Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 dec 2019 08:26 

158.000 subsidie voor studie naar oude landbouwmethode


Een nieuw onderzoek door het Vlaams Erfgoed Centrum uit Geel moet uitmaken hoe het komt dat bij archeologische opgravingen naar de Romeinse Tijd enkel in Vlaanderen sporen van potstallen worden teruggevonden. De Vlaamse overheid schrijft een subsidie uit van 158.000 euro.
Het Nieuwsblad

Het archeologische bedrijf Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) uit Geel heeft een projectsubsidie van 158.000 euro gekregen van de Vlaamse overheid. Die subsidie moet een syntheseonderzoek mogelijk maken naar het fenomeen van de Romeinse potstallen op Vlaamse bodem. Het is het tweede jaar op rij dat Vlaanderen in totaal een miljoen euro uittrekt om bepaalde vondsten over de vele moderne archeologische opgravingen heen diepgravend uit te spitten.
 
“Een potstal is een stal waarbij de dieren op lagen stro staan”, zegt Henk van der Velde van het VEC in Geel. “Wanneer de uitwerpselen zich opstapelden, werd telkens een extra laag stro aangebracht. Wanneer de koeien of geiten bij wijze van spreken tegen het plafond aan stonden, wordt de mengeling van stro en uitwerpselen als bemesting op het land verspreid.”
 
Een potstal staat nu bekend als een oude landbouwmethode die de laatste vier- à vijfhonderd jaar in onze regio’s gebruikt werd. Archeologen denken daar anders over. “We komen in Nederlands Brabant en Limburg, in heel Vlaanderen en een beetje in het noorden van Frankrijk bij opgravingen ook potstallen tegen die uit de Romeinse Tijd stammen, dus van bijna tweeduizend jaar geleden. We noemen het potstallen omdat de overblijfselen ervan daar op lijken. Het doel van ons syntheseonderzoek om nu te bekijken of het inderdaad om potstallen gaat. Dat willen we doen door alle mogelijke archeologische rapporten te vergelijken en bijkomend onderzoek te doen met bodemstalen.”
 
De uitkomst zou wel eens veel meer kunnen vertellen over het leven van bijna twee millennia geleden. “We willen achterhalen wanneer het fenomeen zijn intrede deed en waar de sporen te vinden zijn. Want je mag niet vergeten dat de Romeinen een wereldrijk uitbouwden door gebieden te veroveren. Plots moest de lokale bevolking ook belasting betalen. Mogelijk dook de potstal op toen de boeren plots hun productie moesten opdrijven om daaraan te kunnen voldoen. Dat zou weer een bewijs zijn dat mensen zich op inventieve manier aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hoe dan ook lijkt het erop dat de potstal een Vlaamse uitvinding is van tijdens die tijd”, zegt Van der Velde.
 
Het Vlaams Erfgoed Centrum krijgt anderhalf jaar om het syntheseonderzoek uit te voeren.  Nieuwsflash
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Testcapaciteit seizoenarbeiders voor perenplukLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: extreme zonnebrand in fruitLees meer
 
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer