Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 dec 2019 08:26 

158.000 subsidie voor studie naar oude landbouwmethode


Een nieuw onderzoek door het Vlaams Erfgoed Centrum uit Geel moet uitmaken hoe het komt dat bij archeologische opgravingen naar de Romeinse Tijd enkel in Vlaanderen sporen van potstallen worden teruggevonden. De Vlaamse overheid schrijft een subsidie uit van 158.000 euro.
Het Nieuwsblad

Het archeologische bedrijf Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) uit Geel heeft een projectsubsidie van 158.000 euro gekregen van de Vlaamse overheid. Die subsidie moet een syntheseonderzoek mogelijk maken naar het fenomeen van de Romeinse potstallen op Vlaamse bodem. Het is het tweede jaar op rij dat Vlaanderen in totaal een miljoen euro uittrekt om bepaalde vondsten over de vele moderne archeologische opgravingen heen diepgravend uit te spitten.
 
“Een potstal is een stal waarbij de dieren op lagen stro staan”, zegt Henk van der Velde van het VEC in Geel. “Wanneer de uitwerpselen zich opstapelden, werd telkens een extra laag stro aangebracht. Wanneer de koeien of geiten bij wijze van spreken tegen het plafond aan stonden, wordt de mengeling van stro en uitwerpselen als bemesting op het land verspreid.”
 
Een potstal staat nu bekend als een oude landbouwmethode die de laatste vier- à vijfhonderd jaar in onze regio’s gebruikt werd. Archeologen denken daar anders over. “We komen in Nederlands Brabant en Limburg, in heel Vlaanderen en een beetje in het noorden van Frankrijk bij opgravingen ook potstallen tegen die uit de Romeinse Tijd stammen, dus van bijna tweeduizend jaar geleden. We noemen het potstallen omdat de overblijfselen ervan daar op lijken. Het doel van ons syntheseonderzoek om nu te bekijken of het inderdaad om potstallen gaat. Dat willen we doen door alle mogelijke archeologische rapporten te vergelijken en bijkomend onderzoek te doen met bodemstalen.”
 
De uitkomst zou wel eens veel meer kunnen vertellen over het leven van bijna twee millennia geleden. “We willen achterhalen wanneer het fenomeen zijn intrede deed en waar de sporen te vinden zijn. Want je mag niet vergeten dat de Romeinen een wereldrijk uitbouwden door gebieden te veroveren. Plots moest de lokale bevolking ook belasting betalen. Mogelijk dook de potstal op toen de boeren plots hun productie moesten opdrijven om daaraan te kunnen voldoen. Dat zou weer een bewijs zijn dat mensen zich op inventieve manier aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hoe dan ook lijkt het erop dat de potstal een Vlaamse uitvinding is van tijdens die tijd”, zegt Van der Velde.
 
Het Vlaams Erfgoed Centrum krijgt anderhalf jaar om het syntheseonderzoek uit te voeren.  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Studiedag PCA OudenaardeLees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHDís) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Het 2019 voor CoŲperatie HoogstratenLees meer
 
 
SESVanderHave (nieuwe) variŽteiten 2020Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Beheer natuurgebieden - Bestrijding akkerdistel Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Actiegrenzen voor chemische contaminantenLees meer
 
 
Landbouwramp droogte 2018: 100 miljoen euro uitbetaald voor 60% van de dossiersLees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer
 
 
Meeste grondwaterstanden blijven laag Lees meer
 
 
NAV terug- en vooruitblikLees meer
 
 
Aanpassing van het gebruik van prochloraz na herziening van de MRLs Lees meer
 
 
Natuurindicatoren 2019Lees meer