Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 jan 2020 19:19 

Nitraatresiducampagne 2019


De afgelopen sperperiode voerde het labo van Inagro 50% meer staalnames uit voor restnitraat dan in 2018. Daarvan was het gemiddelde nitraatresidu 110 kg nitraat-N/ha, een stijging van 14 kg ten opzichte van 2018. Een samenvatting van de resultaten kan je lezen in dit nieuwsbericht.

Een gemiddeld nitraatresidu is natuurlijk maar een cijfer. Zo'n gemiddelde houdt geen rekening met de verdeling van de stalen over de verschillende teelten en de oppervlaktes. Daarom gaan we wat dieper in op de teelten.

Zoals altijd behalen bieten een goed resultaat. Aardappelen hebben het een stuk moeilijker om tot een goed resultaat te komen. In totaal had 34% van de aardappelpercelen een nitraatresidu hoger dan 180 kg nitraat-N/ha. Slechts 25% had een resultaat lager dan 90 kg nitraat-N/ha. Ook grasland en granen hadden moeite om onder de residunorm te blijven. Bij 10% van de percelen werd een nitraatwaarde hoger dan 180 kg/ha gemeten. Maïs is zoals vaak geëindigd op een residu iets hoger dan 100 kg nitraat-N/ha. De helft van de maïspercelen had een residu hoger dan 90 kg/ha.

Bij de koolachtigen hebben vooral de bloemkoolpercelen het moeilijk om een goed nitraatresidu te behalen. Toch bereikte een kleine 40% een residu lager dan 90 kg nitraat-N/ha. Bij spruitkool en sluitkolen worden meestal goede resultaten bekomen.

Bij de overige groenten zijn vooral stijgingen op te merken. Vooral selder, wortelen en bonen stijgen sterk. Prei en courgette kenden een lichtere stijging. Bij wortelen dient wel opgemerkt te worden dat het verschil tussen het gemiddelde en de mediaan (middenste waarde van de metingen) groot is. Dat toont aan dat er enkele uitschieters waren die het gemiddelde naar boven trokken.

20200110_CVBBWV_nitraatresidu_2019_klasses.jpg

20200110_CVBBWV_nitraatresidu_2019_gemiddelde.jpg  Nieuwsflash
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
ABS: toereikend budget GLB gevraagdLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
EU laat verboden pesticiden langs achterdeur weer binnen Lees meer
 
 
Europese steun voor melkbedrijven - Controle Lees meer
 
 
Erosiebestrijding - Naleving randvoorwaarden Lees meer
 
 
AVP: Kazakhstan heft zijn embargo op Belgisch varkensvlees op Lees meer
 
 
Land- en tuinbouw en bouwsector schreeuwen om extra personeel Lees meer
 
 
Landbouwers met gronden aan beide zijden van een grensstreek Lees meer
 
 
Invloed van de klimaatverandering op de Vlaamse wijnbouwLees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de brede weersverzekering Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer