Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 13 dec 2019 10:49 

VLAM presenteert vandaag zijn promotieplannen voor 2020


U zal merken dat VLAM nadenkt over zijn plaats en rol in een steeds sneller veranderende wereld, waarin gezondheid en duurzaamheid belangrijke consumentendrijfveren zijn. VLAM is een uniek kruispunt tussen overheid, bedrijfsleven en consument en kan verbinden en verduidelijken.
Om impact te creëren op de binnenlandse markt zien we dat heel concrete inspiratie die een gezond chauvinisme aanwakkert, het beste werkt. We bundelen deze op Lekkervanbijons.be en laten ons hierbij leiden door de seizoenen. We sensibiliseren ook via het onderwijs en lanceren een nieuwe onderwijstool voor leerkrachten uit de derde graad van het lager onderwijs opdat kinderen van jongsaf leren wat lokaal is en wat gezond is.

Bestanden beschikbaar voor download:
Jaarprogramma 2020 (6620.5 Kb)

We blijven sterk inzetten op marktonderzoek en bevragen de consumenten om de verworven kennis vervolgens door te geven aan het bedrijfsleven. Op die manier ondersteunen we de productie en handel om vraaggericht te werken.

Internationaal professionaliseren we verder. Er worden beurzen, marktstudies, missies georganiseerd, dikwijls met Europese steun. We gaan in overleg met onze sectoren en bedrijfsleiders en bepalen samen de landen en doelen. Waar mogelijk reiken we uit naar de landbouworganisaties, federaties en overheden, bouwend aan een ecosysteem waarin onze productie kan groeien en bloeien.

Het programma 2020 belicht onze plannen in detail, met aandacht voor de verschillende product(groepen) die VLAM vertegenwoordigt.  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer