Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 dec 2019 14:36 

SALV biedt kompas met aanbevelingen voor klimaatbestendige visserijsector


Met het oog op de opmaak van een nieuw klimaatadaptatieplan biedt de SALV de Vlaamse Regering een kompas met brede beleidswenken om te navigeren naar een gedragen adaptatiebeleid voor de visserijsector.
De SALV vraagt de relevante effecten van de klimaatverandering beter te monitoren. Een performant klimaatadaptatiebeleid begint met een gedegen onderbouwing.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (595.6 Kb)

Adaptatie is een verhaal van net tot bord vindt de SALV. Naast specifieke behoeften en noden zullen de afzonderlijke ketenschakels aan land- én zeezijde ook te maken hebben met gedeelde issues. De adviesraad wijst dan ook op het belang van afstemming en samenwerking zodat wijzigingen in het net optimaal hun weg vinden naar het bord.   
 
De SALV verwacht verder dat alle stakeholders betrokken worden bij de opmaak van het volgende monitorings- en evaluatiesysteem. Dat wordt best ontwikkeld na de goedkeuring van het volgende adaptatiebeleidsplan.
 
Voorafgaand aan het advies organiseerde de Technische Werkcommissie Visserij een kennisverrijkende workshop met stakeholders en experten.  Nieuwsflash
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Testcapaciteit seizoenarbeiders voor perenplukLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: extreme zonnebrand in fruitLees meer
 
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer