Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 mei 2020 12:54 

Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019


De Vice-Minister-President van de Waalse Regering en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra;
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering;
Gelet op het Waterwetboek, meer bepaald op artikel R.232;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2013 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey landbouwoppervlakten" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek, meer bepaald op bijlage II;
Besluiten :
Enig artikel. De referenties van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof, vastgelegd overeenkomstig artikel R. 232 van het Waterwetboek voor het jaar 2019, worden bij dit besluit gevoegd.
Namen, 29 april 2020.
W. BORSUS
C. TELLIER

Bijlage: Referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019
Deze in kg N-NO3/ha uitgedrukte referentiewaarden zijn vastgelegd op basis van de metingen uitgevoerd op de hierna opgegeven data voor de klassen vermeld in bijlage I bij het ministerieel besluit van 13 februari 2013 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" (survey landbouwoppervlakten) overeenkomstig het regelgevend deel van het Waterwetboek.
Samenvattende tabellen voor de 8 klassen:

  Klasse 1
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 25.62 29.00 19.08 24.54 10.08 12.54
D 15 15 15 15 15 15
A+D 40.62 44.00 34.08 39.54 25.08 27.54


  Klasse 2
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 67.94 28.00 56.82 19.28 21.00 9.00
D 15 15 15 15 15 15
A+D 82.94 43.00 71.82 34.28 36.00 24.00


  Klasse 3
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 84.38 57.38 74.12 33.00 31.08 11.00
D 15 15 15 15 15 15
A+D 99.38 72.38 89.12 48.00 46.08 26.00


  Klasse 4
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 87.32 76.32 71.32 50.08 37.00 18.00
D 15 15 15 15 15 15
A+D 102.32 91.32 86.32 65.08 52.00 33.00


  Klasse 5
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 126.80 107.46 94.80 79.38 48.00 25.00
D 20.99 19.60 17.23 15 15 15
A+D 147.79 127.06 112.03 94.38 63.00 40.00


  Klasse 6
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 71.86 71.46 60.58 43.44 29.86 15.86
D 15 15 15 15 15 15
A+D 86.86 86.46 75.58 58.44 44.86 30.86


  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 107.88 111.80 83.42 59.54 35.54 22.18
D 15 15 15 15 15 15
A+D 122.88 126.80 98.42 74.54 50.54 37.18


  Klasse 8
      0-30 cm
           Oktober December
A         17.78 19.78
D         23.8 23.8
A+D         41.58 43.58


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 29 april 2020 tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019.
Namen, 29 april 2020.
De Vice-Minister-President van de Waalse Regering en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,
W. BORSUS
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
C. TELLIER  Nieuwsflash
 
Aantal land- en tuinbouwers daalt jaarlijks, maar het aantal ongevallen in de sector nietLees meer
 
 
75% subsidie op je plantgoedLees meer
 
 
Laat het potentieel van je aardbeiplantgoed bij ons opvolgenLees meer
 
 
Bloemkool industrie zomer 2020 Lees meer
 
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelenLees meer
 
 
Gemiddeld 304 /ha pacht per jaar Lees meer
 
 
BLHB wijst voorstellen LNV voor een nieuw pachtstelsel af (NL)Lees meer
 
 
Verse en gezonde voeding alsmaar duurderLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020 Lees meer
 
 
Dewulf lanceert de Enduro, haar nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier Lees meer
 
 
Opslag van stalmest op de akkerLees meer
 
 
13% van de Vlaamse landbouwers sloot een brede weersverzekering af in 2020 Lees meer
 
 
De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2020: ontevredenheid stijgt Lees meer