproduceerd. Deze laatste categorie daalde significant door de aanwezigheid van het H3-virus in 2019. Daarnaast werd er nog 0,4 miljoen ton andere mengvoeders geproduceerd in 2019.”

BFA zet in op communicatie
In haar vernieuwde jaarverslag blikt BFA terug op enkele van de belangrijkste thema’s van 2019. “Voedselveiligheid blijft een topprioriteit voor de Belgische diervoederindustrie. Daarnaast focussen we uiteraard ook op duurzaamheid, klimaat en maatschappelijk relevante thema’s zoals antibioticareductie en willen we hierover ook duidelijk communiceren” kijkt Katrien D’hooghe terug op haar eerste jaar als directeur van BFA. “Daarom werd voor ieder van deze thema’s ook een specifieke fact sheet uitgewerkt.”
- er werden 365.000 duurzame sojacertificaten aangekocht die 100% voldoen aan de FEFAC Soy Sourcing Guidelines en bovendien ook 100% deforestation free zijn;
- in 2019 ondertekende BFA mee het Convenant Enterische Emissies en is sindsdien ook voorzitter van de werkgroep voedermaatregelen;
- er werd in 2019 maar liefst 71% minder antibiotica gebruikt in gemedicineerde voeders t.o.v. 2011 en het gebruik van colistine werd gebannen;
- op vlak van voedselveiligheid blijft het belangrijkste aandachtspunt een degelijk onderbouwd, gevalideerd en gecertificeerd autocontrolesysteem met een ver doorgedreven monitoring van de risico’s van alle grondstoffen met bestemming diervoeder (uniek in de EU).

BFA blikt vooruit
Uiteraard kijkt BFA als organisatie niet alleen achterom, maar vooral vooruit. De voorzitter, Dirk Van Thielen, focust hierbij op de kernactiviteiten van BFA: “Onze sector staat nog voor heel wat uitdagingen. Daarom organiseerde BFA in 2019 een multistakeholdersplatform. Samen met al haar stakeholders werden de duurzaamheidsprioriteiten voor de komende 10 jaar bepaald. Daaruit distilleerde BFA 12 concrete duurzaamheidsdoelstellingen.”
Het “duurzaamheidscharter 2030” van BFA zal gelanceerd worden tijdens het Europees Diervoedercongres op 24 en 25 september 2020. Om toch al een tipje van de sluier op te lichten: als eerste mijlpaal wil BFA samen met haar leden een antibioticumreductie van 75% bekomen tegen eind 2024 (met 2011 als referentiejaar).
Tijdens dit XXIX FEFAC Congress zal er ook een workshop georganiseerd worden omtrent Covid-19 en de impact dat deze heeft gehad op de diervoedersector. Dat deze door de overheden als een essentiële sector wordt beschouwd, bewijst dat de diervoederindustrie broodnodig is in de voedselketen.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer