Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 jun 2020 13:40 

Tiense suikerbietprijs 2019 definitief


Voor het derde (postquotum)jaar op rij blijft de Tiense suikerbietprijs op een te laag niveau hangen. Na de bekendmaking van de gemiddelde verkoopprijs van suiker binnen SZ4 (België, Frankrijk, Duitsland en Polen) was het afwachten of TS-SZ de teelt (al dan niet) op een rendabel niveau zou brengen met een aangepast prijssupplement.

Het resultaat ontgoochelt. Met een basisprijs van 18,65 Euro/ton en een prijssupplement van 5,38 Euro, bedraagt de prijs voor het basiscontract 24,03 Euro/ton à 17 % suikergehalte. De bieten binnen het bijkomend contract zullen à 17 % SG 23,18 Euro betaald worden en de buiten contractbieten 13,99 Euro/ton.
 
Bij een gemiddelde opbrengst in 2019 van 89,93 ton à 17,63 % SG, betekent dit een gemiddelde ha-omzet (basiscontract en bijkomend contract) van 2.272 Euro. Hier moeten (als men daar recht op heeft) nog de vroege en late premies en de afdekpremie aan toegevoegd worden (samen gemiddeld 1,51 Euro) en moeten de diverse boetes (grondtarra, niet conforme bieten, onvoldoende levering, boete niet afdekken), samen gemiddeld 0,6 Euro, afgetrokken worden.

De totale omzet komt dan op gemiddeld 2.355 Euro/ha (= 26,20 Euro/ton à 17,63 % SG all-in) - pulpvergoeding inbegrepen.

Ter herinnering: 2017 sloot gemiddeld af met 2.550 Euro/ha (26,62 Euro/ton à 18,07 % SG all-in) en 2018 met 2.100 Euro/ha (25,98 Euro/ton à 18,63 % SG all-in).
 
Of 2.355 Euro/ha voldoende is om van een rendabele teelt te kunnen spreken, laat staan van een arbeidsinkomen, laat ik aan de berekening en het oordeel van de individuele planter over. Studies van enkele jaren terug wijzen alleszins op een gemiddelde kostprijs van 2.380 Euro/ha (exclusief de vergoeding voor de eigen arbeid). Het antwoord is dan ook snel gegeven!
 
Ten laatste eind juni zal het saldo voor de bieten 2019 gestort worden. Vergeet niet dat er voor de bieten binnen contract reeds een voorschot van 17 Euro/ton à 17 % SG werd uitbetaald.
 
Wat brengt 2020?
 
De uitzonderlijke klimaatomstandigheden die we nu (opnieuw) ondergaan zullen alleszins een impact hebben op het gemiddelde rendement dat straks zal gerealiseerd worden.
De Coronacrisis op haar beurt heeft een forse terugval van de suikerprijzen met zich meegebracht.
De algemene verwachting dat de suikermarkt zich vanaf het voorjaar flink zou herstellen werd hierdoor gefnuikt – momenteel blijkt de markt stabiel maar op een lager dan verwacht niveau. 
 
Zoals steeds blijft het dus koffiedik kijken … het verkoopseizoen van de bieten die nu (trachten te) groeien start pas op 1 oktober 2020, maar vandaag worden er reeds contracten onderhandeld.
Laat ons hopen dat deze suikerverkopen eindelijk opnieuw tot een rendabele suikerbietteelt zullen leiden.

 

Coördinatiecomité Suikerbietplanters Vlaanderen vzw

Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense vzw  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer