Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 jun 2020 18:12 

Vlaams Parlement stelt commissie ad hoc over het Vlaamse coronabeleid samen


Het Vlaams Parlement heeft vandaag de samenstelling goedgekeurd van de commissie ad hoc die het Vlaamse coronabeleid zal evalueren. Björn Rzoska (Groen) werd verkozen tot commissievoorzitter.

Themadebat

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde op 27 mei jl. op voorstel van het Uitgebreid Bureau de oprichting goed van een Commissie ad hoc voor de evaluatie van het Vlaamse coronabeleid en voor het uitzetten van een post-coronatraject.

Deze tijdelijke commissie kreeg als opdracht een evaluatie op te maken van de voorbije coronacrisisperiode, hieruit de nodige lessen te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten te geven voor een post-coronatraject. In januari 2021 volgt op basis van een op te stellen beleidsnota een themadebat in de plenaire vergadering.

Nieuwe naam

Op voorstel van Björn Rzoska (Groen) keurde de plenaire vergadering vandaag een naamswijziging goed van deze commissie. De commissie krijgt nu als naam: ‘Commissie ad hoc voor de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid’.

Samenstelling

De Commissie ad hoc is samengesteld uit vijftien vaste en vijftien plaatsvervangende leden, én een toegevoegd lid. De plenaire vergadering verkoos vandaag de leden van de commissie.

Björn Rzoska (Groen) werd verkozen tot voorzitter, Wilfried Vandaele (N-VA) en Hannes Anaf (sp.a) tot eerste en resp. tweede ondervoorzitter.

De andere vaste commissieleden zijn:

- voor de N-VA fractie: Koen Daniëls, Marius Meremans, Lorin Parys en Sarah Smeyers

- voor de Vlaams Belang fractie: Immanuel De Reuse, Chris Janssens en Stefaan Sintobin

- voor de CD&V fractie: Katrien Schryvers en Peter Van Rompuy

- voor de Open Vld-fractie: Freya Saeys en Willem-Frederik Schiltz

- voor de Groen-fractie: Celia Groothedde.

Toegevoegd lid voor de PVDA-fractie is Jos D’Haese.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer