Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 21 mei 2020 12:54 

Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019


De Vice-Minister-President van de Waalse Regering en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra;
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering;
Gelet op het Waterwetboek, meer bepaald op artikel R.232;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2013 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey landbouwoppervlakten" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek, meer bepaald op bijlage II;
Besluiten :
Enig artikel. De referenties van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof, vastgelegd overeenkomstig artikel R. 232 van het Waterwetboek voor het jaar 2019, worden bij dit besluit gevoegd.
Namen, 29 april 2020.
W. BORSUS
C. TELLIER

Bijlage: Referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019
Deze in kg N-NO3/ha uitgedrukte referentiewaarden zijn vastgelegd op basis van de metingen uitgevoerd op de hierna opgegeven data voor de klassen vermeld in bijlage I bij het ministerieel besluit van 13 februari 2013 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" (survey landbouwoppervlakten) overeenkomstig het regelgevend deel van het Waterwetboek.
Samenvattende tabellen voor de 8 klassen:

  Klasse 1
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 25.62 29.00 19.08 24.54 10.08 12.54
D 15 15 15 15 15 15
A+D 40.62 44.00 34.08 39.54 25.08 27.54


  Klasse 2
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 67.94 28.00 56.82 19.28 21.00 9.00
D 15 15 15 15 15 15
A+D 82.94 43.00 71.82 34.28 36.00 24.00


  Klasse 3
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 84.38 57.38 74.12 33.00 31.08 11.00
D 15 15 15 15 15 15
A+D 99.38 72.38 89.12 48.00 46.08 26.00


  Klasse 4
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 87.32 76.32 71.32 50.08 37.00 18.00
D 15 15 15 15 15 15
A+D 102.32 91.32 86.32 65.08 52.00 33.00


  Klasse 5
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 126.80 107.46 94.80 79.38 48.00 25.00
D 20.99 19.60 17.23 15 15 15
A+D 147.79 127.06 112.03 94.38 63.00 40.00


  Klasse 6
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 71.86 71.46 60.58 43.44 29.86 15.86
D 15 15 15 15 15 15
A+D 86.86 86.46 75.58 58.44 44.86 30.86


  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 107.88 111.80 83.42 59.54 35.54 22.18
D 15 15 15 15 15 15
A+D 122.88 126.80 98.42 74.54 50.54 37.18


  Klasse 8
      0-30 cm
           Oktober December
A         17.78 19.78
D         23.8 23.8
A+D         41.58 43.58


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 29 april 2020 tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019.
Namen, 29 april 2020.
De Vice-Minister-President van de Waalse Regering en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,
W. BORSUS
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
C. TELLIER  Nieuwsflash
 
Droogste meimaand sinds 1833 Lees meer
 
 
Droogte index België: een ramp vooral aan de kustpoldersLees meer
 
 
INTERPOM 2020Lees meer
 
 
Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economieLees meer
 
 
Vlaams Parlement geeft input voor het werkprogramma 2021 van de ECLees meer
 
 
Wereldmelkdag 2020 Lees meer
 
 
Bemesting en ziektebestrijding via bodembacteriën? Lees meer
 
 
Jaarverslag VCMLees meer
 
 
Boeren in de bres voor bijen Lees meer
 
 
Droogste maand mei in 187 jaarLees meer
 
 
België koploper voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingLees meer
 
 
Landbouwers lijden onder de corona crisisLees meer
 
 
ABS benadrukt belang van voedselproductie dichtbij huis bij bezoek minister Crevits Lees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Groei gras valt stil door droogte Lees meer
 
 
Droogte stimuleert bladluizen op bietenakkers Lees meer
 
 
De extra ondersteuning van 23,4 miljoen euro aan de landbouwers Lees meer
 
 
Vorstschade bij Haspengouwse wijnboeren Lees meer
 
 
Impact van de Farm-to-Forkstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie op de landbouwLees meer
 
 
Over de winderosieLees meer
 
 
De evaluatie van het mestbeleid Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de precaire droogteproblematiekLees meer
 
 
Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit sinds 1887 Lees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer