Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 jan 2020 08:55 

Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) - Europese doelstellingen


De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. De streefdatum om alle natuurdoelen te bereiken is 2050.
Natura 2000 is een netwerk van beschermde gebieden, waarmee Europa de achteruitgang van de natuur een halt toeroept. In Vlaanderen wordt dit toegepast door per habitattype
of soort zowel een kwantiteits- als kwaliteitsdoel vast te leggen voor elk Natura 2000-gebied. Het eerste geeft aan welke oppervlakte van een bepaalde habitat of welke grootte van populatie wordt nagestreefd. Het tweede geeft aan welke kwaliteitseisen worden gesteld aan het leefgebied van een soort of aan een habitattype. Daarbij wordt aangegeven waarop moet worden geconcentreerd (de prioritaire inspanningen). Op die manier draagt elk gebied bij aan het succes van het Europees netwerk. Hierbij zijn nog enkele termen van belang, zoals instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s), speciale beschermingszones (SBZ’s) en ‘zoekzones’.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag en antwoord (116.5 Kb)


  Nieuwsflash
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
ABS: toereikend budget GLB gevraagdLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
EU laat verboden pesticiden langs achterdeur weer binnen Lees meer
 
 
Europese steun voor melkbedrijven - Controle Lees meer
 
 
Erosiebestrijding - Naleving randvoorwaarden Lees meer
 
 
AVP: Kazakhstan heft zijn embargo op Belgisch varkensvlees op Lees meer
 
 
Land- en tuinbouw en bouwsector schreeuwen om extra personeel Lees meer
 
 
Landbouwers met gronden aan beide zijden van een grensstreek Lees meer
 
 
Invloed van de klimaatverandering op de Vlaamse wijnbouwLees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de brede weersverzekering Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer