Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 jul 2019 08:59 

Grondwaterpeil even laag als vorige zomer


Door de aanhoudende droogte zijn de grondwatervoorraden zienderogen aan het slinken. Uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat op zestig procent van de meetlocaties overal in Vlaanderen de peilen laag tot zeer laag zijn voor de tijd van het jaar.

Begin juni heeft het hevig geregend, maar die regenval was onvoldoende om de grondwaterstanden op peil te houden. “De toestand is vergelijkbaar met begin juli 2018”, zegt de VMM.
 
Voorlopig moeten we ons nog geen zorgen maken over een sproeiverbod. De waterbedrijven halen hun water uit diepere putten waarin wel nog genoeg water zit en uit rivieren. Bovendien zitten de bufferbekkens voller dan vorig jaar. “Er is voorlopig nog geen enkele reden om de droogtecommissie (die een verbod kan adviseren, nvdr.) samen te roepen”, zegt de VMM. Als de droogte aanhoudt, kan daar uiteraard verandering in komen.

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar? 

Op 7 juli zijn ongeveer een derde van de grondwaterstanden zeer laag, een kwart laag en een derde normaal voor de tijd van het jaar. Door de neerslag in de eerste helft van juni waren er midden juni minder lage en zeer lage grondwaterstanden. Daarna is hun aandeel weer toegenomen door het uitblijven van neerslag de voorbije 3 weken. De huidige toestand is terug gelijkaardig aan de toestand van begin juni.

samenvatting_filters_2018-06-07 tot 2019-07-07_relative

 

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2018-06-07 tot 2019-07-07): Percentage van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Sinds juni is het aantal locaties met historisch lage en zeer lage grondwaterstanden toegenomen. Dat is te verwachten in deze periode van het jaar. Door de neerslag tot midden juni nam het aandeel lage en zeer lage grondwaterstanden in de eerste helft van juni wat af, maar door de geringe hoeveelheid neerslag daarna nam hun aandeel weer toe. Ongeveer 40% van de  locaties zijn begin juli historisch zeer laag, 50% laag en 10% normaal. Deze toestand is vergelijkbaar met begin juli 2018, hoewel er nu enkele procenten meer lage en zeer lage grondwaterstanden zijn.

samenvatting_filters_2018-06-07 tot 2019-07-07_absolute

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2018-06-07 tot 2019-07-07): Percentage van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Als gevolg van de neerslag in de 1e helft van juni vertoonden vele grondwaterstanden eerst een stijging. Die stijging werd gevolgd door een daling in de 2e helft van juni door het uitblijven van neerslag. Ten opzichte van 7 juni zijn de grondwaterstanden bijna overal in Vlaanderen gezakt (82% van de locaties) of stabiel gebleven (12% van de locaties). Dat is in de zomerperiode een te verwachten trend. De peilen zijn vaak (60% van de locaties) wel laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Deze lage peilen komen verspreid in Vlaanderen voor. Een uitzondering vormt het IJzerbekken waar eerder normale tot hoge peilen voor de tijd van het jaar waargenomen worden. Ook daar zijn de peilen echter dalend.

Huidige toestand voor de tijd van het jaar, met verandering van grondwaterstand ten opzichte van vorige maand

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2019-07-07) van dit rapport

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij droog weer verwachten we volgende maand op 60% van de locaties verspreid over Vlaanderen zeer lage grondwaterstanden. Ook bij normaal of nat weer blijft een aanzienlijk deel van de grondwaterstanden zeer laag (respectievelijk 45% en 20%). De locaties met voorspelde zeer lage grondwaterstanden komen verspreid over Vlaanderen voor. Ook hier vormt het IJzerbekken een uitzondering. 

Voorspelling locaties met gelijktijdig zeer lage absolute en relatieve grondwaterstanden volgende maand in functie van verschillende weerscenario's

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2019-08-07) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht  Nieuwsflash
 
Erkenning storm en rukwinden 9-15 maart 2019 als algemene ramp Lees meer
 
 
Nieuwe EU-regels voor de plantengezondheid Lees meer
 
 
SALV biedt kompas met aanbevelingen voor klimaatbestendige visserijsector Lees meer
 
 
Succesvolle studiedag vloeibaar bemesten Lees meer
 
 
Oostenrijk trekt gepland glyfosaatverbod in Lees meer
 
 
Rundveesector - Imago-ondersteunende initiatieven Lees meer
 
 
VLAM presenteert vandaag zijn promotieplannen voor 2020Lees meer
 
 
Moeskopperijverbod Lees meer
 
 
Bejaging everzwijnenLees meer
 
 
158.000 subsidie voor studie naar oude landbouwmethode Lees meer
 
 
Product op basis van metalaxyl-M tijdelijk toegelaten tegen Pythium door behandeling zaaizaad vlasLees meer
 
 
Stijging van de perenprijzenLees meer
 
 
Handelsmissie naar China en onze productenLees meer
 
 
Op zoek naar gecombineerde waterbuffers bij landbouwersLees meer
 
 
Landbouwparlement op Agribex 2019: Slotspeech Johan ColpaertLees meer
 
 
Enkele gunstige wendingen na een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Agribex: brede weersverzekering toegelichtLees meer
 
 
De ondersteuning van bioclusters Lees meer
 
 
Corruptie bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid Lees meer
 
 
Belgisch varkensvlees naar ChinaLees meer
 
 
Het pesticidegebruik in de landbouw Lees meer
 
 
Erkenning van Vlaanderen als aparte agrarische productie-entiteit Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030Lees meer
 
 
Erkenning algemene ramp overstromingen 19 mei 2019 (WalloniŽ)Lees meer
 
 
Biodiesel en varkenspest doen palmolie boomenLees meer
 
 
Selectieve herbiciden voor niet-professioneel gebruik: einde van de gebruiksperiode 1Lees meer
 
 
MAP5 nog maar eens een flopLees meer
 
 
Kerstboomkwekers in de clinch met Ikea Lees meer
 
 
Toegang tot landbouwgrond voor CSA-boerenLees meer
 
 
17 goedgekeurde projecten en nieuwe oproep van 6.4 miljoen euro voor opleidingen rond AI en CS Lees meer
 
 
Waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen moet beter Lees meer
 
 
Een POC kan de positie van de boer versterkenLees meer