Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 05 aug 2019 07:26 

KB betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje


Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 2, § 1, 1., gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen;
Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale regering van 2 oktober 2018;
Gelet op het advies 21-2018 van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 23 november 2018;
Gelet op advies 66.067/1 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 8 van het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt niet voor teelten onder niet verplaatsbare serres".

Art. 2. De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
PCA notering: nog gezakt voor vroegeLees meer
 
 
Kans op derde hittegolf vanaf eind deze week Lees meer
 
 
Landbouwschade door droogte en hittegolf nog groter dan verwachtLees meer
 
 
Melkveehouder Pieter D’Hooghe is ‘Schoonste Boer van Vlaanderen’Lees meer
 
 
Wat in orde brengen voor geboorte van een kindLees meer
 
 
Bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen Lees meer
 
 
NeonicotinoïdenLees meer
 
 
Voedselschaarste en maandenlange chaos bij no deal-brexitLees meer