Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 okt 2019 12:19 

Tom Vandenkendelaere volgt Nathalie Muylle op als schepen in Roeselare


Tom Vandenkendelaere vervangt Nathalie Muylle als schepen in Roeselare. Zij volgt minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Wouter Beke op in de federale regering in lopende zaken.

Nu Nathalie Muylle gisteren de eed aflegde als nieuwe minister in de federale regering, is haar schepenambt niet langer verenigbaar met deze nieuwe functie. Tom Vandenkendelaere zal haar vervangen. Hij is daarmee de jongste schepen. Het was sowieso de bedoeling dat Tom in de loop van deze bestuursperiode - in januari 2021 - een schepenambt op zich zou nemen.
 
"We zijn erg blij dat een jonge kracht het schepencollege vervoegt", aldus Stephanie Davidts, jongerenvoorzitter CD&V Roeselare. Tom legt de eed af in de gemeenteraad van 21 oktober.
 
Tom Vandenkendelaere, 35 jaar, is geboren en getogen in Roeselare. Hij woont in de Mandellaan, is getrouwd met Marlies De Clercq en vader van César en Marcel. Tom was van november 2014 tot juni 2019 lid van het Europees Parlement.
 
Hij stond er bekend als een dossierman met bijzondere aandacht voor de agrovoedingssector en de Brexit. Sinds augustus geeft hij zelfstandig advies over Europese wetgeving. Bij de lokale verkiezingen in oktober 2018 behaalde Tom 1.883 voorkeurstemmen. Tom is doctor in de internationale betrekkingen. In zijn vrije tijd houdt hij van wielertoerisme, rally en lekker eten.
Sterk signaal
 
Tom Vandenkendelaere zelf is in de wolken met deze kans, zegt hij. "Anderhalf jaar vroeger dan verwacht, maar ik start met volle goesting", benadrukt hij. "Ik vind het vooral mooi dat de partij een jonge kracht naar voor schuift. Een sterk signaal."
 
Hoe lang hij schepen zal zijn, is voor Tom zelf ook nog onduidelijk. "De kans bestaat natuurlijk dat Nathalie Muylle naar Roeselare terugkeert, eens de nieuwe federale regering gevormd is. Dan maak ik uiteraard opnieuw plaats voor haar, maar ondertussen ga ik er keihard tegenaan. Nathalie laat grote schoenen achter om te vullen, maar ik zal ze niet ontgoochelen. Ze is al jaren een prominent en gerespecteerd schepen in onze stad, een politiek zwaargewicht. En als Nathalie straks op het federale niveau aan de slag blijft, zal ik uiteraard als schepen aanblijven."
 
Welke bevoegdheden hij onder zijn vleugels krijgt, is nog niet geweten. "Nathalie was schepen van Omgevingsvergunningen & stadsontwikkeling, Onderwijs, Patrimonium en Wijkhuizen. Stevige bevoegdheden. Samen met de partij moeten we mijn domeinen nog bepalen, maar ik wil me sowieso zo snel mogelijk inwerken en de materie goed beheersen. Er komen drukke tijden op me af, maar ik ben vastberaden om me de klok rond voor Roeselare en haar inwoners in te zetten."  Nieuwsflash
 
Daling van het aantal slachtingen in 2019 Lees meer
 
 
Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen Lees meer
 
 
GLB post-2020: “De begroting goedkeuren zoals zij nu voorligt, zou een ramp zijn voor onze landbouw"Lees meer
 
 
Gunstig erfbelastingsregime door inbreng 'familiebedrijfLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 op e-loket vanaf 21/2Lees meer
 
 
Het Europese landbouwbeleid en biodiversiteitLees meer
 
 
Afbouw landfbouwfinanciering via het GLBLees meer
 
 
“Aardappelseizoen 2020/2021 wordt uitdaging”Lees meer
 
 
PCA: "Uur in de schuur" Lees meer
 
 
'Groentenprecies'Lees meer
 
 
Proposed EU budget unacceptable Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en maïsLees meer
 
 
Sojaproductie in VlaanderenLees meer
 
 
Buffelhouderij in Vlaanderen Lees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter Lees meer
 
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer