Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 jul 2019 14:09 

Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater


Charter voor de aanpak van overschrijdingen van maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater in België

In België worden er in het oppervlaktewater (rivieren, beken, vijvers,…) werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in te hoge concentraties. De gewesten controleren hun waterlopen en meten de acute en chronische concentraties van gewasbeschermingsmiddelen. De te hoge concentraties liggen boven de maximaal toelaatbare concentraties (= toetsingswaarden). Om het milieu te beschermen en om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water moeten deze concentraties worden verlaagd. De federale en gewestelijke overheden en de industrie van gewasbeschermingsmiddelen werken nu samen om dit probleem gericht aan te pakken. Hoe?

De verschillende overheden en Phytofar, de Belgische vereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, stelden een charter op om samen te werken en de overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het Belgische oppervlaktewater te verminderen.

Jaarlijks worden een aantal stoffen geselecteerd: stoffen die de milieunorm in het oppervlaktewater het vaakst of het meest overschrijden. Het gaat in dit geval dus om stoffen die de gewestelijke overheden al  meten. De basis voor de selectie zijn de beschikbare en met de industrie gedeelde monitoringsgegevens. Voor 2019 gaat het om de stoffen diflufenican, chloortoluron, MCPA en metolachloor. Na een eventuele herziening van de toetsingswaarde en de overschrijdingen ervan, wordt beslist of de stoffen in de selectie moeten blijven.

De bedrijven die deze stoffen op de markt brengen, stellen een plan op: het Emissiereductieplan (ERP). Na een grondige analyse hoe de stoffen in het water terecht komen, worden maatregelen voorgesteld. Voorbeelden zijn het nemen van gebruiksmaatregelen, initiatieven om naleving en gedrag bij de gebruiker te verbeteren of het aanscherpen van de toelating van deze gewasbeschermingsmiddelen.

Evaluatie

Na invoering van het plan wordt de invloed van de maatregelen op de waterkwaliteit gevolgd via monitoring door de gewesten. De maatregelen worden jaarlijks geëvalueerd en wanneer nodig bijgestuurd om zo snel mogelijk de concentraties van de stoffen in het oppervlaktewater te verlagen.

Lees hier de volledige charter.  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt hervorming loopbaancheques goed Lees meer
 
 
Vlaanderen wapent zich tegen erosie Erosiesymposium op Wereldbodemdag Lees meer
 
 
MaÔsService biedt verzekering voor 2020 Lees meer
 
 
Agribex 2019: Agrafiek AwardsLees meer
 
 
Prijs varkensvlees op hoogste niveau in 20 jaar Lees meer
 
 
Boetes niet meer te ontlopen vanaf 2020Lees meer
 
 
Welke factoren beÔnvloeden het aardappelareaal? Lees meer
 
 
CRV Fleckvieh voert ranglijst aan en bevestigt genomicsLees meer
 
 
Agribex: Open Vld-delegatie steunt #boerzktrespect-actie ABSLees meer
 
 
Landbouwexpert Kurt Becue geridderd in de Leopoldsorde Lees meer
 
 
Agribex 2019: West-Vlaanderen telt het meest jonge boerenLees meer
 
 
Agribex 2019 - Johan Colpaert: "open ruimte redden, iedereens bijdrage"Lees meer
 
 
Agribex 2019: 'Landbouwparlement': ĎMet je grond doen wat je wilt, kan niet meerí Lees meer
 
 
Uitzaaien suikerbietzaden gecoat met thiamethoxam/beta-cyfluthrin/clothianidin tijdelijk toegelatenLees meer
 
 
Agribex 2019: maak kennis met het aanbod opleiding van NACLees meer
 
 
Zesde trefdag van de VarkensAcademie Lees meer
 
 
PCA-noteringLees meer
 
 
SALV geeft beleidswenken voor een klimaatbestendige landbouw Lees meer
 
 
ILVO zet klimaatonderzoek in de kijker op Agribex 2019Lees meer
 
 
Nieuwe landbouwvoertuigen: verplicht Europees gelijkvormigheidsattest vanaf 1 januari 2020 Lees meer
 
 
ABS blijft hameren op #boerzktrespect Lees meer
 
 
Voorraadinventarisatie aardappelen november 2019Lees meer
 
 
Steunaanvragen voor landbouwers worden gebruiksvriendelijker Lees meer
 
 
Limagrain Belgium pakt zaaigraanactiviteiten anders aan Lees meer
 
 
Beleidsnota Omgeving 2019-2024Lees meer
 
 
Deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid Lees meer
 
 
Bestrijding van aardappelcysteaaltjesLees meer
 
 
Nieuwe eisen voor landbouwvoertuigen vanaf 1 januari 2020 Lees meer
 
 
Product op basis van metalaxyl-M tijdelijk toegelaten (zaaizaad suikerbieten tegen valse meeldauw)Lees meer
 
 
Brede weersverzekering: Crelan biedt product Vereinigte Hagel aan onder de naam Secufarm6©Lees meer