Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 jul 2019 08:59 

Grondwaterpeil even laag als vorige zomer


Door de aanhoudende droogte zijn de grondwatervoorraden zienderogen aan het slinken. Uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat op zestig procent van de meetlocaties overal in Vlaanderen de peilen laag tot zeer laag zijn voor de tijd van het jaar.

Begin juni heeft het hevig geregend, maar die regenval was onvoldoende om de grondwaterstanden op peil te houden. “De toestand is vergelijkbaar met begin juli 2018”, zegt de VMM.
 
Voorlopig moeten we ons nog geen zorgen maken over een sproeiverbod. De waterbedrijven halen hun water uit diepere putten waarin wel nog genoeg water zit en uit rivieren. Bovendien zitten de bufferbekkens voller dan vorig jaar. “Er is voorlopig nog geen enkele reden om de droogtecommissie (die een verbod kan adviseren, nvdr.) samen te roepen”, zegt de VMM. Als de droogte aanhoudt, kan daar uiteraard verandering in komen.

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar? 

Op 7 juli zijn ongeveer een derde van de grondwaterstanden zeer laag, een kwart laag en een derde normaal voor de tijd van het jaar. Door de neerslag in de eerste helft van juni waren er midden juni minder lage en zeer lage grondwaterstanden. Daarna is hun aandeel weer toegenomen door het uitblijven van neerslag de voorbije 3 weken. De huidige toestand is terug gelijkaardig aan de toestand van begin juni.

samenvatting_filters_2018-06-07 tot 2019-07-07_relative

 

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2018-06-07 tot 2019-07-07): Percentage van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Sinds juni is het aantal locaties met historisch lage en zeer lage grondwaterstanden toegenomen. Dat is te verwachten in deze periode van het jaar. Door de neerslag tot midden juni nam het aandeel lage en zeer lage grondwaterstanden in de eerste helft van juni wat af, maar door de geringe hoeveelheid neerslag daarna nam hun aandeel weer toe. Ongeveer 40% van de  locaties zijn begin juli historisch zeer laag, 50% laag en 10% normaal. Deze toestand is vergelijkbaar met begin juli 2018, hoewel er nu enkele procenten meer lage en zeer lage grondwaterstanden zijn.

samenvatting_filters_2018-06-07 tot 2019-07-07_absolute

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2018-06-07 tot 2019-07-07): Percentage van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Als gevolg van de neerslag in de 1e helft van juni vertoonden vele grondwaterstanden eerst een stijging. Die stijging werd gevolgd door een daling in de 2e helft van juni door het uitblijven van neerslag. Ten opzichte van 7 juni zijn de grondwaterstanden bijna overal in Vlaanderen gezakt (82% van de locaties) of stabiel gebleven (12% van de locaties). Dat is in de zomerperiode een te verwachten trend. De peilen zijn vaak (60% van de locaties) wel laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Deze lage peilen komen verspreid in Vlaanderen voor. Een uitzondering vormt het IJzerbekken waar eerder normale tot hoge peilen voor de tijd van het jaar waargenomen worden. Ook daar zijn de peilen echter dalend.

Huidige toestand voor de tijd van het jaar, met verandering van grondwaterstand ten opzichte van vorige maand

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2019-07-07) van dit rapport

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij droog weer verwachten we volgende maand op 60% van de locaties verspreid over Vlaanderen zeer lage grondwaterstanden. Ook bij normaal of nat weer blijft een aanzienlijk deel van de grondwaterstanden zeer laag (respectievelijk 45% en 20%). De locaties met voorspelde zeer lage grondwaterstanden komen verspreid over Vlaanderen voor. Ook hier vormt het IJzerbekken een uitzondering. 

Voorspelling locaties met gelijktijdig zeer lage absolute en relatieve grondwaterstanden volgende maand in functie van verschillende weerscenario's

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2019-08-07) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht  Nieuwsflash
 
PCA notering: nog gezakt voor vroegeLees meer
 
 
Kans op derde hittegolf vanaf eind deze week Lees meer
 
 
Landbouwschade door droogte en hittegolf nog groter dan verwachtLees meer
 
 
Melkveehouder Pieter D’Hooghe is ‘Schoonste Boer van Vlaanderen’Lees meer
 
 
Wat in orde brengen voor geboorte van een kindLees meer
 
 
Bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen Lees meer
 
 
NeonicotinoïdenLees meer
 
 
Voedselschaarste en maandenlange chaos bij no deal-brexitLees meer